Exkurze

Za českými rekordy na vrchol, pod povrch i na rovinu. Hrad Lipnice, Chýnovská jeskyně a pelhřimovské Muzeum rekordů

Termín konání: 29.7.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18060 (neděle)                                                                495,- / 520,- Kč

Brno – D1 - Jihlava – Lipnice nad Sázavou (místo spojené především se jménem spisovatele Jaroslava Haška, prohlídka jednoho z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založeného na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, v 16. století byl přestavěn na pozdně gotickou hradní rezidenci, návštěva gotické i barokní kaple, mohutného hradního sklepení se zbytky středověké hodovní síně, hlubokou hradní studnou a bývalým vězením, z hradu možný výhled až k vrcholům Železných hor a Žďárských vrch) – Chýnovská jeskyně (na území Čech první zpřístupněná jeskyně – již v roce 1868, dnes se jedná o nejvýznamnější krasový útvar v Čechách, celková délka jeskynního systému dosahuje až 1 500 metrů, v zimě je jeskyně největším evropským zimovištěm netopýra řasnatého, prohlídkový okruh má nejnižší bod v hloubce 42 m pod povrchem země) – Pelhřimov (prohlídka Muzea rekordů a kuriozit, jediného zařízení svého druhu ve střední Evropě – nejdelší šála, nejmenší galerie světa s karikaturami celebrit, největší funkční keramická píšťala, obří péřová bunda a mnoho dalšího, následuje návštěva unikátní expozice Zlaté české ručičky, která skrývá více než 80 staveb vyrobených ze sirek, loď ze špejlí, obraz Mony Lisy vyrobený z rýže, 3,5 m vysokého plyšáka Kukyho, parní stroj ze skla nebo největší nerezovou kuchyni; procházka po centru města včetně stezky českých rekordů – nábřeží Rekordů a kuriozit, největší poštovní schránka, nejmenší jezdecká socha, nejvyšší rozcestník na Masarykově náměstí atd.) – Humpolec - D1 – Brno.
Vstupné do všech objektů: plné cca 340 Kč, snížené cca 260 Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod. 

Do Banské Štiavnice a okolí nejen za historií stříbrných dolů

Termín konání: 25.8.2018 - 26.8.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18061 (sobota - neděle)                                                   1 365,- / 1 420,- Kč

1. den:  Brno – Lanžhot/Brodské - Topoľčianky – (na místě gotické stavby postupně budovaný zámek ve stylu renesance, baroka a klasicismu, v letech 1923 – 1950 letní sídlo československých prezidentů (zvl. T. G. Masaryk) – muzeum dobových interiérů (prohlídka), park (asi 300 druhů dřevin), obora; Banská Štiavnica – jedinečně zachovalé historické slovenské báňské město, v minulosti doly na zlato a stříbro (největší těžba zaznamenána v roce 1690 - vytěženo celkem 29 tun stříbra a 605 kg zlata), pro účely těžby v okolí vybudována ojedinělá soustava umělých jezer a kanálů, od r. 1993 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, prohlídka pamětihodností (Kalvárie, radnice, kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny, sv. Alžběty, budovy Hornické a lesnické akademie, Starý a Nový zámek, historické měšťanské domy aj.) a expozic Slovenského báňského muzea; ubytování, večeře.
2 den: Banská Štiavnice – Svätý Anton (obec a stejnojmenný zámek, národní kulturní památka SR, zmiňován 1415 jako menší opevněná stavby (castellum), 1744 za Koháryů vystavěn současný čtyřkřídlý barokní zámek se symbolikou kalendářního roku: 4 brány (= roční období), 12 komínů (= měsíců), 52 místností (= týdnů) a 365 oken (= dní)., posledním majitelem bulharský car Ferdinand Coburg, prohlídka zámku: barokní a rokové interiéry, zčásti upravené v 19 století, expozice loveckého muzea; Krupina – historické slovenské město (nyní asi 8 000 obyv., německy Karpfen, maďarsky Korpona, v latinské listině z roku 1135 Corpona), jedno z nejstarších měst na Slovensku (s Trnavou, Zvolenem a Banskou Štiavnicí), městská práva 1238, prohlídka: římskokatolický kostel Narození Panny Marie (v jádru gotický, opevněn v době přítomnosti Jana Jiskry z Brandýsa, barokně přestavěn), klasicistní evangelický kostel (1784 – 1786), Vartovka (protiturecká strážní věž, nyní rozhledna) -  Bzovík - pevnost se 4 nárožními věžemi, příklad pevnostní stavby z doby tureckých válek (původně benediktinský, později premonstrátský klášter) - Levice – historické město (sídlo doloženo 1156), Levický hrad (dnes zřícenina s areálem zámku – muzeum) – Nitra – Brodské/Lanžhot – Brno.
Ubytování v hotelu*** ve dvou- (1 620,- Kč) nebo jednolůžkových (1 840,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, polopenze.
Vstupné dle zájmu 25 – 35 €.
Přihlášky do 30. 3. 2018 (na dobu prázdnin nutná velmi včasná rezervace noclehů)
Odjezd v sobotu 26. 8. v 5.30 hod., návrat 30. 8. do 22.00 hod. 

Po stopách Přemysla Otakara II. na Moravském poli. 740 let již uplynulo od osudové bitvy u Suchých Krut

Termín konání: 25.8.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.

č. 18062 (sobota)                                                                495,- / 520,- Kč

                                                                                           děti 390,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen –Poysdorf – Wilfersdorf – Dürnkrut – Marchegg – Donaubrücke Hainburg -Hainburg an der Donau (město s velmi zachovalým středověkým opevněním z 13. století – hradby v délce 2,5 km, obranné věže, 3 městské brány;  prohlédneme si historické centrum s  radnicí, jejíž gotické přízemí ppochází ze 14. století, farním kostelem sv. Filipa a sv. Jakuba a další zajímavé architektonické památky – rokový morový sloup, pranýř, vídeňskou i uherskou bránu; připomeneme si, že 2. dubna 1252 došlo v hradní kapli sv. Pankráce ke sňatku moravského markraběte Přemysla s Markétou Babenberskou, čímž si Přemysl pojistil nároky na babenberské dědictví  tj. Rakousy a Štýrsko, o které usiloval i uherský král Bela IV.) - Croissenbrunn   (zastavíme se u památníku bitvy u Kressenbrunnu, v níž Přemysl Otakar II. – stal se českým králem po smrti Václava I. v září 1253 – porazil vojska krále Bely IV. a v rámci následujících mírových dohod získal za manželku Belovu vnučku Kunhutu – sňatek se konal v říjnu 1261 a poté slavnostní korunovace obou manželů v kostele sv. Víta na pražském hradě v prosinci 1261) - Marchegg (město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1268, prohlídka zbytků opevnění,  pův. gotického kostela sv. Markéty, jehož raně gotická část pochází z doby Přemysla Otakara II..; exteriér zámku vybudovaného na místě původního hradu a zajímavé může být i pozorování početných hnízdišť čápů v blízkosti zámku, v jehož objektu byla v místním muzeu instalovaná expozice věnovaná době Přemysla Otakara II.) – Dürnkrut (prohlédneme si exteriér bývalého zámku, jenž vznikl přestavbami původního hradu, který zde byl vybudován již v polovině 11. století; zámek je od roku 1985 v majetku obce; po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 1998  využíván jako radnice a kulturní centrum obce, nachází se tu i malé místní muzeum; dále se zastavíme u památníku. který připomíná  osudovou bitvu u Suchých Krut 26. srpna  1278, v níž Přemysl Otakar II. padl a vítězem se stal císař Rudolf Habsburský. Výsledek tohoto střetnutí ovlivnil vývoj ve střední Evropě na celá další staletí) – Jedenspeigen (v místním zámku si můžeme prohlédnout expozici věnovanou tomuto historickému střetnutí českého krále s Rudolfem Habsburským) – Wilfersdorf – Poysdorf – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
 Vstupné cca 14 €.
Odjezd 7.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Unikátní kovová ZOO, nejkrásnější hrad a pohádkový zámek Slovenska

Termín konání: 26.8.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18063 (neděle)                                                                515,- / 540,- Kč

 Brno - Staré Město u Uherského Hradiště (návštěva jediné unikátní kovové ZOO v celé Evropě ve zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru; spatříte zde více než 222 kovových zvířat, vyrobených z kovového odpadu a umístěných ve velmi netradičním prostředí; uvnitř areálu se projdete po vyhlídkových lávkách a narazíte na spoustu dalších atrakcí: dopravní letoun L-610, maják Šrotík sloužící jako rozhledna, obrovskou loď Naděje nebo porodnici, kde všechna zvířata vznikají) - Strání/Moravské Lieskové – Beckov (návštěva jedné z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších zřícenin celého Slovenska z 12. století, která byla ve své době majetkem známého Matúše Čáka Trenčanského; navštívíme dolní i horní hrad s pozůstatky paláců, hospodářských a obranných budov a opevnění; celý hrad je v dnešní době velmi zachovalý díky jeho rekonstrukci v roce 2010) – Bojnice (známé slovenské město, které podle první písemné zmínky vzniklo už roku 1113 a jehož další historický vývoj je spjat nejen s existencí léčivých termálních pramenů, ale také s mnoha šlechtickými rody a nádherným hradem, později romantickým zámkem, či sousedící nejstarší slovenskou zoologickou zahradou; zámek Bojnice je jednou z nejvýznamnějších památek celého Slovenska, za druhé světové války ho vlastnila firma Baťa a je znám natáčením pohádky o Šíleně smutné princezně; prohlídka všech zámeckých komnat a přírodní travertinové jeskyně v hloubce 26 metrů pod úrovní zámeckého nádvoří; následně možnost návštěvy bojnické zoologické zahrady, procházky zámeckým parkem nebo historickým centrem města s původně gotickým kostelem sv. Martina, barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého či renesančními domy na náměstí) - Drietoma/Starý Hrozenkov - Brno.
Skupinové vstupné: cca 80,- Kč (Kovová ZOO) + cca 14 € / 11 € (hrad Beckov, zámek Bojnice).
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 21.00 hod.

Všechny barvy Šumavy a pamětihodnosti bavorského Pasova

Termín konání: 30.8.2018 - 2.9.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18064 (čtvrtek - neděle)                                                   1 550,- / 1 650,- Kč

 1. den:
Brno – Humpolec – Kámen - Chýnov (prohlídka kostela Nejsvětější Trojice, jehož počátek je datován do 14. století; nechal ho vystavět Arnošt z Pardubic, který se v něm často modlíval; v 17. století byl přestavěn do barokní podoby a v roce 2004 byl celkově rekonstruován. Kostel má nyní pět oltářů, které pochází z roku 1748. Kostelní věž byla vystavěna v 18. století a je dominantou celého okolí) - Chýnovská jeskyně (prohlídka nejrozsáhlejšího krasového útvaru jižních Čech. Jeskyně sice nemá zajímavé krápníky, ale je mimořádná pestrým střídáním barevných amfibolitů a vápenců. Je to první jeskyně objevená v roce 1863 na území Česka) – Dub (prohlídka soukromého novogotického zámku. Budovu zámku obklopuje park s exotickými dřevinami) – Železná Ruda (ubytování).

2. den:
Železná Ruda - Modrava (odchod po Nové Březnické cestě údolím Luzenského potoka až na Březník, odkud je úchvatný pohled do Luzenského údolí i na horu Luzný, až ke Klostermannově hájence. Od ní pak po Staré Březnické cestě přes Cikánskou slať a Modravskou horu zpět na Modravu – 15 km) – Modrava (volno na občerstvení) - Železná Ruda, ubytování.

3. den:
Železná Ruda/Alžbětín - Zwiesel - Rinchnach – Grafenau - Pasov (procházka starobylým městem, tzv. „bavorskými Benátkami“, až k soutoku tří různobarevných řek – modrý Dunaj, zelený Inn, černý Ilz; Dóm sv. Štěpána -  ukázka výjimečné italské barokní architektury, největší chrámové varhany na světě – možnost návštěvy varhanního koncertu, exteriér Horního a Dolního hradu; Stará radnice, Dům u divého muže – dnes hotel Wildermann, ve kterém je možné navštívit jedinečnou výstavu skla, pasovský kamenný artefakt „Pasovský blb“. Volno k individuální prohlídce) – Grafenau – Zwiesel – Alžbětín/Železná Ruda, ubytování.

 

4. den:
Železná Ruda – Horní Vltavice (4 km dlouhá naučná stezka nejstarší šumavskou rezervací pralesního rázu, která byla založena v roce 1858 ve výšce 920 – 1110 m; stezka vede pouze po obvodu pralesa - Boubínské jezírko, chůdové kořeny, padlý největší boubínský smrk „Král smrků“ atd.) – Stožec (volno na občerstvení; naučnou stezkou až na Stožeckou skálu a ke Stožecké kapli Panny Marie, která je ukázkou lidové řezbářské práce. Byla postavena v první polovině 19. století při prameni léčivé vody a obnovená v roce 1988; 3 km) – České Budějovice - Tábor – Pelhřimov - Brno.
Vstupné cca 200,- /190,- Kč + 4 €.
Doporučujeme pevnou turistickou obuv a pláštěnky.
Ubytování s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech 2+1 v centru Železné Rudy v ceně 1 990,- Kč. V blízkosti možnost nákupu potravin.
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, fén, připojení k Wifi a minibar.
Přihlášky do 15. 3. 2018.
Odjezd 30. 8. 2018 v 6.30 hod., návrat 2. 9. 2018 do 21.30 hod.

Za krásami východního Slovenska a jižního Polska

Termín konání: 14.9.2018 - 16.9.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18065 (pátek - neděle)                                                     1 695,- / 1 770,- Kč

 1. den: Brno – Vyškov – Olomouc – Hranice – Rožnov p.R. - Bílá/Klokočov – Makov – Bytča – Žilina – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad – Kežmarok – Spišská Stará Ves (oblast Pieniny) –  plavba výletní lodí po Pieninskom jazere (Czorsztynskie jezero) s nezapomenutelnými pohledy na okolní kopce a skály –  návštěva zámku Niedzica (původně strážní hrad, poprvé uváděný roku 1325 byl postupně přestavěn na zámek, který patřil dlouhá léta uherskému rodu Salamonů a dnes se nachází na polském území) – Červený Kláštor - ubytování v penzionu Pltník Pieniny.

2. den: Červený Kláštor - Košice (návštěva historického města, jemuž dominuje zejména dóm sv. Alžběty, největší gotická katedrála na Slovensku s kaplí sv. Michala a dalšími historickými památkami) – Prešov (návštěva třetího největšího slovenského města s katedrálou sv. Mikuláše a dalšími historickými objekty)  - Červený Kláštor, ubytování.

3. den: splav po tradičních dřevěných pltích po řece Dunajci (při plavbě po této řece na tradičních dopravních prostředcích se nabízí celá řada zajímavých pohledů a zážitků, včetně prožitků z plavby) - návštěva Červeného Klaštora (klášter kartuziánských a kamaldulských mnichů, založený po roce 1320 s gotickým kostelem sv.Antonína, upravený v období baroka, dnes národní památka Slovenské republiky, setkání s ředitelem této kulturní památky) – Kežmarok – Poprad – Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Žilina – Bytča –Makov –Bílá/Klokočov – Rožnov p.R.– Hranice – Olomouc – Brno.  
V místě pobytu je možno místo navrhovaného programu využít možnosti wellness s masážemi – nutno však nahlásit předem.

Ubytování v samostatných dvoulůžkových pokojích, vždy dva pokoje mají se společné příslušenství; se snídaní formou bufetových stolů v ceně 1 260,- Kč.
Možno zakoupit večeře v ceně 4,60 – 7,00 EUR – nutno nahlásit vedoucímu zájezdu

Vstupy: doporučujeme min. 20 €+ 30 PLN (nebude možnost výměny)
Zamek Niedzica + projížďka po jezeře 14 + 14 PLN, vstup do domu sv. Alžběty 2 €., Červený Kláštor 3 €, plavba na pltích 8 €
Odjezd 14. 9. v 6.30 hod., návrat 16. 9. do 21.00 hod.
Přihlášky do 27. 4. 2018.

Jihočeským krajem za romantikou

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: Dr. Zdena Novobilská

č. 18066 (sobota)                                                                665,- / 690,- Kč

 Brno – Třebíč – Telč – Červená Lhota (romantický zámek stojící na skále uprostřed jezera je častou kulisou filmových pohádek. Místnosti jsou zařízeny cenným nábytkem, obrazy a porcelánem) – Třeboň – Domanín (novogotická hrobka rodu Schwarzenberků) – Hluboká nad Vltavou (monumentální romantický zámek na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Stavbě dominuje 11 věží a v části ze 140 místností možno zhlédnout cenné sbírky obrazů, gobelínů, zbraní a nábytku. Knihovna obsahuje přes 12 tisíc svazků. 3 prohlídkové trasy. Nově zpřístupněné patro se zařízenými hostinskými pokoji) – Soběslav – Pelhřimov – Humpolec – D1 – Brno.
Vstupné cca 400,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Do Vizovic, Vsetína a Zlína nejen za historií

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18067 (sobota)                                                                465,- / 490,- Kč

 Brno – Vyškov – Kroměříž – Vizovice (exkurze areálem likérky Rudolf Jelínek a. s., kde se seznámíme s hlavními principy výroby, historií a tradicí jednoho z největších českých výrobců a exportéru alkoholických nápojů; čeká na nás videoprojekce, expozice whisky, prohlídka obřích sudů nebo stáčírny a mnoho dalšího; exkurze končí v degustační místnosti, kde ochutnáme několik vzorků; možnost nákupu alkoholu v místní podnikové prodejně) – Zámek Vizovice (zámek z poloviny 18. století, jehož interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou se vzácným souborem děl nizozemského malířství; součástí interiérů je například i doplněná kolekce stolních společenských her, které se zde dochovaly po původních majitelích; možnost návštěvy zámecké zahrady – anglického a francouzského parku se sochařskou výzdobou) – Zámek Vsetín (dominanta Valašska v podobě renesančního zámku, ve kterém sídlí Muzeum regionu Valašsko; sbírky dokumentují život na Valašsku, historii města i zámku; součástí zámeckého areálu je i anglický park) – Zlín (návštěva sídlícího ve 14. budově v bývalém továrním areálu firmy Baťa, ve kterém se ponoříme do historie obuvi, historie firmy Baťa, zlínských filmů nebo cestování v rámci expozice Hanzelky a Zikmunda; následuje prohlídka tzv. Baťova mrakodrapu, správní budovy číslo 21 Baťových závodů, dokončené roku 1938 dle projektu V. Karfíka, která byla zároveň jednou z prvních výškových staveb v Evropě; její raritou je výtah a zároveň kancelář šéfa firmy Baťa o rozměrech 6 x 6 m s umyvadlem a klimatizací) – Kroměříž – Vyškov – Brno.
Skupinové vstupné: plné cca 450,- Kč, snížené cca 330,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Vídeň – Open House a výstavy Gustav Klimt, Řekni to květinou

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

180093 (sobota)                                                                                        490,- / 520,- Kč

 

Brno – přes Mikulov/Drasenhofen – Vídeň - třetí zářijový víkend již po několikáté otevírá budovy, jejich části či celé areály, které většinou zůstávají po zbytek roku běžnému návštěvníkovi skryté. Nabízí se tak možnost seznámit se nejen s historickými budovami, ale i moderní a současnou architekturou na území rakouského hlavního města. Seznam budov s bližšími informacemi je zveřejněn a průběžně aktualizován na webových stránkách:

http://openhouse-wien.at/en/

 

Na webových stránkách je k dispozici také plánek s umístěním jednotlivých zpřístupněných objektů, kde je v návaznosti na konkrétní podmínky možná samostatná prohlídka nebo prohlídka s průvodcem v němčině. Akce je součástí celosvětového festivalu Open House, a bývá dobrým zvykem, že se za vstupy do jednotlivých objektů neplatí. Účastníci nově zařazené exkurze MVS budou tak mít tento den možnost individuálně navštívit některá z předem vybraných míst nebo míst doporučených lektorem.

 

Zkrátka nepřijdou ani milovníci výtvarného umění. Leopoldovo muzeum nabízí výstavu Gustav Klimt uspořádanou k letošnímu 100letému výročí úmrtí významného představitele Vídeňské secese a moderny. S Gustavem Klimtem je spojena také druhá výstava Řekni to květinou představující vídeňské malířství inspirované květinami a květinovými motivy od Ferdinanda Georga Waldmüllera přes Eugene Dalacroix až po Gustava Klimta či Kolomana Mosera a Egona Schiele. V areálu Dolního Belvedéru a Oranžerie, kde se výstava koná, lze procházkou barokním parkem dojít až k Hornímu belvedéru, kde se kromě stálé expozice rakouského výtvarného umění nachází také výstava Canalettův pohled nabízející řadu výtvarných pohledů na Vídeň dokumentujících její proměny za vlády Habsburků. Ve volném čase je možno navštívit některé z dalších muzeí či galerií v centru města. Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno

 

Vstupné do Leopoldova muzea plné 13 EUR, snížené cca 10,50 EUR, do Dolního Belvedéru a Oranžerie plné 13 EUR, snížené cca 10,00 EUR

Odjezd: 7.00 hod. , návrat do 20.30 hod. 

Majestátní hrady Bezděz a Kunětická Hora

Termín konání: 16.9.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18068 (neděle)                                                                675,- / 700,- Kč

 Brno – D1 - Jihlava – Kutná Hora – Hrad Bezděz (leží v tzv. Máchově kraji a patří k nejzajímavějším hradům v Česku, jelikož jako jeden z mála se dochoval ve zcela původní podobě včetně zachované vzácné raně gotické hradní kaple ze 13. století nebo křížové cesty ze 17. století; poprvé byl zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.; z věže Bezdězu, která měří 34 metrů, je nádherný výhled do kraje, za jasného počasí lze vidět Ještěd, České středohoří či Lužické hory; během naší společné prohlídky hradu půjdeme zmiňovanou křížovou cestou, podíváme se do hradní kaple a dvou hlavních hradních paláců – královského a purkrabského a dozvíme se také nespočet pověstí a tajemství, která se k hradu pojí) – Kunětická Hora (hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném kopci v České tabuli, který se za husitských válek stal důležitým opěrným místem hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, vůdce vítězné panské jednoty v bitvě u Lipan; jeho nejvýznamnějšími majiteli byli určitě Pernštejnové, za jejichž éry dochází nejen k zásadní přestavbě celého hradního komplexu, ale i proměně nedalekých Pardubic a k vybudování rozsáhlé rybniční soustavy v okolí; v 70. letech minulého století se také na Kunětické hoře natáčel televizní seriál Arabela; během naší návštěvy si prohlédneme oba prohlídkové okruhy s množstvím expozic včetně kaple) – Svitavy – Brno.
Skupinové vstupné: plné cca 170 Kč, snížené cca 110 Kč
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Maďarský Versailles a historická Šoproň

Termín konání: 16.9.2018 - 16.9.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

   č. 18008/2                                                                   610,- / 635,- Kč          

 

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Eisenstadt - Klingebach/Šoproň – Šoproň (prohlídka historického jádra města, které se díky tomu, že se mu vyhnula turecká vojska i osmanská nadvláda, může jako jediné maďarské město pochlubit kompletně zachovalým historickým jádrem. Vnitřní město je postaveno na keltských a římských základech. V panoramatu města upoutá pozornost vysoká Požární věž sloužící nyní jako rozhledna. Z věže je dobře viditelné náměstí Fór Tér s množstvím historických domů s klikatými uličkami starého města. Za dobrého počasí je možné zahlédnout i siluety nedalekých Alp. Náměstí dominuje morový sloup Nejsvětější trojice a tzv. Kozí kostel ze 13. století, který byl místem korunovace několika maďarských králů. V jedné z nejstarších ulic Új utca stojí Stará a Nová synagoga, které jsou nyní přístupné veřejnosti.) – Fertöd  (prohlídka barokně rokokového zámku, který nechal vybudovat kníže Miklóš Esterházy. Vzorem mu přitom bylo honosné francouzské sídlo Versailles. V portrétním sále visí dvoumetrová podobizna Marie Terezie, nejvzácnějšího hosta, kterého Esterházyové kdy hostili. Kvůli dvoudenní návštěvě císařovny v roce 1773 byl dokonce vystavěn honosný apartmán s výhledem do pečlivě udržovaného francouzského parku, který zámek dodnes obklopuje. Součástí parku je i přilehlé rozárium) – Fertöd/Panhagen – Kittsee/Jarovce – Brodské/Břeclav – Brno. 

Vstupné cca 3500 HUF.

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.30 hod.

.

 

Umělecké skvosty zámku v Nelahozevsi a vzpomínka na velikány našeho hudebního a kulturního života

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18069 (sobota)                                                                660,- / 685,- Kč

 Brno - Praha - Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves (severně od Kralup nad Vltavou na břehu řeky se nachází obec, která je úzce spojena se jménem našeho slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který se zde narodil; v jeho rodném domě bylo zřízeno Muzeum Antonína Dvořáka a my se seznámíme se životem a dílem skladatele s důrazem na léta dětství, která tu prožil; uvidíme řadu autentických osobních památek; také si zajdeme do malého gotického kostelíka sv. Ondřeje, ve kterém ještě velmi mladý Dvořák hrával) - Nelahozeves (renesanční zámek byl vybudovaný na vysoké podezdívce na skalnatém ostrohu nad Vltavou v letech 1552 - 1614; nachází se zde nejbohatší a nejvýznamnější rodová umělecká sbírka ve střední Evropě; seznámíme se kromě jiného s obrazovou galerií španělských portrétů, prohlédneme si Rytířský sál, sbírky asijského a evropského porcelánu a rodovou portrétní galerii, za pozornost stojí samozřejmě  dvacet pět metrů dlouhý příjezdový kamenný most, unikátní renesanční komíny a skvostná sgrafitová výzdoba) - Obříství (malebná vesnička známá díky častým pobytům hudebního skladatele Bedřicha Smetany v barokní usedlosti Lamberk- v současné době je zde otevřen Památník; nedaleko odtud také pobýval a tvořil básník Svatopluk Čech) - Lobkovice (je to jedna z nejstarších zdejších obcí; na samém východě obce mezi polabskými lužními lesy se dnes nachází zámek, který byl původně dřevěnou tvrzí; na začátku 15. století se majitelem stal Mikuláš Chudý z Újezda, který se pak psal Lobkovic a právě on je označován podle legendy za zakladatele mocného šlechtického rodu Lobkoviců; my si prohlédneme nejen nově zrekonstruovaný zámek a v něm Pamětní síň Františka Palackého, ale také zajdeme na hřbitov, kde se nachází rodinná hrobka Palackých) - Praha - Brno.
Vstupné cca 200.- / 155,-Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.45 hod.

K pramenům řeky Svratky

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18070 (sobota)                                                                455,- / 480,- Kč

 Brno - Velké Meziříčí - Žďár n. Sázavou - CHKO Žďárské Vrchy (chrání především lesní společenstva vrcholových partií SV části Českomoravské vysočiny s prameny řek Svratky i bifurkací mezi pramenem Sázavy a Doubravy) – Cikháj (pěšky k prameni Svratky a přes pralesní rezervaci na Žákově hoře zpět k autobusu – podél toku Svratky přes obec Svratku do Křižánek: NS „ Za pilníkáři“ na vyhlídku Český kopec dále přes P.P. Milovské Perničky s miskami, vzniklými mrazovým zvětráváním na lezecké skály 4 palice a sestoupíme do Milov, kde si prohlédneme meandry Svratky) - Jimramovské Paseky: výstup na zříceninu hradu Štarkov /(založen  na ortorulových skalách, Erhartem z Kunštátu v letech 1379-1388), který v okolí loupil, stejně jako po husitských válkách Jan z Břežan. Proto hrad po roce 1440 moravští stavové vykoupili a nechali zbořit ) – Dalečín (zřícenina hradu na konci Vírské přehrady, vybudován v letech 1349 -1358 Jimramem z Pernštejna) - Nedvědice – Tišnov – Brno. Celkem asi 2,5+5+3 km chůze, nutná pevná obuv.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do17.00 hod.

Nejen vodní svět jihovýchodní Moravy

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18071 (sobota)                                                                395,- / 420,- Kč

                                                                                           děti 290,- Kč

 Brno – Slavkov u Brna – Koryčany (procházka městem, unikátní kašna ze začátku 18. století, má kruhový  tvar o  průměru 330  cm a výšce 75  cm, je složena z jedenácti  pískovcových  bloků  na vnější  straně barokně profilovaných  do  tvaru  ozdobného džbánu) – přehrada Koryčany (zastávka u údolní přehradní nádrže mezi městečkem Koryčany a obcí Stupava na říčce Kyjovce; byla vybudována v polovině 50. let a uvedena do provozu roku 1959) - Cimburk u Koryčan (zřícenina gotického, renesančně přestavěného hradu; osamělé skalisko Kozel asi 1 km od hradu - chráněným přírodním útvarem byl vyhlášen roku 1967; celkem cca 4 km) – Uherské Hradiště (Bonsai Muzeum Isabelia - prohlídka muzea špičkových bonsají, které jsou pravidelně prezentovány na prestižních evropských výstavách; možnost nákupu kvalitních bonsaí přímo z Asie i získání rady pro pěstování) – Modrá u Velehradu (Živá voda Modrá – botanická a sladkovodní expozice, která byla záměrně vybudována na místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky a jsou zde prameny podzemní vody. Archeologické nálezy dokládají zdejší tradici rybníkářství. Projdeme 8 metrovým tunelem pod hladinou vody, kde po obou jeho stranách uvidíme jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy, oukleje a raritu expozice - jesetery) – Bučovice – Slavkov u Brna - Brno.
Vstupné cca 150,- / 100,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě

Termín konání: 23.9.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18072 (neděle)                                                                345,- / 370,- Kč

 Brno – Pouzdřany (vnější prohlídka zámku, jehož majiteli byli Lichtenštejnové a později Žerotínové a Dietrichštejnové, vnější prohídka gotického kostela sv. Mikuláše) – Hustopeče (město patřilo rodu Lichtenštejnů ve 2. polovině 19. století, prohlídka moderního kostela sv. Václava, postaveného na místě gotického kostela, zbořeného roku 1962, morový sloup Nejsvětější Trojice, zbytky hradeb) – Velké Bílovice (původně sídlo Jednoty bratrské a Habánů, jež Lichtenšejnové získali roku 1638, prohlídka kostela Narození Panny Marie a vnější prohlídka renesanční tvrze) – Břeclav (město získali od Žerotínů Lichtenštejnové roku 1638, vnější prohlídka renesančního zámku, moderního kostela sv.Václava a novogotické kaple sv.Cyrila a Metoděje) – Lanžhot (městečko bylo v držení rodu Lichtenštejnů od roku 1496, prohlídka kostela Povýšení sv.Kříže a loveckého zámečku Liechtesteinů) – Hodonín (město v majetku rodu Lichtenštejnů od roku 1496, vnější prohlídka zámku, kostela sv. Vavřince, možnost návštěvy Masarykova muzea) – Brno.
Odjezd v 8.00 hod.,návrat do 19.00 hod.

Hrady česko-rakouského pomezí v Podyjí: Bítov, Cornštejn, Raabs, Frejštejn

Termín konání: 23.9.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18073 (neděle)                                                            585,- / 610,- Kč

 Brno - hrad Bítov, založen v 11. století na místě původního velkomoravského hradiště jako první z řetězce hradů, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu, první písemná zmínka z roku 1061, od počátku 14. století v držení rodu Lichtenburků (gotická přestavba, v hradní kapli zachována gotická dřevořezba Madony s dítětem z poč. 14. století), romantická gotizující přestavba v letech 1811–1863 za Daunů, v interiérech cenné nástěnné malby, hodnotná sbírka obrazů německých a rakouských romantiků, zoologické sbírky posledního majitele (baron Haas z Hasenfelsu, velkovýrobce porcelánu) – prohlídka) - Cornštejn (zřícenina hradu Lichtenburků na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí vybudovaného k posílení obrany Bítova, v novověku ve vlastnictví hrabat z Daunu (1788) a naposledy Haasů z Hasenfelsu (1912), v roce 1945 zestátněn, po opravách v letech 1998-1999 zpřístupněn veřejnosti (prohlídka) - Uherčice (pohraniční obec s renesančním zámkem na místě gotické tvrze, první písemný záznam v listině z roku 1310, nynější zámek zbudován za Streinů ze Švarcenavy v poslední čtvrtině 16. století, poslednímu majiteli z rodu Oktaviánu Collalto et San Salvatore majetek na našem území zkonfiskován 1945, po nevhodném hospodářském využívání zdevastovaný zámek postupně restaurován  - prohlídka); přejezd do Rakouska (přechod Vratěnín); hrad Raabs (výšinný hrad na skále nad městem Raabs an der Thaya (zmiňovaný v Kosmově Kronice české k roku 1100), v roce 1252 získal hrabství od hrabat z Hardeggu král Přemysl Otakar II., roku 1260 se majitelem hradu stal Vok I. z Rožmberka, 1278 byla velká část kraje zabavena králem Rudolfem, roku 1385 přešlo vlastnictví na pány z Puchheimu (největší část výstavby hradu), současným vlastníkem je vydavatel Richard Pils (možnost prohlídky hradu) - Frejštejn - zřícenina hradu ze 13. století u Podhradí nad Dyjí, nyní v majetku obce (nenáročný výstup, prohlídka zříceniny) - Brno.
Vstupné cca 200,- až 280,- Kč a 10,-/ 7,- €.
Odjezd v v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod.

 

Historie a umělecké poklady šlechtických sídel a sakrálních objektů v Innsbrucku, Veroně, Mantově, Vicenze a v jejich okolí

Termín konání: 27.9.2018 - 30.9.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18074 (čtvrtek - neděle)                                                  3 895,- / 3 990,- Kč

 1. den: Brno – Mikulov/Drasenhofen – Linz -  renesanční zámek Ambras – původně románský hrad hrabat z Andechu z 11. století, pak v majetku tyrolských hrabat a vévodů, renesančně přestavěn za Ferdinanda II. v 16. století pro Filipínu Welserovou, jejím synem prodán Rudolfu II., 1855 upraven pro arcivévodu Ludvíka, od roku 1919 státní, prohlídka expozic: renesanční Španělský sál a další místnosti, sbírka umění, kuriozit, portrétů a zbraní; Brenner, Innsbruck - Verona – ubytování.
2. den: Verona -  Mantova – město založené Etrusky na řece Mincio, obkloené třemi jezery, ve středověku sídlo markrabství a vévodství pod vládou rodu Gonzagů, prohlídka centra: renesanční chrám Sant Andrea (vrcholné dílo renesance z let 1472 – 1494, arch. Alberti), vévodský palác (Palazzo Ducale, mimo Vatikán největší palácový komplex v Itálii: reprezentační sály s výzdobou a výmalbou), hrad San Giorgio s tzv. Svatební komnatou (Camera degli Sposi – Mantegnovy fresky portrétující vévodskou rodinu), přesun k letohrádku Palazzo Te (renesanční stavba s nádhernou freskovou výzdobu – Giulio Romano); odpoledne návrat do Verony – jedno z nejstarších, nejvýznamnějších a nejkrásnějších měst severní Itálie v meandru řeky Adiže, dějiště nejslavnější Shakespearovy hry Romeo a Julie, centrum kultury a umění – společná prohlídka nebo individuální návštěva muzeí a historických objektů: římský amfiteátr z roku 30 n. l., Castel Vecchio (gotický hrad vládnoucího rodu Scaligerů, nyní muzeum) a opevněný most Ponte Scaligero, Palazzo della Ragione ze 14. století (původně soudní dvůr) s věží Torre dei Lamberti (84 m, vyhlídka), tzv. Juliin dům (Casa di Giulietta, interiér, balkon, Juliina socha), katedrála (románské portály, Tizianův obraz Nanebevzetí) a kostely sv. Anastázie (gotický kostel dominikánů, nástěnné malby) a sv. Zenona (San Zeno Maggiore, románský benediktinský chrám, bronzová brána s biblickými výjevy z roku 1030, mramorové románské panely s výjevy z knihy Genesis a života Krista, románská křížová chodba aj.), archeologické muzeum v areálu římského divadla a středověkého kláštera (mozaiky, sochy, z teras krásné pohledy na Veronu), římský most (Ponte Romano) přes řeku Arno, palác a zahrady Giusti (místo pobytu Josefa II., cara Alexandra, otce paní kněžny z Babičky vévody Petra Birona s rodinou aj., z horních teras zahrady krásný výhled na Veronu) aj – Verona, ubytování.
3. den: Verona - prohlídka Palladiových vil - Villy Rotondy (jedno z vrcholných děl renesanční architektury z hlediska uplatnění principu souměrnosti, v interiéru fresková výzdoba) a Villy Valmarany ai Nani (zámeček krásně zakomponován do půvabné krajiny na úpatí kopce Monte Berico s poutním kostelem, zahrada, v interiéru hlavní budovy velmi cenné barokní fresky od Tiepola s mytologickými a literárními motivy a v hostinském traktu fresky jeho syna na náměty venkovského života); Vicenza – ve středověku velmi bohaté centrum obchodu, řada patricijských paláců podle Palladiova návrhu a radnice (Basilica Palladiana), prohlídka nejstarší divadelní budovy Teatro Olimpico (renesanční stavba včleněna r. 1583 též podle Palladiova návrhu do areálu bývalého hradu); odpoledne odjezd do Asola malé město v krásné kopcovité krajině, hrad (někdejší sídlo Kateřiny Cornarové, poslední kyperské královny) – Verona, ubytování.
4. den: Verona - Trident – významné biskupské, nyní arcibiskupské sídlo v údolí řeky Adiže s přemyslovskou orlicí ve znaku (městu znak daroval Jan Lucemburský), prohlídka biskupského hradu Buonconsiglio (gotické a renesanční interiéry) a historického centra s románskou katedrálou (pův. ze 13. století, 1887 – 1889 obnovena, místo konání jednoho z nejdůležitějších koncilů katolické církve v letech 1545 - 1563); - Brenner – Innsbruck – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích (3 590,- Kč) nebo jednolůžkových pokojích (4 590,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, snídaně.
Vstupné dle zájmu 45 – 75 €.
Přihlášky do 30. 3. 2018. (nutná rezervace noclehů).
Odjezd 27. 9. v 5.30, návrat 30. 9. do 22.00 hod.

Přírodní parky Česká Kanda a Homolka – Vojířov s návštěvou vřesoviště u Heidenreichsteinu

Termín konání: 29.9.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18075 (sobota)                                                                695,- / 720,- Kč

 Brno - Třebíč- P.P. Česká Kanada z roku 1994, převážně v Javořické vrchovině s drsným podnebím na ochranu zachovalých lesních komplexů. Prochází jím rozvodí Labe/Dunaj - Slavonice – Pfaffenschlag (středověká ves, zřejmě zničená husity roku 1423 se 16 obytnými staveními a redukovanými dvorci franckého typu u Slavonického potoka -ohrada s bizony) – Landštejn (románský královský pomezní hrad /Čechy, Morava, Rakousko/z počátku 13. století, zřejmě založen Přemyslem Otakarem I., se zachovaným nepravidelným 5-bokým půdorysem a zbytky 2 věží. Zastavíme pod hradem a u zříceniny jeho 250m vzdáleného předchůdce Pomezí /Markl/ ze 12. století) Klášter (poutní kostel Nejsv. Trojice - ojedinělé  prostorové koncepce s paulánským klášterem/ mnichy povraždila skupina novokřtěnců roku 1553, klášter obnoven roku 1626/, vybudován Krajířem z Krajku roku 1501 u zázračného pramene. S jedním z největších dřevěných oltářů v Evropě dřevěným oltářem od vídeňského truhláře  Zellera a katakombami) -  Nová Bystřice (ovčárna/Na Mrchovišti/, skrýš lupiče Johanna Georga  Grasela v roce 1814) -  P.P.Homolka-Vojířov z roku 1994 převážně v Novo- bystřické vrchovině k ochraně původních smíšených lesů a rašelinišť-Nový Vojířov (kámen republiky (od vojáků z roku 1938) popř. nejsevernější bod Rakouska/-Nová Bystřice/Grametten- žulové bloky Graselhöhle- žulové věže 7 Kurfürsten- Kolomanistein-přes Eisgarn /typ žuly Centrálního moldanubického plutonu/ do Heidenrechsteinu: zastávka u největšího vodního pomezního hradu Rakouska, postaveného Heidenreichem v letech 1180-1190 (nejvýznamnějším majitelem byl císařský maršál Wilhelm von Puchheim kolem roku 1530),  který je výjimečně zachovalý, protože nebyl nikdy dobyt. Jeho dominantu tvoří 42 m vysoká čtyřboká románská věž. Nyní je v majetku rodu Kinských.-  P.P. Moor (vřesoviště s naučnou stezkou) – Kautzen:Illmau-skalní město Fratres/Slavonice -Třebíč - Rosice – Brno. Celkem max. asi 2+2+5+3+3+4 km chůze /dle osobního výběru/ , nutná pevná obuv.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Hodonínsko – kraj pestrobarevných vinohradů, naleziště ropy a zemního plynu

Termín konání: 29.9.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Hana Bartošová

č. 18076 (sobota)                                                                385,- / 410,- Kč

 Brno – Těšany – Mutěnice - Hodonín (návštěva muzea naftového dobývání a geologie, prohlídka bohaté a zajímavé industriální minulosti regionu) – Sudoměřice (prohlídka technické památky na Baťově kanálu - výklopníku a expozice věnované stavbě a provozu výklopníku) Sudoměřice/Skalica  (prohlídka města založeného ve 13. století s dosti zachovalým historickým jádrem – procházka městskou památkovou zónou) - Skalica/Sudoměřice – Petrov (část Plže prohlídka vesnické památkové rezervace, areálu s 80ti vinnými sklepy budovanými již od 15. století) –Ratíškovice (prohlídka muzea ve vagóně, kde je expozice věnovaná hnědému „zlatu“ – lignitu, který se těžil na Ratíškovicku) – Dubňany – Mutěnice - Brno.
Chůze 3+3 km.
Vstupné cca 240,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod, návrat do 21.00 hod.

Praha – Ďáblice – pár kroků ke hvězdám a na náměstí, které psalo dějiny

Termín konání: 6.10.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18077 (sobota)                                                                570,- / 595,- Kč

 Brno – Praha – Ďáblice (nacházejí se na severovýchodním úpatí vrchu Ládví, původně samostatná vesnice, která v roce 1968 byla připojena k Praze; první naší zastávkou bude Ústřední hřbitov; vznikl v letech 1912 – 1914 za účasti arch. Vladislava Hofmana, který zde uplatnil svůj kubistický rukopis; smuteční pole bylo založeno podle italského vzoru se zelenými stěnami z tújí, v kruhovém středu jsou hroby jugoslávských a italských partyzánů, oběti pražského povstání a na čestném pohřebišti jsou pohřbeni i účastníci protinacistického odboje; Ústřední hřbitov je po Olšanských hřbitovech druhý největší hřbitov v Praze; v roce 2015 zde byl otevřen první přírodní hřbitov; další naší zastávkou bude návštěva Hvězdárny Dáblice, ta je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví; po komentované prohlídce a besedě s pracovníkem hvězdárny budeme mít za dobrého počasí možnost pozoruhodných výhledů na horu Říp, České středohoří, Jizerské hory a Krušné hory) – následuje průjezd Prahou do historické části, které se stalo přirozeným centrem - Staroměstské náměstí (je to prastaré tržiště a již na přelomu 12. a 13. století bylo obestavěno kamennými domy, ve 14. století byla založena radnice a začala výstavba kostela P. Marie před Týnem; na náměstí, které má rozlohu více než 9 000 m2se odehrávala řada významných událostí; při procházce náměstím si prohlédněme exteriéry jednotlivých domů obklopujících náměstí, interiéry kostelů sv. Jakuba, sv. Mikuláše, …) – Brno.
Vstupné cca 100,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Po stopách času a života lidí v kraji pod Pálavou v době burčáku

Termín konání: 7.10.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

č. 18078 (neděle)                                                                 340,- / 365,- Kč

                                                                                           děti 250,- Kč

 Brno – Rajhrad (krátká připomínka stavby první železnice) – Židlochovice – Vranovice – Popice – Strachotín (projdeme se po hrázi mezi druhou a třetí nádrží vodního díla Nové Mlýny, které zatopilo i lokalitu Petrova louka, kde stával v 9. století velmožský dvorec a kde se v roce 1618 odehrála jedna z prvních bitev třicetileté války) – Dolní Věstonice (světoznámé naleziště věstonické Venuše, projdeme se obcí ozdobenou barokními sochami i kouzelným habánským náměstíčkem a navštívíme muzeum v pěkném renesančním domě) – Pavlov (jedna z nejstarších vinařských obcí s památkově chráněnou ulicí vinařských domků a barokním hřbitovem i nově otevřeným Archeoparkem s expozicí lovců mamutů, kterou navštívíme) – Klentnice (vinařská obec pod Sirotčím hrádkem, ke kterému vystoupáme) – Mikulov (procházka městskou památkovou rezervací i židovskou čtvrtí s návštěvou zrenovované synagogy a hřbitova) – Pasohlávky – Pohořelice – Brno.
Vstupné cca 150,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Podzimní barevné údolí Wachau z ptačí perspektivy s návštěvou barokního Melku a plavbou po Dunaji

Termín konání: 7.10.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18079 (neděle)                                                                565,- / 590,- Kč

 Brno - Hatě/Kleinhaugsdorf - údolí Wachau (nejkrásnější říční údolí celé Evropy zabírající 36 kilometrů kolem řeky Dunaj, zapsané do světového dědictví UNESCO; pestrá krajina s impozantními kláštery, hrady a zámky byla časopisem National Geographic označena za nejkrásnější historické místo na celém světě) - Aggstein (prohlídka zříceniny a dochovaných interiérů stejnojmenného hradu se zcela úchvatným a jediným pohledem na celé údolí Wachau z ptačí perspektivy, hrad se nachází 300 metrů nad pravým břehem řeky Dunaj a pochází už ze 12. století) - Melk (návštěva bývalého sídla Babenberků, areálu benediktinského kláštera - nejdůležitější barokní perly celého Rakouska, která byla více než 900 let duchovním a kulturním centrem země a nynější podoba pochází od architekta Jakoba Prandtauera z 18. století, v současnosti je klášter taky zapsán na seznamu UNESCO; návštěva klášterního kostela a rozlehlého parku, moderního klášterního muzea nebo knihovny s více než 80 000 svazky; procházka historickou částí města s náměstím, radnicí, historickými domy a kostelem Nanebevzetí Panny Marie) - busem po levém břehu Dunaje kolem zámku Schönbühel a přes vesničku Willendorf směr přístaviště lodí Spitz (zhruba hodinová plavba Spitz - Kremže s možností ochutnat místní speciality; během plavby spatříme údolí Wachau v tom nejhezčím světle, proplouvat budeme například kolem nejstaršího kostela v údolí Wachau, největší vinařské vesnice Weisenkirchen, malebného městečka Dürnstein, kde byl na konci 12. století vězněn anglický král Richard Lví srdce, nebo majestátního benediktinského kláštera Göttweig) - Kremže - Kleinhaugsdorf/Hatě - Brno.
Skupinové vstupné do všech objektů včetně plavby lodí cca 31 €.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 21.00 hod.

Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Termín konání: 7.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18080 (neděle)                                                                 395,- / 420,- Kč

 Brno – Moravský Krumlov (zastávka u poutní kaple sv. Floriána postavené na kopci Floriánek nad městem jako výraz poděkování za záchranu Antonína Floriána z Lichtenštejna. Stavba kaple byla zahájena v roce 1695 a dokončena v roce 1697. Další naší zastávkou bude zámek, který byl za Gundakara z Lichtenštejna přestavěn na rezidenční sídlo nového knížectví. Plány na honosné sídlo se rozplynuly po vpádu Švédů a devastaci města i zámku v letech 1645–1646. Kníže z Krumlova odešel na dolnorakouský zámek ve Wilfersdorfu a moravské sídlo přenechal synovi Ferdinadu Janovi, který zámek i město po roce 1653 začal opravovat za účasti Giovanniho Tencally. Poslední zastávkou ve městě bude Lichtenštejnská hrobka, kterou nechala postavit kněžna Marie Eleonora z Oettingen-Spielbergu svému manželovi knížeti Karlu z Lichtenštejna v roce 1789. V hrobce jsou pohřbeni i další členové rodu Lichtenštejnů. Posledně zde pohřbeným byl v roce 1908 Rudolf z Lichtenštejna, nejvyšší hofmistr císaře Františka Josefa I.) – Drnholec (zastávka u zámku vybudovaném na skalním ostrohu nad dnes již kvůli melioračním zásahům zaniklým meandrem řeky Dyje. Již ve 40. letech 13. století stával na jeho místě hrad, který koncem 14. století získali Lichtenštejnové. Ti v 16. století započali jeho přestavbu, která se nesla v duchu posílení obranyschopnosti proti tureckým nájezdům. Dobové prameny ho již v polovině 16. století uvádějí jako zámek) – Mikulov (město a předchůdce dnešního zámku patřily v letech 1249–1560 Lichtenštejnům. Ti zde měli hlavní rodové sídlo na Moravě. V rukou Lichtenštejnů zůstalo město a panství Mikulov do roku 1560, kdy byl prodán uherskému rodu Kerecsényů z Kerecséni. Ti ho byli nuceni prodat okolo roku 1570 Ditrichštejnům, kteří zde byli až do roku 1945. Zámek, kde Perchta se svým manželem bydlela, bude také naším mikulovským cílem) – Wilfersdorf (návštěva lichtenštejnského zámku, kde je v současnosti umístěno rodové muzeum. Na místě dnešního zámku stál ve středověku gotický hrad. Roku 1436 přešel hrad, který do té doby patřil pánům z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnů, kteří ho přestavěli na čtyřkřídlý zámek obklopený vodním příkopem, baštami a předhradím. V té době zde žil kníže Gundakar se svou rodinou. Gundakar je zakladatelem rodové větve, která podnes žije v Lichtenštejnském knížectví. Proto je Wilfersdorf také považován za „rodový lichtenštejnský zámek“. Gundakar zde zemřel roku 1658. V letech 1713–1721 dal kníže Antonín Florián zámek přestavět architektem Janem Antonínem Ospelem) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 170,- / 120,- Kč + 10 €
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Choceňsko a Vysokomýtsko – krajina vlídnosti

Termín konání: 13.10.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18081 (sobota)                                                                430,- / 455,- Kč

 Brno – Svitavy - Vysoké Mýto (královské věnné město na tzv. Trstenické stezce s největším náměstím u nás, procházka historickým jádrem města, prohlídka chrámu sv. Vavřince s oltářním obrazem od Petra Brandla) – Vraclav (kostel Nanebevzetí Panny Marie, památkový barokní areál: poustevna, budova lázní a kostel sv. Mikuláše s expozicí unikátních dřevěných soch z období před rokem 1740) – Dobříkov (pravoslavný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi s původním interiérem) – Choceň („město v parku a park ve městě“ leží v podhůří Orlických hor a Českomoravské vrchoviny, náměstí s nově opravenými domy včetně radnice a děkanského barokního kostela sv. Františka Serafinského, v bývalém zámku Kinských nyní Orlické muzeum) – Brandýs nad Orlicí (leží v romantickém údolí Tiché Orlice, je rodištěm Karla staršího ze Žerotína a útočištěm J. A. Komenského; procházka kolem historických objektů) – Česká Třebová - Svitavy - Brno.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.15 hod.

Česko-polská zastavení jesenického podhůří

Termín konání: 13.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18082 (sobota)                                                                685,- / 710,- Kč

Brno – po D1 – Vyškov – Prostějov – Olomouc – Mohelnice - Zábřeh – Javorník (návštěva zámku Jánský Vrch, který byl až do roku 1945 sídlem vratislavských biskupů a arcibiskupů. Kromě historické výmalby a tapet se v zámku dochoval početný mobiliář převážně z 19. století Originální jsou např. také záclony (až 200 let staré), které jsou v autentické podobě na našich hradech a zámcích jen zřídka k vidění. Početný je i soubor historických hudebních nástrojů. Jánský Vrch hostí dále jedinečnou sbírku asi 2000 dýmek nejrůznějšího zeměpisného původu z 18. – 20. století, největší svého druhu ve střední Evropě. Sbírka obsahuje zvlášť cenné exempláře z porcelánu a sepiolitu neboli mořské pěny) – Bílá Voda (návštěva Muzea izolace, internace a integrace, jehož expozice přibližuje pohnutou historii obce, její vzestupy a pády. Samostatná část je věnována jedné z nejtemnější části dějin České republiky, respektive Československa, která začala 28. 9. 1950, i když samotná příprava začala dlouho před tím, kdy do Bílé Vody dorazil první transport řádových sester v rámci akce R, tj. vyklízení ženských řádů. V této části muzea je dokumentováno, v jakých podmínkách zde sestry žily, a jak přes veškerou snahu a úsilí tehdejší vládnoucí komunistická garnitura nedokázala v těchto ženách zlomit jejich víru a odhodlání) – Złoty Stok (návštěva podzemní turistické části dolu, kde se těžilo zlato, s níž je spojena štola Gertruda, Chodba smrti a jediný podzemní vodopád na území Polska v Černé štole. Prohlídka bude obohacena o plavbu po  zalité části štoly Gertruda. Doporučuje se teplé oblečení) – Zábřeh – Olomouc – Brno.
Vzhledem k nutnosti rezervace prohlídek přihlášky do 30. 6. 2018.
Vstupné plné cca 170 Kč + 35 PLN, snížené cca 120 Kč + 32 PLN 

Za slavnými osobnostmi Novojičínska

Termín konání: 14.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18083 (neděle)                                                                590,- /615,- Kč

 Brno – po D1 – Vyškov – Prostějov – Olomouc - Lipník nad Bečvou – Vražné (návštěva rodného domu Johanna Gregora Mendela (1822–1884), zakladatele genetiky, opata starobrněnského kláštera, ale také meteorologa či přírodovědce, osobnosti, na niž odkazuje nejen název jednoho z brněnských náměstí, gymnázia, ale i univerzity či muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci je nyní v Mendelově rodném domě nejen expozice věnovaná jeho životu a dílu, ale také šlechtitelství. Jsou zde vystaveny také předměty dokumentující venkovský život Moravského Kravařska.) – Nový Jičín (když jsme si v roce 2017 připomínali 300. výročí narození císařovny Marie Terezie, byl také na mnoha výstavách zmiňován rakouský vojevůdce, jeden z nejúspěšnějších odpůrců pruského krále Fridricha Velikého, který má s císařovnou shodný i rok narození, Ernst Gideon von Laudon. Svou panovnici přežil téměř o 10 let. Laudon umírá v Novém Jičíně v domě, který od té doby nese jeho jméno. Expozice, která je zde nyní nově umístěna provází návštěvníky všemi etapami generálova života a nabízí také zasvěcený pohled na dobu, v níž žil. Poněvadž je Nový Jičín také městem klobouků, nevynecháme ani jejich expozici, která je rozdělena do tří částí: Technologie výrobního procesu – od králíka po klobouk, kde seznámíte s technologickým postupem výroby klobouků. Prohlédnete si a na vlastní kůži vyzkoušíte proměnu materiálu v určitých fázích zpracování. Do pozoruhodného procesu výroby vás vtáhnou autentické videoukázky z jednotlivých úseků tovární výroby. Poznáte zde rovněž důležité mezníky a události spojené s tradicí kloboučnictví na Novojičínsku. Kromě historického panelu získáte doplňující informace ze světa klobouků i v promítacím koutku, kde si dle vlastního výběru můžete spustit filmovou projekci. Expozici doplňují i exponáty výrobních strojů. Ateliér (workshop) - druhá část expozice. Na funkčních strojích vám bude předvedeno dotvarování pokrývek hlavy a lisování minikloboučků. Můžete si zde také vyzkoušet svou vlastní tvořivost a výtvarné nadání. Připraven pro vás bude balíček se zmenšeným polotovarem a zdobením, ze kterého si můžete vlastnoručně vytvořit originální suvenýr. Zkoušírna nadchne všechny parádnice i milovníky klobouků. Ve zkoušírně budete mít k dispozici množství různých klobouků, čepic i doplňků k libovolnému zkoušení a vybírání nejslušivějšího modelu. O tom, že na každou hlavu se klobouk najde, se přesvědčíte v digitální zkoušírně. Vaši fotografii s kloboukem si pak můžete přes webkamerový program zaslat elektronickou poštou nebo jako pozdrav přátelům) – Hodslavice (návštěva rodného domku historika Františka Palackého, v němž je dnes umístěna stálá expozice o jeho životě a díle, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa) – Brno.
Vstupné cca 170,- / 100,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.

Za Egonem Schielem do Vídně a do Skotského kláštera

Termín konání: 20.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18084 (sobota)                                                                555,- / 580,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (v roce 2018 si připomínáme sto let od úmrtí Egona Schieleho, rakouského malíře a kreslíře, žáka Gustava Klimta. Poté, co opustil vídeňskou secesi, si vytvořil vlastní působivý styl, jenž svou náladou zapadá do evropského expresionismu. Je autorem provokativních aktů v pohnutých pozicích, portrétů měst a vlastních podobizen. Často také pobýval a tvořil v Českém Krumlově, ze kterého pocházela jeho matka. Schieleho výstava v Dolním Belvedéru a Oranžérii s názvem Egon Schiele. Cesty jedné sbírky představí nejen sbírku obrazů uchovávanou v Belvedéru, ale i skici a přípravné kresby ke známým obrazům. Na výstavě bude také prezentována historie vzniku sbírky a výsledky restaurátorského průzkumu Schieleho technik, který byl zahájen v roce 2016. Ve Vídni navštívíme rovněž tzv. Skotský klášter neboli benediktinské opatství Milostivé Panny Marie u Skotů založené roku 1155 vévodou Jindřichem II. Babenberským. Během prohlídky navštívíme také klášterní muzeum, v němž je mj. také umístěn oltář z doby kolem roku 1470, dílo tak zvaného Vídeňského skotského mistra. Tento oltář není jen významným uměleckým dílem pozdní rakouské gotiky, ale díky detailnímu zobrazení krajiny kolem Vídně a Kremže je i důležitým historickým pramenem) - Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 26 € / 22 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Den s Hradní stráží aneb účast na slavnostním střídání stráží přímo na I. hradním nádvoří

Termín konání: 21.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18085 (neděle)                                                                615,- / 640,- Kč

 Brno – Praha (návštěva výstavy Stráž na Hradě pražském, která uzavírá trojici výstav projektu Založeno 2018, jejíž první dvě výstavy jsme shlédli v únoru. Se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů budeme mít možnost seznámit se s celou její staletou historií. V jednání je také možnost sledovat slavnostní střídání stráží nikoli v davu turistů, ale přímo na I. hradním nádvoří, které je jinak v tu dobu veřejnosti uzavřeno. Výsledek bude znám na podzim 2018 v návaznosti na program prezidenta republiky včetně organizace státních návštěv apod. Odpoledne lze navštívit stálou expozici v Prašné věži – Mihulce, která byla postavena koncem 15. století jako součást nového opevnění, které projektoval Benedikt Ried. Jméno Mihulka pochází zřejmě až z 19. století. Dříve se věži říkalo postupně Nová, Kulatá bašta, Laboratorium nebo Švédské laboratorium a Prašná věž. Prašná věž byla nejmohutnější z dělových věží, jejíž obranné kvality však nebyly nikdy vyzkoušeny. V 16. století v ní bydlel zvonař kovolijec Tomáš Jaroš (autor Zpívající fontány z Královské zahrady). V době Rudolfa II. zde byla alchymistická dílna, později sklad střelného prachu. Až do 20. století byly v Mihulce byty kostelníků katedrály sv. Víta. Dnes se zde nachází stálá expozice Hradní stráže. Expozice je součástí tzv. okruhu A zahrnujícího také Starý královský palác, expozici Příběh Pražského hradu, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta a Rožmberský palác. Návštěvník si dle vlastního zájmu volí pořadí navštívených objektů samostatně. Ve volném čase je možno individuálně navštívit další muzejní či galerijní expozice v okolí či v areálu Pražského hradu a Hradčanského náměstí – např. výstavní budovy Národní galerie v Praze) – Brno.
Vstupné plné cca 150 + 350 Kč (okruh A), snížené cca 70 + 175 Kč (okruh A).
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.30 hod

Předdušičková Vídeň – nejvýznamnější vídeňské hřbitovy

Termín konání: 27.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18086 (sobota)                                                                560,- / 585,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva hřbitova St. Marxer Friedhof, který vznikl již v roce 1784 a kde spočívá tělo Wolfganga Amadea Mozarta. Dále se projdeme hlavním vídeňským hřbitovem Zentralfriedhof, kde je pochovaná řada významných osobností veřejného života, např. Mozartův rival Salieri, Johann Strauss st. i ml., Beethoven, Brahms, Schubert, český cestoval Dr. Emil Holub, ale i Fritz Wotruba, významný rakouský architekt, s jehož dílem se na tomto zájezdě setkáme při návštěvě Wotruba Kirche – významného modernistického kostela z let 1965–1976 umístěného v blízkosti Wienerwaldu. Ústřední vídeňský hřbitov se rozprostírá na ploše 2,5 km2 a je po hamburském hřbitově Ohlsdorf druhým největším hřbitovem v Evropě.  Je místem posledního odpočinku přibližně 3 milionů osob. Zajímavostí je, že po hřbitově jezdí vzhledem k jeho rozloze také autobusová linka mající celkem 22 zastávek. Dominantou hřbitova je secesní kostel sv. Karla Boromejského z let 1908–1911, který rovněž navštívíme) – Drasenhofen/Mikulov - Brno.
Vstupné cca 10 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Předadventním Podbrdskem plným kontrastů

Termín konání: 24.11.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18087 (sobota)                                                                890,- / 915,- Kč

 Brno –  Praha - Příbram R4 – Míšov (návštěva Atom Muzea, které se jako jediné zabývá jadernou atomovou válkou. Muzeum se slavnostně otevřelo poměrně nedávno, v roce 2013, a nachází se ve vojenském prostoru Brdy. V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl prý odepřen vstup československé části delegace, která byla účastníkem cvičení Družba 1985. V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a mince, které byly staženy z oběhu v době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Na malém prostoru zde bylo umístěno několik miliard korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky 4 400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území České republiky. Nyní jsou již pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. Protože se i v současnosti každý z návštěvníků ocitá na vojenském území, kde není dovolen volný pohyb civilních osob, je nutná registrace, prokázání se občanským průkazem. Během prohlídky s průvodcem budeme mít unikátní možnost dozvědět se mnohem víc o historii tohoto místa, které, ač se nacházelo na našem území, nebylo vždy v novodobé historii Čechům přístupné) – Na jinou, poklidnější vlnu blížících se Vánoc se naladíme v Rožmitále pod Třemšínem, kde navštívíme Podbrdské muzeum s památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční. Muzeum nabízí také exkurzi do doby nejstarší, i do doby, kdy byl v údolí postaven blatný hrad. Byl majetkem rodu Lvů z Rožmitála, který svůj původ odvozoval od bájného Bivoje, a také expozici historických automobilů, zejm. značky Aero. Po prohlídce se také podíváme do kostela Povýšení sv. Kříže, kde poprvé slavná Rybova mše zazněla v roce 1796. Také nevynecháme Rybův hrob na místním hřbitově – Brno.
Vstupné cca 250,- / 160,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 21.00 hod.

Za obrazy Clauda Moneta, do krypty svatomichalského kostela i za předvánoční atmosférou do Vídně

Termín konání: 25.11.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18088 (neděle)                                                                 545,- / 570,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (prohlídka s průvodcem krypty kostela sv. Michaela, založené na přelomu 16. a 17. Stolrtí. Krypta sloužila jako místo posledního odpočinku řady rodin vídeňských měšťanů, kteří byly pohřbíváni v dřevěných malovaných rakvích, a tvoří rozsáhlý labyrint podzemních prostor vybíhajících i mimo půdorys stávajícího kostela.  Neméně zajímavý je také vlastní gotický kostel, kde mj. zazněly, pět dní po autorově smrti, 10. prosince 1791, některé části slavného Mozartova Requiem. Návštěva výstavy Claude Monet. Imprese a emoce, která v monografické podobě zachycuje díla francouzského impresionistického malíře a grafika Clauda Moneta (1840–1926), který bývá často přezdíván „Mistr světla“. Monet byl fascinován nejen světlem, ale i trvalou transformací přírody, a to také toužil zachytit ve svých obrazech. Kromě obrazů ze sbírek Albertiny budou na výstavě zastoupena také plátna jak zahraničních muzeí, tak i soukromých sběratelů. Obrazy z pozdního malířova období, které na výstavě uvidíme, budou dokladem přípravy přechodu dobových výtvarných tendencí k abstraktnímu expresionismu v malbě první pol. 20. století.  Vstupenka opravňuje i ke vstupu na další krátkodobé výstavy. Z výstavních prostor se můžeme individuálně vydat na adventní trhy nacházející se v centru města na několika náměstích nebo na ty známější u pomníku Marie Terezie či vídeňské Nové radnice – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 22 € / 19 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Advent na Hrádku u Nechanic a třebechovický betlém

Termín konání: 2.12.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18089 (neděle)                                                                 595,- / 620,- Kč

  Brno – Černá Hora – Letovice – Svitavy - Litomyšl – Hrádek u Nechanic (prohlídka zámku, který byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839–1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu (1799-1884), významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu byl vybrán projekt vypracovaný anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem (1805-1869) ve stylu tudorské gotiky. Zámek posloužil jako kulisa k řadě vánočních televizních pohádek, jako byly Princ a Večernice, Anička s lískovými oříšky, Elixír a Halíbela, Fišpánská jablíčka nebo pro filmy či televizní seriály, jako byla Jana Eyrová, Náhrdelník, Dobrodružství kriminalistiky, Tmavomodrý svět a další. V zámku si prohlédneme vánočně vyzdobené interiéry a dozvíme se něco o adventu a Vánocích na šlechtickém sídle) – Hradec Králové (prohlídka centra města s pozdně gotickou katedrálou sv. Ducha, vzácné empírové schodiště Bono publico vedoucí na Velké náměstí, které si rovněž můžeme prohlédnout z výšky pohledem z Bílé věže, renesanční zvonice z konce 16. století Na náměstí se nachází Galerie moderního umění s obrazy Emila Filly a Bohumila Kubišty či Josefa Čapka a dalších výtvarníků žijících v době od konce 19. století do poč. 21. století) – Třebechovice pod Orebem (prohlídka muzea betlémů, jehož největším lákadlem je unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 7 x 3 x 2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů) – Brno.
Vstupné cca 250,- / 140,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Adventní čas za polskými hranicemi, na zámku v Ratibořicích a v Babiččině údolí

Termín konání: 9.12.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18090 (neděle)                                                                 545,- / 570,- Kč

 Brno – Svitavy – Náchod/Kudowa Słone – Kudowa-Zdrój (městečko pod Stolovými horami v povodí řeky Metuje je jedním z nejstarších evropských lázeňských měst, původně neslo jméno Lipolitov, od půlky 16. století pak Lázně Chudoba, po 2. světové válce získalo svůj dnešní název; zavítáme nejenom do známého lázeňského parku, ale také na známou tržnici, kde lze sehnat zboží všeho druhu za podstatně nižší ceny než u nás a ještě zaplatit v českých korunách; v předvánočním období zde narazíme na stánky s vánočním zbožím, pochoutkami nebo stánky s teplým punčem či svařákem na zahřátí) – Kudowa Słone/Náchod – Ratibořice (samotné Babiččino údolí, jehož název je odvozen od názvu díla Boženy Němcové Babička, které sem bylo zasazeno, stojí za návštěvu i během roku, nicméně v adventním čase je ještě o něco hezčí a zajímavější, jelikož jsou k vidění svátečně upravené objekty jako Babiččina světnička na Starém bělidle nebo samotný Rudrův mlýn; v budově vodního mandlu v sousedství mlýna se každoročně koná také menší adventní trh; ve vánočně vyzdobených interiérech zámku Ratibořice se seznámíme s adventními a vánočními zvyky na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století) – Svitavy – Brno.
Vstupné cca 120,- / 95,- Kč.
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Speciální advent v údolí Wachau a v Kittenberských zážitkových zahradách

Termín konání: 15.12.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18091 (sobota)                                                                565,- / 590,- Kč

                                                                                           děti 480,- Kč

Brno – Hatě/Kleinhaugsdorf – Kremže – Dürnstein (zastávka ve středověkém hradním městě s romantickým centrem, městskými hradbami a bránou, odkud je krásný výhled na hradní zříceninu Kuenringerburg, ve které byl od roku 1192 do roku 1193 vězněný anglický král Richard Lví srdce; nachází se v srdci údolí Wachau - nejkrásnějšího říčního údolí celé Evropy zabírajícího 36 kilometrů kolem řeky Dunaj) – Melk (návštěva adventních trhů v samém historickém centru Melku v srdci starého města; poté možnost individuální návštěvy barokního benediktinského kláštera zapsaného na seznamu památek UNESCO a bývalého sídla Babenberků) – Schallaburg (návštěva jednoho z nejkrásnějších renesančních zámků severně od Alp; mistrovskými příklady překrásné renesance jsou především turnajový dvůr s venkovním schodištěm a jedinečnými sochami dvoupatrového dvora s arkádami a terakotová mozaika vytvořená celkem ze 1600 kousků; v době exkurze bude probíhat v areálu zámku nádherný adventní trh se stánky prodávajícími nejen řemeslné výrobky, ale také místní regionální produkty z Dolního Rakouska) – Kittenberské zážitkové zahrady (třešničkou na dortu bude speciální večerní návštěva Kittenberských zahrad, které jsou v předvánočním období nádherně nazdobené a nasvícené celkem 250 000 světly; komplex o ploše 40 000 m2 tvoří přes 40 druhů zahrad - např. Bludiště, Vodní zahrada, Růžová zahrada, Zahrada smyslů, Zahrada ohně a mnohé další, které mají ve vánočním období ještě hezčí atmosféru než v jiném ročním období) – Kleinhaugsdorf/Hatě – Brno.
Jednotné zvýhodněné skupinové vstupné: cca 15 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.