Aktuality

 

                       Vyšel Vlastivědný věstník moravský,

 

                                     číslo 1, ročníku 2018.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vyšla

Bibliografie padesáti ročníků časopisu Jižní Morava 1965-2014
Emil Kordiovský

Na 91 s. 2 515 bibliografických údajů.

V Knižnici Jižní Moravy sv. 35 vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský archiv v Brně atd.
Sídlo redakce: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 692 24 Mikulov, Pavlovská 2,
soka_breclav@mza.cz
Formát B5, ISBN 978-80-86931-89-0 (MZA Brno).  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  Zájemcům o místopis jižní Moravy


Dambořice zpět ke kořenům

Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Zdeňka Fišera sepsal vlastivědnou monografii týkající se dějin obce do současnosti, její archeologie, geologických poměrů, lidové kultury, ale i novokřtěnců, židovské obce, literatury a kulturních osobností.

U příležitosti 480 let od povýšení Dambořic na městečko vydala v řadě Vlastivědná knihovna moravská sv. 98 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Obec Dambořice v roce 2014. 328 s., pevná vazba, množství čb. foto a 24 s. bar. příloh, anglické resumé, A4.
Expeduje Obecní úřad Dambořice, Pod kostelem 69, 696 35 Dambořice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Od března 2015 je v digitalizované podobě k dispozici

Vlastivědný věstník moravský

( ročníky 1946 - 1998 )

- dostupné v systému Kramerius


od srpna 2014 sborník

Archaeologia historica

( čísla  1 -20   z let   1976 - 1995 )
- dostupné v systému Kramerius
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx