Exkurze

Pamětihodnosti v Křivoklátských lesích

Termín konání: 28.9.2017

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 17068 (čtvrtek)                                                                740,- / 765,- Kč

 Brno - Praha - jižní spojka - Rakovník (bývalé královské město leží 56 km západně od Prahy v členité krajině křivoklátských lesů, protéká zde Rakovnický potok;  prohlídku začneme na čtyři sta metrů dlouhém Husově náměstí, kterému vévodí gotický děkanský  chrám sv. Bartoloměje se zvonicí z roku 1495, všimneme si zajímavé památky na vnější straně kostela - obraz Pieta- zhotovený z rakovnické řezané mozaiky v roce 1934; obraz byl původně určen pro křížovou cestu na Svatém Hostýně, kde měl společně s dalšími keramickými obrazy nahradit původní obrazy malované na skle od Joži Úprky; navštívíme Muzeum T. G. M. s expozicemi Vývoj Rakovnicka od pravěku do 19. století, Bitva u Rakovníka, Rakovnická šamotka; na nádvoří v lapidáriu jsou vystaveny původní architektonické prvky z Vysoké brány, v několika voliérách jsou tu chováni zástupci ptačí říše  a vstupuje se odtud do Prašné brány s expozicí věnovanou Sboru rakovnických ostrostřelců, Pražská brána je nejstarší z rakovnických bran; poté projdeme kolem budovy gymnázia, kde učil Zikmund Winter, k Vysoké bráně, z jejíhož ochozu ve výšce 46 metrů jsou zajímavé vyhlídky na město) - Krakovec (je zřícenina gotického hradu přestavěného na renesanční zámek, stojí na široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského potoka, reprezentuje jeden z vrcholů vývoje české hradní architektury 14. století; prohlídková trasa nás uvede do výjimečné doby Václava IV., doby gotického manýrismu, doby krásného slohu, seznámí nás s tvarovou bohatostí klenebních systémů a s vrcholnou architektonickou jednotností, ale i originálností; jímavá velebnost starobylého  hradu nám připomene i Mistra Jana Husa) - Křivoklát (z opevněného knížecího loveckého hrádku vznikl ve 13. století rozsáhlý gotický královský hrad, jeden z dalších malebných hradů u nás; nalézá se v lesnaté krajině nad údolím Rakovnického potoka v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko; hrad obsahuje bohaté sbírky gotického umění, vzácnou knihovnu a řadu cenných pozdně goticky upravených prostor, zejména kaple s dochovaným pozdně gotickým malovaným oltářem patří k nejvýznamnějším středověkým interiérům u nás; prohlídková trasa nás zavede do gotických paláců a pak si individuálně prohlédneme nádvoří a stavby, které je obklopují) - Beroun - Praha - Brno.
Vstupné cca 280,- /200,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 21.00 hod.

Nádherná příroda a bohatá historie východního Slovenska

Termín konání: 28.9.2017 - 1.10.2017

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 17069 (čtvrtek - neděle)                                                2 100,- / 2 200,- Kč, děti 1 500,- Kč

1. den: Brno – Vyškov – Olomouc – Hranice – Rožnov p. R. - hraniční přechod Bílá/Klokočov – Makov – Bytča – Žilina – Vlkolinec (vesnička v klínu Velké Fatry je nejkompletnějším a nejzachovalejším celkem lidové architektury na Slovensku a je součástí světového kulturního dědictví UNESCO) –  Ružomberok (krátká prohlídka univerzitního města Slovenska s překrásnou radnicí) –  Liptovský Mikuláš –  Kežmarok - ubytování v penzionu Pltník Pieniny v Červeném Klášteře.

2. den: Bardejov (městská památková rezervace s kostelem sv. Jiljí, renesanční radnicí a dalšími památkami je jedním z nejzachovalejších historických měst na Slovensku. Původně svobodné královské město je dnes zapsáno do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) – ubytování opět v penzionu Pltník Pieniny v Červeném Klášteře.

3. den: Levoča (městská památková rezervace s kostelem sv. Jakuba, druhým největším kostelem na Slovensku, jehož hlavní oltář vytvořil pozdněgotický mistr Majstr Pavol z Levoče, na náměstí se nachází renesanční Thurzův dům) – Spišský Štvrtok (kostel sv. Ladislava z počátku 15. století, který je ukázkou pronikání gotiky do dosud románského umění v tomto regionu a dnes patří k nejkrásnějším gotickým stavbám na Slovensku; Zápolského kaple je kopií pařížské Saint Chapelle; prohlídka exteriéru bývalého kláštera minoritů) – ubytování opět v penzionu Pltník Pieniny v Červeném Klášteře.

4. den: splav po tradičních dřevěných pltích po řece Dunajci (při plavbě po této řece na tradičních dopravních prostředcích se nabízí celá řada zajímavých pohledů a zážitků) – návštěva Červeného Klaštora (klášter kartuziánských a kamaldulských mnichů, založený po roce 1320 s gotickým kostelem sv. Antonína, upravený v období baroka, dnes národní památka Slovenské republiky) – následuje cesta zpět po trase Kežmarok – Poprad – Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Žilina – Bytča –Makov – hraniční přechod Bílá/Klokočov – Rožnov p.R.– Hranice – Olomouc – Brno.

V místě pobytu je možno místo navrhovaného programu využít možnosti wellness s masážemi – nutno však nahlásit předem.
Vstupy:   Doporučujeme min. 20 €
                Červený Klášter   3 €
                Plavba na pltích   8 €

Ubytování v samostatných dvoulůžkových pokojích, vždy po dvou se společným příslušenstvím se snídaní formou bufetových stolů v ceně 1 860,- Kč.
Přihlášky do 27. 4. 2017.
             Odjezd 28. 9. v 6.30 hod., návrat 1. 10. do 21.00 hod
Lektor: Ing. Ivo Vrba. 

Podzim v Bílých Karpatech - od zříceniny hradu přes město a rozhlednu k Památníku Ploština

Termín konání: 30.9.2017

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 17070 (sobota)                                                                450,- / 475,- Kč

 Brno - Vyškov - Kroměříž - Zlín – Brumov-Bylnice (původně pozdně románský hrad zbudovaný na počátku 13. století byl významnou pevností, která střežila cestu Vlárským průsmykem do Uher; nyní je to velmi zajímavá zřícenina s expozicemi o historii hradu a místa; z hradního vrcholu se nám naskytnou krásné výhledy; ve městě navštívíme muzeum, které slouží současně jako informační centrum) - Valašské Klobouky (město leží v údolí říčky Klobučky na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty; k nejvýznamnějším památkám patří farní kostel Povýšení svatého Kříže s gotickým jádrem ze 13. století, renesanční věží a barokním interiérem, budova Staré radnice, nebo také dochovaný renesanční pranýř; naše seznamování s městem započneme v Městském muzeu, ve kterém je zajímavá expozice o historii města a o tradici soukenictví, plátenictví a barvířství; Klobouky totiž prosluly jako velké soukenické centrum, největší slávu zažilo toto řemeslo a s ním i město na přelomu 18. a 19. století; poté nás pracovník muzea provede městem a jistě nás kromě jiného upozorní i na stavby, kterými v období první republiky obohatil Valašské Klobouky slavný architekt Bohuslav Fuchs) - za příznivého počasí pojedeme k nedaleké rozhledně Královec (nachází se na vrcholu Královec nad Valašskými Klobouky ve výšce 655m n.m., je to dřevěná věž vysoká 22 m, má 85 schodů , šest vyhlídkových plošin, zpřístupněna byla v roce 2006; podstatné je to, že jsou odtud krásné výhledy do krajiny Bílých Karpat) - naším posledním zastavením je Památník Ploština (dominantou celého místa je památník obětem druhé světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován na návrší nad osadou v roce 1975; tragický osud této osady je známý nejen z pera spisovatele Ladislava Mňačka Smrt si říká Engelchen -  pár dnů před koncem války zdejších deset usedlostí vypálilo německé policejní komando SS; v plamenech našlo smrt 24 kopaničářů; pod Památníkem se nachází  malé Muzeum a tam si prohlédneme expozici, která přibližuje historii protifašistického odboje ve zdejším kraji, je zde velké množství dobových dokumentů a fotografií; výstava Pasekářská osada Ploština nám ukáže dobové fotografie a předměty základního vybavení pasekářských domácností) - před návratem domů bude čas na krátkou procházku po okolí - Zlín - Kroměříž -Vyškov - Brno.
Vstupné cca 120,- / 100,-Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Rabštejnský okruh- kolem vyhlídkové zříceniny na východní hranici Hrubého Jeseníku

Termín konání: 30.9.2017

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 17071 (sobota)                                                                490,- / 515,- Kč

 Brno - Olomouc – Litovel – Uničov - Dolní Libina – Oskava - Bedřichov, konečná autobusů. Dále pěšky kolem hájovny k louce na okraji přírodní rezervace (zejména s bohatým výskytem měsíčnice vytrvalé) s restaurací pod Rabštejnem, dále kolem Předních skal o výškách kolem 20 m k Zadním skalám, dosahujícím výšek 30 m a po žebříku na nejvyšší bod 803 m n. m. s výhledem na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku, kde stávala hláska nejstarší gotické části hradu Rabštejna, zřejmě nejvýše položeného hradu na Moravě. Jeho vznik popisuje pověst. První historická zmínka o hradu je z roku 1318, jako majetku biskupa Konráda. Chátrající hrad opravili a rozšířili Švédové v roce 1645. Další úpravy horního hradu probíhaly ještě v 17. století a brzy po roce 1693 byl hrad definitivně opuštěn. Skály jsou horolezecky využívané zejména pro jejich specifické složení z amfibolických břidlic, které jsou deformovány a protkány řadou křemenných žil. Po prohlídce hradní zříceniny lze projít po hřebeni k dalším skalám nad Bedřichov. Autobusem budeme dále pokračovat na Horní Město, kde se zastavíme u informační tabule o dolování stříbra, popř. navštívíme nedaleké rašeliniště. Přes Tvrdkov projedeme do vesničky  Ruda, původně hornické  osady s dolováním železa, stříbra i zlata, kde navštívíme nádhernou vyhlídku Křížový vrch (589 m) , na niž nás dovede mimořádně hodnotná křížová cesta od poutního chrámu P. Marie Sněžné, vybudovaná v 60. letech 18. století. Dále budeme pokračovat přes Dlouhou Loučku do Uničova a zpět do Brna přes Litovel a Olomouc.
Chůze 6 - 8 km.
Odjezd v 6.30 hod, návrat do 19.00 hod.

Za hrady a jejich zříceninami, hlídajícími „Cestu železa“

Termín konání: 1.10.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

č. 17072 (neděle)                                                                 220,- / 245,- Kč

 Brno – Starý hrad a Nový hrad u Adamova (hrad bergfritového typu založený na přelomu 13. a 14. století pro kontrolu obchodní stezky vedoucí údolím Svitavy do železářské oblasti Moravského krasu; na konci 15. století postaven Nový hrad jako opěrný bod panství Černohorských z Boskovic, v 19. století upraven na lovecký hrádek, na konci 20. století znehodnocen úpravami nového majitele na kýčovitý „filmový“ hrad) - Čertův hrádek (zvaný též Olomučany, další ze středověkých opěrných bodů na řece Svitavě vybudovaný neznámým majitelem ve 13. století, což dokládají nálezy středověké keramiky, počátkem 14. století držený Jindřichem z Lipé, který vyměnil s Janem Lucemburským Žitavsko za statky na Moravě pro svou milovanou Elišku Rejčku) - Blansko (novogotická huť Klamovka, budova ředitelství železáren v zámečku ve stylu tudorovské gotiky - kopie zámečku Miramare u Terstu; Muzeum Blanenska, renesanční zámek na místě bývalého hradu, jedna z největších expozic umělecké litiny, dějin železářství a výzkumů Moravského krasu) - Rudice (lokalita těžby železné rudy) - Býčí skála (slavná lokalita starší doby železné) - Josefovské údolí (Františkova huť, nejstarší železná huť ve střední Evropě, podle časových možností expozice železářství Technického muzea Brno) – Brno.
Vstupné 120,- / 60,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod. návrat do 20.00 hod.

Sídla Schwarzenberků v jižních Čechách

Termín konání: 7.10.2017

Přednášející / lektor: Dr. Zdena Novobilská

č. 17073 (sobota)                                                                620,- / 645,- Kč

 Brno – Jihlava – Tábor – Milevsko – Orlík n. Vltavou (původně gotický hrad v renesanci přestavěn a v 19. století došlo k romantické úpravě. Zámecké prostory jsou vybaveny cenným nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi a zbraněmi. Knihovna má 16 tisíc svazků a pozornost upoutá kolekce 300 exemplářů loveckých zbraní. V pěti sálech 1. patra je expozice věnovaná napoleonskému období. Zámek byl vybudován na skalnatém ostrohu 60 m nad hladinou Vltavy. Po napuštění přehrady voda dosahuje téměř k základům stavby. U zámku přírodně krajinářský park o rozloze 143 ha.  Za zátokou pseudogotická hrobka orlické větve) – Zvíkov (původně královský hrad založen ve 13. století, upravován renesančně, na počátku 19. století téměř zřícenina. Po roce 1840 postupná rekonstrukce. Zachován královský palác s arkádovým ochozem okolo nádvoří, Hlízová věž, hospodářské budovy. Interiéry vyzdobeny nástěnnými malbami: kaple sv. Václava, síně erbovní, svatební, rytířská, korunní, dobový mobiliář. Expozice o historii hradu) – Tábor – Klokoty (poutní kostel s křížovou cestou je jednou z nejcennějších barokních památek v Čechách. Hlavní oltář ze zlaceného stříbra byl vyroben v roce 1743. Kostel stojí na místě tvrze z roku 1220, zničené v letech 1420-21, která patřila Vítkovi z Klokot. Jan Žižka zde nechal upálit 50 příslušníků sekty adamitů a husitského kněze Petra Kániše) – Brno.
Vstupné cca 175,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Zajímavá zastavení ve strážnickém mikroregionu na úpatí Bílých Karpat

Termín konání: 7.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Hana Bartošová

č. 17074 (sobota)                                                                440,- / 465,- Kč

 Brno – Hodonín – Strážnice – Tvarožná Lhota (prohlídka expozice selského života s výrobou tvarohu v památkově chráněném stavení, muzeum oskeruší s ochutnávkou a prodejem oskerušových produktů a bylinných čajů, návštěva rozhledny a salaše Travičná; z rozhledny při pěkném počasí můžete shlédnout celé Pomoraví, od Pálavy přes hřiby až po Hostýnské vrchy) – Kněždub (obec proslulá rodištěm malířů Jožky Úprky, Antoše Frolky a sochaře Franty Úprky, návštěva muzea bratrů Úprkových, Slováckého slavína na místním hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele, vymalovaného ak. malířem Vojmírem Vokolkem) – Blatnice pod sv. Antonínkem (návštěva poutního místa, atmosféru poutí zachytil v několika svých obrazech i malíř Jožka Úprka, kapli sv. Antonína nechal vystavět majitel ostrožského panství kníže Hartman z Lichtensteina v roce 1668) – Kuželov (prohlídka větrného mlýna holandského typu, mlýn je ve správě Technického muzea v Brně) – Veselí nad Moravou – Brno. Chůze 2+3 km.
Vstupné cca 220,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod, návrat do 21.00 hod.

Pamětihodnosti v Křivoklátských lesích

Termín konání: 7.10.2017

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 17093 (sobota)                                                                740,- / 765,- Kč

 

(Program stejný jako u exkurze 17068.)

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 21.00 hod.

V čase burčáku do vinorodých Modrých hor za sakrální i rustikální architekturou

Termín konání: 8.10.2017

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

č. 17075 (neděle)                                                                310,- / 335,- Kč

Brno – Hustopeče – Velké Pavlovice (centrum meruněk a vína se zajímavými stavbami – pětipatrová sýpka, barokní kostel aj.) – rozhledna Slunečná – Bořetice (první zpráva o obci z roku 1222, stará vinařská tradice, roku 2000 založena recesistická republika Kraví hora, v kolonii vinných sklepů na Vinckově náměstí je pomník kvasince nejenom vinné aj.) – Vrbice (novorománský kostelík sv. Jiljí, v lokalitě Na sklepech sedm řad vinných sklepů hloubených ve skále) – Kobylí (první zmínka z roku 1252, tradice ovocnářství a vinařství, navštívíme velmi pěkné místní muzeum) – Čejč (poprvé připomínaná k roku 1222, během husitských válek vypálena. Znovu osídlena v roce 1771, barokní kostel sv. Vendelína, náhrobek pruského podmaršálka Fridricha von Clausewitz (zemřel 31. 7. 1866), kovárna, ve které se učil T. G. M. aj.) – Čejkovice (kdysi sídlo templářů, templářská tvrz přebudovaná na zámek slouží jako hotel, známé Templářské sklepy navštívíme – cena bez degustace 50,- Kč, s degustací 150,- Kč. V obci prožil 6 let svého dětství T. G. Masaryk – v domku, ve kterém žil, je malé muzeum) – Velké Bílovice – Hustopeče – Brno.
Vstupné cca 200,- Kč s degustací v Templářských sklepech.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.00 hod. 

Praha - Nové Město pražské - místa, která nemůžeme minout

Termín konání: 14.10.2017

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 17076 (sobota)                                                                540,- / 565,- Kč

 Brno - Praha - Lhotka (navštívíme předměstský kostel Panny Marie-Královny míru, kde nalezneme Křížovou cestu českého umělce, akademického sochaře a restauratéra Karla Stádníka; umělecké dílo, které vzniklo v letech 1973 - 1975, ozřejmuje jednotlivá zastavení Ježíšovy křížové cesty zcela mimořádným způsobem: formou zastavení na cestě utrpení člověka v průběhu dějin) - po skončení prohlídky přijedeme do kostela sv. Kateřiny (založil jej Karel IV. spolu s klášterem augustiniánek v letech 1355 - 1367 a nechal jej zasvětit své oblíbené svaté Kateřině; z této doby se zachovala pouze vysoká věž kostela zvaná "pražský minaret"; v polovině 18. století byl přestavěn podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera; kostel je považován za jedno z nejkrásnějších děl pražského vrcholného a pozdního baroka, interiér vyniká nádhernými barokními nástropními freskami, obklopenými bohatou štukaturou od Bernarda Spinettiho, fresky představující výjevy ze života sv. Kateřiny a dalších světců maloval Václav Vavřinec Reiner, soubor soch Františka Ignáce Weisse zdobí oltáře, kazatelnu i varhany a představují mimořádně hodnotnou kolekci pozdně barokního řezbářství; kolem kostela se nachází Kateřinská zahrada, která se stává příjemným odpočinkovým místem  pro nemocné z Psychiatrické léčebny i pro návštěvníky) - vyjdeme z parku a přímo před námi uvidíme Michnův letohrádek (v letohrádku sídlí Muzeum české hudby s expozicí Antonína Dvořáka; tento miniaturní skvost barokní architektury vyrostl pro hraběte Jana Václava Michnu z Vacínova; autorem projektu byl mladý, vrcholně barokní architekt, nám již známý z předchozí prohlídky, Kilián Ignác Dienzenhofer, tento jednopatrový objekt je patrně jeho první stavbou v Praze; je umístěn do zahrady, kterou zdobí sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna; v expozici věnované Antonínu Dvořákovi se nejlépe vžijeme do soukromí umělce, ale také do zákulisí jeho tvorby, ojedinělou atmosféru také vytváří přítomnost hudebních nástrojů, not, houslových klíčů či notových osnov) - nedaleko muzea se nachází Hostinec U Kalicha ("Česká kuchyně je těžká, tučná, nezdravá, ale velmi dobrá. Kdo nebyl ve slavné hospodě U Kalicha, nebyl v Praze."zní motto hostince, jehož majiteli jsou bratři Töpfrové; a co nabízejí kromě jiného - utopence, nakládaný hermelín, vepřový bůček s hořčicí, škvarkovou pomazánku ..., kdo bude mít zájem, může dokázat, že v Praze byl a bude na to mít necelou hodinu) - posledním naším zastavením v Praze budou Vinohrady - Vinohradský hřbitov (podle počtu pohřbených je druhým největším v Praze; slavných jmen na hřbitově je mnoho, jsou zde pohřbeny významné osobnosti kultury a vzdělanosti; při naší procházce postojíme u hrobu našeho bývalého prezidenta Václava Havla, vzpomeneme zuřivého reportéra Egona Ervína Kische, herce Theodora Pištěka, Otýlii Beníškovou, Terezii Brzkovou, zabrousíme do světa filmů pro pamětníky se Stanislavem Neumanem nebo Vlastou Matulovou, z pozdější doby vzpomeneme na Jiřího Šlitra, Jana Grossmana nebo uvidíme hrob gymnastky Evy Bosákové a další) - Brno.
Vstupné cca 60,-/40,-Kč, v kostelích vstupné dobrovolné.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.15 hod.

Raffael Santi a Pieter Brueghel st. ve Vídni

Termín konání: 14.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17077 (sobota)                                                                560,- / 585,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (Návštěva výstavy Raphael vzniklé v rámci spolupráce vídeňské Albertiny a nejstaršího britského muzea Ashmolean v Oxfordu, které vlastní největší a nejreprezentativnější sbírku umělcových kreseb na světě. Raffael Santi (1483–1520) patří společně s Leonardem da Vinci a Michelangelem k nejvýznamnějším představitelům italské renesance. Na výstavě budeme mít možnost kromě kreseb ze sbírek obou jmenovaných institucí vidět také kresby a obrazy ze sbírek dalších mezinárodních muzeí. Albertina také vlastní sbírku děl Pietera Brueghela st. (1525 až 1530–1569), vlámského malíře, zakladatele dynastie umělců, jejichž vliv zasahoval až do 17. století Námětem jeho tvorby byly zejména žánrové obrazy ze selského života zasazené do svébytně ztvárněných krajin. Výstava, prostě nazvaná Pieter Brueghel starší nabízí pohled na jeho grafickou tvorbu a odpovídá na otázku, proč je Brueghel někdy také označován jako „druhý Hieronymus Bosh“. V návaznosti na aktuální programové možnosti vídeňské Opery navštívíme její interiéry, event. některé z dalších muzeí, galerií či kostelů v centru města.) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné do obou institucí plné cca 21 €, snížené cca 16 €.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod. 

Z Prahy na severozápad

Termín konání: 15.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17078 (neděle)                                                                790,- / 815,- Kč

Brno – Praha – Lidice (Návštěva Památníku Lidice pečujícím o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Kromě Památníku navštívíme také stálou muzejní expozici a galerii, jejíž fond vznikl z iniciativy Sira Barnetta Strosse, anglického lékaře, který vyzval umělce celého světa, aby dary svých děl položili u příležitosti 25. výročí vyhlazení základ sbírky výtvarného umění zdejší galerie. Kromě děl výtvarníků z 29 zemí světa je zde početné zastoupení českých umělců, mezi nimiž jsou mj. také Pravoslav Kotík, František Gross, Jitka a Květa Válovy, František Foltýn, František Mertl, Olbram Zoubek, František Jiroudek, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Adolf Hoffmeister, Josef Jíra ad.) – Vinařice (Návštěva hornického skanzenu Mayrau, kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. Mj. uvidíme i cechovnu – jámovou budovu Mayrau či těžní stroj Ringhoffer. Pražská železářská společnost začala s hloubením jámy Mayrau v roce 1874 a v říjnu 1877 byla v hloubce 515,2 metru nafárána uhelná sloj o mocnosti devíti metrů. Místo zarážky určil sám vrchní báňský ředitel Pražské železářské společnosti Gottfried Bacher. Jáma byla dohloubena do konečných 527 metrů a pojmenována po Kajetánu Mayerovi, svobodném pánu z Mayrau. Jáma se hloubila v tehdy netradičním kruhovém jámovém profilu. Tuto novinku a řadu dalších zlepšovacích návrhů, má na svědomí závodní Dolu Mayrau Ing. Jan Karlík, který se proslavil zejména vynálezem tachografu.) – Jimlín (Prohlídka zámku Nový hrad, který si v roce 2017 připomíná 250 let od chvíle, kdy ho kupuje kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu a 750 let od první zmínky o přilehlé obci Jimlín.) – Brno.
Vstupné plné cca 220,- Kč, snížené cca 140,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod. 

Méně známá Vídeň

Termín konání: 21.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17079 (sobota)                                                                560,- / 585,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (Návštěva Josephina, kterou založil císař Josef II. v roce 1785 jako medicínsko-chirurgickou vojenskou akademii. Budova Josephina je zároveň nejvýznamnějším příkladem neoklasicistní architektury ve Vídni. Zdejší expozice se pyšní zejména proslulou sbírkou téměř 1200 anatomických voskových modelů pořízených císařem ve Florencii a mapuje dějiny medicíny v rakouských zemích. Z Josephina zamíříme na prohlídku rakouského Parlamentu postaveného podle projektu Theophila von Hansena (1813–1891), který v Brně vyprojektoval např. Besední dům, Pražákův palác či nemocnici u sv. Anny a nedalekého paláce Epstein, v němž se mj. dochoval taneční sál se zdobeným stropem, kuřácký pokoj či dámský budoir. Palác postavila stejnojmenná bankéřská a průmyslnická rodina, jejíž kořeny můžeme vysledovat v pražské židovské komunitě, kde se její příjmení objevuje již v 16. století Poněvadž se budeme pohybovat v centru města, lze ve volném čase individuálně navštívit i některé z muzeí či galerií, event. kostelů či Hofburgu.) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné plné cca 20 €, snížené cca 15 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Klášter Zvettl a hrady nad řekou Kamp

Termín konání: 22.10.2017

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 17080 (neděle)                                                                690,- / 715,- Kč

 Brno – Rappottenstein (impozantní hrad pojmenovaný podle zakladatele Rapota z Kuenringu a budovaný od 2. poloviny 12. století postupně ve třech stavebních etapách – románské, gotické a renesanční, pět nádvoří, sgrafitová výzdoba renesanční části, fresky ze 16. století, rytířský sál, kaple a další interiéry) - Zwettl (rozsáhlý areál cisterciáckého kláštera založeného v meandru řeky Kampy Hadmarem z mocného rodu Kuenringů v roce 1138, mniši sem povoláni z Heiligenkreuzu, klášter činný dodnes, prohlídka gotického klášterního chrámu ze 14. století s částečně barokizovaným interiérem a románskogotické křížové chodby) - Rosenburg (renesanční zámek na skále nad údolím řeky Kamp, postaven v roce 1175, do renesanční podoby přebudován v 16. století, od roku 1681 v majetku rodiny Hoyos, renesanční interiéry, sokolnictví, největší dodnes zachovalý turnajový dvorec v Evropě, růžová zahrada s anglickými růžemi, leknínová zahrada).
Vstupné 33 – 35 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Za krásami západního Slovenska

Termín konání: 22.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17081 (neděle)                                                                490,- / 515,- Kč, děti 390,- Kč

 Brno – po D2 Břeclav/Brodské – Pezinok (Prohlídka Schaubmarova mlýna, kdysi jednoho z největších potočních mlýnů v Evropě, který byl postavený v období baroka v roce 1767 a který je vybavený funkčním strojním zařízením válcového typu z roku 1913. Mlýn v současnosti slouží jako Galerie insitního umění – jediná svého druhu na Slovensku. Poněvadž se pohybujeme v kraji proslulém výrobou lidové majoliky, navštívíme také jednu z jejich výroben, kde se tradice a postupy keramické výroby dodnes pečlivě uchovávají.) – jeskyně Driny (Prohlídka krápníkové jeskyně s bohatou sintrovou výzdobou s typickými záclonami se zoubkovitým lemováním. Teplota v jeskyni se pohybuje mezi 7–8 °C, při její návštěvě překonáme převýšení pouhých 10 m pomocí 151 schodů.) – Šaštín (Návštěva poutní baziliky Sedmibolestné Panny Marie vybudované na místě spojené s cyrilometodějskou tradicí. Dnešní bazilika byla dokončená v roce 1748, vysvěcená však byla až v roce 1762 po dokončení malířské výzdoby interiéru. K milostné soše Sedmibolestné Panny Marie, patronce Slovenska, se zde koná nejen celonárodní pouť, ale i řada dalších poutí zaměřených na nejrůznější poutnické skupiny během celého roku.) – Brodské/Břeclav – po D2 do Brna.
Vstupné plné cca 12 €.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.15 hod.

Republika slaví 99. „narozeniny“

Termín konání: 28.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17082 (sobota)                                                                570,- / 595,- Kč

 Brno – Praha (Návštěva hlavního města v den, kdy si připomínáme 99. výročí vzniku samostatného československého státu. Při této příležitosti se veřejnosti otevírají brány řady historických budov spojených se státní správou. K oslavám přispívají také muzea a galerie nabízející tento den vstup zdarma. Prohlídku začneme v Kramářově vile, kterou si nechal v letech 1911–1914 jako své sídlo postavit známý politik, pozdější první československý předseda vlády Karel Kramář. Vila od roku 1998 slouží jako oficiální rezidence českých premiérů. Poté navštívíme budovy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky sídlící v historických palácích na Malé Straně. V návaznosti na časové možnosti pak zamíříme do dalších zpřístupněných budov dle aktuální nabídky dne otevřených dveří. Z tradičně zdarma zpřístupněných institucí lze navštívit rezidenci pražského primátora či stálé expozice Národní galerie v Praze nebo Národního muzea. V rámci pobytu v Praze je možno také dle preferencí účastníků zvolit individuální návštěvu vybraných institucí dle vlastního výběru či se zúčastnit některé z oficiálních akcí spojených se státním svátkem, jako je pietní akt u památníku na Vítkově apod.) – Brno.
Vstupné zdarma.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Majestátní středověké hrady a vyhlídky Dolního Rakouska

Termín konání: 29.10.2017

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 17083 (neděle)                                                                550,- / 575,- Kč

 Brno - Mikulov/Drasenhofen - Vídeň - hrad Liechtenstein (rodinné sídlo šlechtické rodiny Lichtenštejnů, kteří se podle hradu jmenují a hrad jim patřil už ve 12. století a poté opět od začátku 19. století; nachází se na 300 metrů vysoké skále u obce Maria Enzersdorf v přírodním parku Föhrenberge; přímo z hradu se naskýtá nádherný pohled na celou Vídeň; prohlídka interiérů hradu, který dnes slouží jako muzeum a klenotnice rodiny Lichtenštejnů) - hrad Kreuzenstein (původní středověký hrad v obci Leobendorf byl postaven ve 12. století a později od roku 1278 ho vlastnili Habsburkové, ke konci 19. století byl kompletně přestavěn hrabětem Wilczkem, který zbohatnul jako majitel uhelných dolů ve Slezsku, do spíše novorománského a novogotického stylu; i dnes je hrad mimořádně typický svým pohádkovým vzhledem s příkopem a mnoha kamennými věžemi, natáčelo se zde dokonce i několik filmů a hororů; návštěva interiérů hradu a následně možnost zhlédnout unikátní hodinovou přehlídku orlů a dalších ptáků přímo v areálu hradu; sokolnictví pochází z Asie a má zhruba 3 až 4 tisíce let dlouhou tradici, v rámci Rakouska dokonce bylo zapsáno na seznam rakouského nehmotného dědictví UNESCO) - Kahlenberg (jeden z mála vídeňských kopců, který dosahuje výšky 484 metrů, na jeho vrcholku se kromě vídeňského vysílače a rozhledny princezny Stefanie nachází např. i barokní kostel sv. Josefa; díky změně času v den naší exkurze již spatříte v podvečerních hodinách nádherně osvětlenou Vídeň a uvidíte široké dunajské údolí - to vše přímo z moderní vyhlídkové plošiny přímo na Kahlenbergu) - Drasenhofen/Mikulov - Brno.
Skupinové zvýhodněné vstupné základní cca 17 €, zlevněné 12 € (+ orlí přehlídka 8 €).
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 21.00 hod.

Marie Terezie – velká výstava u příležitosti oslavy 300 let od jejího narození

Termín konání: 29.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17084 (neděle)                                                                630,- / 655,- Kč, děti 490,- Kč

 
Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň – (Návštěva velké výstavy Marie Terezie: Stratég – matka – reformátor konané u příležitosti 300 let od jejího narození. Výstava je rozdělena na čtyři části umístěné v různých prostředích spojených s životem u dvora: První část se nachází v areálu zámku Schönbrunn v císařském muzeu kočárů Wagenburg a představuje Marii Terezii jako panovnici stojící na pomezí priorit ženské identity a „mužských“ prvků vládnutí. Součástí této části výstavy jsou rovněž císařské kočáry a oděvy používané při různých příležitostech. Druhá část instalovaná v muzeu dvorního nábytku ve Vídni Hofmobiliendepot je věnována rodinnému životu a odkazu Marie Terezie přetrvávajícímu až do dnešních dnů. Další dvě části výstavy se nacházejí mimo Vídeň v loveckém zámečku Niederweiden a na zámku Schloss Hof, kde jsou expozice věnovány válečným i mírovým časům v době císařovniny vlády, územním ztrátám i ziskům, ale také státním reformám a modernizaci říše. Během celého dne tak budeme mít možnost poznat osobnost jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků, navíc na autentických místech spojených s jeho životem a vládou.) – Bratislava – Brodské/Břeclav – Drasenhofen/Mikulov - Brno.
Vstupné do všech 4 výstavních míst cca 25 €, snížené pro děti do 18 let 16 €.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.15 hod.

Milano a korunovační města lombardských králů

Termín konání: 17.11.2017 - 19.11.2017

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 17085 (pátek - neděle)                                                     3 160,- / 3 235,- Kč

 1. den: Brno – Mikulov - Monza (historické město v sousedství Milána, v klenotnici dómu se uchovává tzv. železná koruna lombardských králů) - Somma Lomb., ubytování (2 noci).
2. den: Certosa di Pavia (renesanční kartuziánský klášter založený 1396 vévodou Gianem Galeazzem Viscontim, výjimečná umělecká, zvl. sochařská výzdoba chrámu a průčelí) – Pavia (starobylé město na řece Ticino, někdejší hlavní město Lombardie, korunovační bazilika San Michele ze 7. století, dóm z 15. století, historická budova univerzity aj.) – Milano, lombardská metropole, hrad Viscontiů a Sforzů, gotický dóm (jedna z nejvelkolepějších gotických staveb Evropy), klášter Santa Maria delle Grazie (na severní zdi refektáře se nachází Poslední večeře, dílo Leonarda da Vinci z let 1495-97), řada muzeí – návrat na ubytování.
3. den: Crespi d'Adda (vynikající příklad "továrního města" z konce 19. a počátku 20. století, pozoruhodně netknuté místo i dnes částečně používané pro průmyslové účely, památka UNESCO) - Mikulov – Brno.
Vstupné 10 – 50 €.
Přihlášky do 7. 9. (nutná rezervace noclehů).
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, snídaně (2 195,- Kč).
Odjezd v pátek 17. 11. v 04.15 hod., návrat 19. 11. do 23.00 hod.

Lysice adventní – zámek a podzámčí

Termín konání: 2.12.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

č. 17086 (sobota)                                                                270,- / 295,- Kč

 Brno - Lysice (scénicky pojatá předvánoční prohlídka jednoho z nejkrásnějších jihomoravských zámků, proslaveného pobytem „rakouské Boženy Němcové“ – Marie Ebner Eschenbachové rozené Dubské z Třebomyslic, bohatá knihovna, exkluzivní sbírka zbraní, čínského a orientálního porcelánu a dalších etnografik sesbíraných na cestách jejím strýcem, jenž v diplomatických službách jako rakousko-uherský námořní důstojník objel svět. Prohlídka kostela sv. Petra a Pavla) - Černá Hora (exteriér zámku projektovaného nejslavnějším architektem Rakouska – Uherska Theofilem Hansenem, autorem brněnského Besedního domu a vídeňského parlamentu, exkurze do pivovaru v Černé hoře) – Brno.
Vstupné 180,- / 105,- Kč
Odjezd 9.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Adventní sobota v Bratislavě

Termín konání: 2.12.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 17087 (sobota)                                                               460,- / 485,- Kč, děti 390,- Kč

 Brno – po D2 Břeclav/Brodské – Bratislava (Prohlídka areálu Bratislavského hradu s vyhlídkou na město a impozantní řeku Dunaj, procházka starým městem po proslulém bratislavském korze, na němž se setkáme s netradičními sochami Čumila, Paparazziho a dalšími, korunovační kostel sv. Martina, Michalská věž, Hlavní náměstí s adventními trhy akcentujícími lidové řemeslo, rukodělné výrobky a také tradiční pokrmy, jako jsou lokše plněné na sladko i slano, místní víno, medovina a další. Trhy se prolínají i na sousední Františkánské náměstí, kde je možno navštívit Mirbachův palác s expozicí středoevropského malířství a sochařství. Také lze navštívit nově otevřenou expozici dějin města na Staré radnici či nedaleký Primaciální palác s anglickými gobelíny a řadu dalších galerií včetně Slovenské národní galerie na dunajském nábřeží. Samostatným fenoménem jsou slavné bratislavské kavárny, které udržují vysokou úroveň nejen první republiky, ale i časů rakousko-uherských.) – Brodské/Břeclav – po D2 do Brna.
Vstupné plné cca 8 €, snížené cca 5 €.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Adrenalin i odpočinek v adventním čase na jih od Vídně

Termín konání: 3.12.2017

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 17088 (neděle)                                                                580,- / 605,- Kč, děti 450,- Kč

 Brno - Mikulov/Drasenhofen - Vídeň (zastávka na adventních trzích ve Vídni) - Baden bei Wien (luxusní lázeňské město, třetí největší v celém Dolním Rakousku, možnost pobytu ve věhlasných římských lázních se dvěma venkovními a dvěma vnitřními bazény, vířivkou a saunou, termální voda o teplotě 36 °C s velkým obsahem sirovodíku zde vyvěrá z hloubky 1000 metrů; poté následuje prohlídka města a jeho památek - farní kostel sv. Štěpána, radnice na hlavním náměstí, Beethovenův dům aj.; návštěva adventních trhů v lázeňském parku vedle Casina Baden fungujícího už od roku 1934, další adventní stánky se nachází po celém centru města; od 17 hodin následuje pochod čertů v originálních, ručně vyřezávaných maskách děděných z generace na generaci za doprovodu hudby, ohňových a kouřových efektů; tzv. Krampuslauf míří napříč městem, vyráží z náměstí Brusattiplatz, pokračuje Lázeňským parkem a dále přes Hauptplatz až na Josefské náměstí, kde je zakončen) - Vídeň - Drasenhofen/Mikulov - Brno.
Vstupné do římských lázní v Badenu na 3 hodiny: dospělí 15,70 €, senioři 12,20 €, děti 7,80 € (ceny platné v roce 2016 a mohou se mírně změnit).
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 21.30 hod.

Do Grazu na nejhezčí adventní trhy Rakouska a za pamlsky do čokoládovny Zotter

Termín konání: 16.12.2017

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 17088 (neděle)                                                                580,- / 605,- Kč, děti 450,- Kč

 Brno - Mikulov/Drasenhofen - Vídeň - Bad Fischau (zastávka u barevného motorestu Bad Fischau, vůbec první stavby secesí inspirovaného rakouského architekta Friedricha Hundertwassera) - Riegersburg (90minutová zážitková prohlídka čokoládovny Zotter, během níž se dozvíte všechno o výrobě nejlepší čokolády; na úvodu dostanete audioprůvodce v češtině a porcelánovou lžičku, kterou využijete u čokoládových fontán, možnost ochutnávat neomezené množství pralinek a dalších výrobků během prohlídky) - Graz / Štýrský Hradec (prohlídka historického města na řece Muře a jeho památek - Landhaus jako jedna z nejhezčích renesančních památek Evropy, zbrojnice Zeughaus, katedrála Domkirche, zvonkohra Glockenspiel, vyhlídka z vrcholu Schlossberg s pevností a hodinovou věží s netradičním ukazováním času, plovoucí most a další moderní budovy v centru, nebude samozřejmě chybět ani návštěva 14 vánočních trhů v nejhezčím adventním městě Rakouska, známý ledový betlém Eiskrippe nebo největší trhy přímo na náměstí Hauptplatz s budovou radnice) - Vídeň - Drasenhofen/Mikulov - Brno.

Nutnost včasné rezervace vstupenek do čokoládovny - přihlášky nejpozději do konce října. 
Skupinové vstupné (nezahrnuje návštěvy památek v Grazu) cca 16 €.
Odjezd v 5.15 hod., návrat do 23.30 hod.

Adventní čas plný pohody na rozmanitém Valašsku

Termín konání: 17.12.2017

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 17090 (neděle)                                                                510,- / 535,- Kč, děti 350,- Kč

 Brno - Zlín - Horní Lideč (návštěva expozice s ručně vyřezávaným česko-slovenským betlémem, který přibližuje nejzajímavější historické momenty, zvyky a původní řemesla na pomezí Česka a Slovenska; betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m², v betlému najdete 230 figur včetně 75 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných staveb včetně dřevořezeb nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje; zhlédneme taky unikátní filmovou projekci, během níž jsou osvětlovány jednotlivé části betlému) - Lešná u Valašského Meziříčí (prohlídka historických komnat zámku obklopeného anglickým parkem, které byly dle dochovaných fotografií z přelomu 19. a 20. století zrekonstruovány a každoročně v adventním čase v nich probíhá doprovodná akce vsetínského výrobního družstva, během níž jsou interiéry zámku ozdobeny více než 5 000 vánočních baněk a uvidíte zde nejnovější trendy v rámci vánoční výzdoby) - Rožnov pod Radhoštěm (prohlídka Valašského muzea v přírodě - nejznámější moravský skanzen a druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě, založené už v roce 1925 bratry Aloisem a Bohumírem Jaroňkovými; návštěva Dřevěného městečka s kostelíkem sv. Anny nebo nejrozsáhlejší části skanzenu v podobě Valašské dědiny s více než 70 stavbami; po celý rok v areálu probíhají akce inspirované folklorem, lidovými zvyky a tradičními řemesly; v adventní době skanzen nabízí nejen pestrou ukázku z dílen lidových umělců, ale i možnost zakoupit dárky pro naše blízké, od 17 hodin navodí vánoční atmosféru přímo v Dřevěném městečku „Živý betlém“ - unikátní lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše) - Kroměříž - Brno.
Vstupné do všech objektů základní cca 230,- Kč, zlevněné 170,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 21.00 hod.