Aktuality

 

 

Výbor pro obnovu památek a cestovního ruchu Křenovice,

 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

 Vás srdečně zvou

na 48. konferenci vlastivědných kroužků, která se koná
v sobotu 20. května 2017 ve společenském sále v Křenovicích

Program:

8,30 – 9,00 Prezentace
9,00  Uvítání účastníků – Oldřich Bartošek a Jaroslav Šimandl
  Vystoupení starosty obce Křenovice – Ing. Jan Mozdřeň

9,15- 10,20 Cyklus přednášek „Šibeničníci“ – Prof. Dr. Josef Unger a spol.
• Rámec trestu
• Jak se hledají šibenice
• Archeologický a antropologický výzkum slavkovské šibenice

10,30 – 11:00 Přestávka, občerstvení

11,00- 11,30       *    Náš původ vepsaný do lidského genomu – Prof. MUDr. Michael Doubek
            Diskuse k bloku přednášek

11,30- 12,30 Oběd

12,30 - 13,00       *    Lékařská péče v Křenovicích - Dr. Michaela Růžičková (Škvírová)
13,00 – 13,30        *    Grázl, mýty a skutečnost o tomto zbojníkovi – Prof. PhDr. Dušan Uhlíř,
13,30 -  14,00        *    Historie uměleckého kovářství - Oldřich Bartošek
14,00 – 14,15        *    Krátké referáty, zajímavosti, poznámky účastníků
                                    (3 minuty!, nejedná se o diskusní blok)
14,30 -                   *    Vycházka naučnou stezkou na „Šibeniční vrch“ s doprovodným
                                     slovem autora projektu Oldřicha Bartoška

Změna programu vyhrazena!
Přesný program konference bude zveřejněn na
www.obec-krenovice.cz, http://www.mvs-brno.czJaroslav

Jaroslav Šimandl                           Oldřich Bartošek                                                     PhDr. Pavel Michna
člen výboru MVS v Brně           předseda výboru pro obnovu   památek a cest. ruchu      předseda MVS v Brně
                                                      

Účast na konferenci je zdarma. Cestovné si účastníci zajišťují sami. Během semináře bude podávána káva, čaj, nápoje a pro včas přihlášené oběd.

Spojení: vlakem z Brna:

Brno hl. nádraží          7:07              Brno hl. nádraží          6:21         8:12
Křenovice hor. n.         7:42              Křenovice dol. n.         6:47         8:47

 Oběd bude zajištěn v restauraci „U Frantíka“ v sousední budově formou jednotného menu.  Zájemci se přihlásí ihned při příchodu na konferenci.
 


  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vyšla

Bibliografie padesáti ročníků časopisu Jižní Morava 1965-2014
Emil Kordiovský

Na 91 s. 2 515 bibliografických údajů.

V Knižnici Jižní Moravy sv. 35 vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský archiv v Brně atd.
Sídlo redakce: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 692 24 Mikulov, Pavlovská 2,
soka_breclav@mza.cz
Formát B5, ISBN 978-80-86931-89-0 (MZA Brno).  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  Zájemcům o místopis jižní Moravy


Dambořice zpět ke kořenům

Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Zdeňka Fišera sepsal vlastivědnou monografii týkající se dějin obce do současnosti, její archeologie, geologických poměrů, lidové kultury, ale i novokřtěnců, židovské obce, literatury a kulturních osobností.

U příležitosti 480 let od povýšení Dambořic na městečko vydala v řadě Vlastivědná knihovna moravská sv. 98 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Obec Dambořice v roce 2014. 328 s., pevná vazba, množství čb. foto a 24 s. bar. příloh, anglické resumé, A4.
Expeduje Obecní úřad Dambořice, Pod kostelem 69, 696 35 Dambořice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Od března 2015 je v digitalizované podobě k dispozici

Vlastivědný věstník moravský

( ročníky 1946 - 1998 )

- dostupné v systému Kramerius


od srpna 2014 sborník

Archaeologia historica

( čísla  1 -20   z let   1976 - 1995 )
- dostupné v systému Kramerius
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx