Exkurze

Do Vídně – nejen na výstavu „Umělci, patroni, producenti“

Termín konání: 21.4.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18014 (sobota)                                                               555,- / 580,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva výstavy Wagner, Hoffmann, Loos a vídeňský modernistický design nábytku. Umělci, patroni, producenti konané v muzeu Hofmobiliendepot. Přední vídeňští architekti jsou zde tentokrát prezentování jako návrháři interiérů a nábytku, jako svébytné osobnosti zpracovávající po svém a tvůrčím způsobem téma vybavení interiéru jednotlivými typy nábytku. Vídeň byla na přelomu 19. a 20. století  známá jako místo tvořivé spolupráce mezi architekty, jejich patrony a výrobci nábytku. Výstava ukazuje důležité příklady této spolupráce. Na výstavě budeme moci obdivovat také produkci spolupracujících výrobců, jako byli Friedrich Otto Schmidt a Portois & Fix nebo výrobci ohýbaného nábytku jako Gebrüder Thonet a J. & J. Kohn. Vstupenka opravňuje i k prohlídce dalších částí muzea, kde je instalovaná stálá expozice interiérového vybavení habsburských paláců v průběhu staletí. S tvorbou uvedených umělců se setkáme také ve stálé expozici Rakouského muzea užitého umění (MAK). Muzeum vystavuje exponáty od středověku až po současnost, najdeme zde nábytek, sklo a porcelán, stříbro, textil, Thonetův nábytek z ohýbaného dřeva a perly secese, mezi nimi například lístkovým zlatem pozlacený návrh Gustava Klimta na vlys v bruselském paláci Stoclet apod. Nejvyšší kvalitu a neobvyklý design sklu, porcelánu, stříbru a tkaninám přinesla také Wiener Werkstätte (Vídeňská dílna), kterou roku 1903 založili Josef Hoffmann a Koloman Moser. Hoffmannův tepaný stříbrný servis nebo černobílá váza fascinují již více než jedno století nejen milovníky secese. Expozice s názvem Vídeň 1900 je věnována výhradně vídeňským uměleckým řemeslům z období let 1890–1938. Tři výstavní sály zde vyprávějí příběh od hledání moderního stylu přes vznik svébytného vídeňského stylu až k jeho konfrontaci s mezinárodním stylem, jenž končí převzetím moci národními socialisty v Rakousku. Dalším lákadlem je asijská výstava, která přibližuje čínský porcelán a japonské lakované předměty, polychromovanou dřevořezbu a šablony na barvení či proslulý porcelánový pokoj ze zaniklého paláce Dubských v Brně) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 20 € / 17 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Den na panství rodu Esterházy

Termín konání: 22.4.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18015 (neděle)                                                                635,- / 660,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň - St. Margarethen (návštěvu esterházyovského panství zahájíme prohlídkou unikátního kamenolomu, kde se lámal pískovec již před více než 2000 lety. Tato soustavná lidská činnost dala vzniknout bizarní skalnaté krajině, která je v současnosti nejen přístupná návštěvníkům, ale v letních měsících svými tvary poskytuje monumentální kulisy pro inscenace operních představení pod širým nebem) – Eisenstadt (návštěva jednoho z nejkrásnějších rakouských barokních zámků spojeného s rodem Esterházy. Předchůdcem dnešního zámku byl gotický hrad ze 13. století, který přešel v roce 1649 do vlastnictví rodu Esterházyů a ve druhé polovině 17. století byl pak za knížete Pavla I. Esterházy přestavěn na barokní zámek. Knížecímu rodu sloužil po více než 300 let jako jeho hlavní rezidence a správní centrum. Esterházyové byli jedním z nejvlivnějších a nejmajetnějších šlechtických rodů v Habsburské monarchii. Jeho příslušníci byli uznávanými mecenáši věd a umění. Na knížecím dvoře se zvláštní pozornost věnovala péči o divadlo a hudbu. Unikátní atmosféra zámku inspirovala hudebního skladatele Josepha Haydna po více než 40 let k jeho mimořádným hudebním skladbám, které se zapsaly do historie hudby. Na jeho počest byl jeden ze sálů zámku nazván Haydnův. Dodnes patří k nejhezčím a akusticky nejlepším koncertním sálům na světě.  Joseph Haydn nalezl místo svého posledního odpočinku v kostele, jemuž místní neřeknou jinak než Bergkirche. Zde také Haydn premiéroval šest svých pozdních mší. Kromě Haydnova mausolea jsou součástí kostela také sochařsky ztvárněná zastavení Křížové cesty z let 1701–1707 umístěná ve výklencích či grottách přístupných systémem chodeb a schodišť důmyslně rozmístěných v rámci architektury Bergkirche. Zastavení Křížové cesty jsou zde rozšířena z obvyklých 14 na 33 a zahrnují více než 200 soch namnoze v nadživotní velikosti.) – Rohrau – Hainburg an d. Donau – Bratislava – Brodské/Lanžhot - Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 25 € /20 €.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 18.30 hod.

Benediktinské opatství sv. Vojtěcha v Broumově

Termín konání: 28.4.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18016 (sobota)                                                                585,- / 610,- Kč

 Brno – Svitavy – Rychnov nad Kněžnou  -  Slavoňov (pozoruhodný dřevěný kostel sv. Jana Křtitele z roku 1553 je vzácnou ukázkou lidové dřevěné architektury, cenná je vnitřní výzdoba) – Broumov (malebné městečko v údolí Stěnavy mezi Javořími horami a Broumovskými stěnami; za Přemysla Otakara II. připadla osada břevnovskému klášteru, který zde zřídil proboštství; gotický klášterní kostel sv. Vojtěcha byl postaven za opata Bavora a byl obehnán zdí a příkopy - v roce 1999 byla v kapli sv. Kříže nalezena dřevěná bednička s kopií tzv. Turinského plátna – součástí komplexu je i budova klášterního gymnázia, jehož žáky byli např. Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín či Alois Jirásek; v areálu sídlí Muzeum Broumovska; na náměstí je stará radnice z 16. století, některé domy s mázhauzy a síťovou klenbou, kostel sv. Václava – dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera - děkanský kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století; navštívíme historické interiéry opatství, opatský kostel sv. Vojtěcha včetně hřbitovního kostela a při procházce městem si prohlédneme jeho historické centrum) – Broumovské stěny (kaple Panny Marie má tvar pěticípé hvězdy, zejména krásnou polohu, dominuje širokému okolí a je odtud nádherný pohled na celou Broumovskou kotlinu – nahoru vyjedeme pouze v případě příhodného počasí) – Náchod – Ústí nad Orlicí – Svitavy – Brno.
Vstupné cca 200,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 21.00 hod.

Za slavnými osobnostmi na Heldenberg

Termín konání: 29.4.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18017 (neděle)                                                                520,- / 545,- Kč

 Brno – Znojmo –  Hatě/Kleinhaugsdorf – Kleinwetzdorf (návštěva památníku Heldenberg, kde jsou pohřběni nebo bustami vzpomenuti nejvýznamnější rakouští generálové období Rakouska-Uherska; jsou zde památníky Gideona Laudona, Václava Radeckého z Radče a Jana knížete z Lichtenštejna a mnoho dalších) – návštěva španělské jezdecké školy (možno shlédnout ukázky drezúry lipicánských koní a prohlédnout si stáje) – prohlídka muzea veteránů (automobilová sbírka Koller nabízí ponořit se do 125 let historie automobilismu na nejvýznamnějších automobilech historie) – prohlídka archeologického naleziště (rekonstrukce neolitického pohřebiště a archeologického naleziště v podobě kruhového pohřebiště) – Schöngrabern (kostel považovaný za jednu z nejvýznamnějších románských sakrálních staveb v Rakousku, významný doklad románského sochařství) –  Guntersdorf (vnější prohlídka vodního zámku, pocházejícího ze 2. poloviny 16. století a katolického kostela z poloviny 14. století) – Kleinhaugsdorf/Hatě – Znojmo – Brno.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.
Vstupné cca 16 + 2 €.

Hradec Králové a Nové Město nad Metují – východočeský Betlém s krásným znakem a přírodní rezervace Peklo

Termín konání: 1.5.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Pavla Faltýsková

č. 18018 (úterý)                                                                   555,- / 580,- Kč

 Brno – Letovice – Svitavy - Hradec Králové – salón republiky (bývá též nazýván „učebnice architektury pod širým nebem“, protože architektonické památky města mapují období od gotiky až po současnost. Mezi památky tzv. univerzálních slohů patří gotická katedrála sv. Ducha, renesanční Bílá věž a mnohé měšťanské domy, barokní biskupská rezidence, morový sloup či kanovnické domy. Dominantou města Hradce Králové je 72 metrů vysoká Bílá věž ze světlého pískovce a je jedním z nejvyšších bodů širokého okolí. Na Velkém náměstí se nachází také gotická katedrála sv. Ducha, kde byl pohřben Jan Žižka. Na Velkém náměstí se pak nacházejí unikátní domy jednotlivých slohů. Meziválečnou architekturu zde reprezentují budovy od významných architektů, kterými byli Jan Kotěra, Josef Gočár a další. Kromě moderní architektury si prohlédneme i dřevěný pravoslavný kostel sv. Mikuláše. V Hradci Králové můžeme navštívit i Jižní terasy na jižní straně starého města, které slouží pro klid a relaxaci. Z historického centra se můžeme na Jižní terasy dostat od komplexu bývalého pivovaru, kde můžeme využít tzv. Zpívajících schodů, na další část teras se pak dostaneme z Gočárova schodiště nebo schodiště Bono Publico. Po prohlídce Hradce Králové jedeme do Nového Města nad Metují, kde je plánována pauza na oběd a komentovaná prohlídka zámku s průvodcem. Oběd v Novém Města nad Metují: V restauraci U Broučka je možno zajistit oběd:1/4 pečená kachna, přílohy: bílé a červené zelí, 3 druhy knedlíků v ceně 150,-Kč)
Na historickém náměstí je mnoho stavebních památek a původně renesanční zámek, přestavěný v baroku a podruhé na začátku 20. století architektem Dušanem Jurkovičem.
Bude zajištěna prohlídka zámku s průvodcem. Po prohlídce zámku je možné navštívit nádherné zámecké zahrady s mnoha alegorickými sochami; zahrady byly vyzdobeny podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Po prohlídce zámku a zámeckých zahrad následuje prohlídka přírodní rezervace PEKLO. – Hradec Králové – Svitavy – Letovice – Brno.
Vstupné cca 110,- / 70,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Šlechtická sídla, sakrální architektura a pamětihodnosti měst historického Švábska

Termín konání: 5.5.2018 - 8.5.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18019 (sobota - úterý)                                                     3 565,- / 3 670,- Kč

1. den: Brno – Jihlava – Praha – Plzeň – Rozvadov/Waidhaus -  Neuburg an der Donau – nevelké historické město na Dunaji, někdejší sídlo knížectví Pfalz-Neuburg (impozantní renesanční zámek ze 16. století, barokně dostavěný, exteriéry zdobené sgrafity, v interiéru cenná kaple a galerie malířství – van Dyck, Brueghel, Rubens aj.); Harburg – mohutný hrad, pocházející z epochy Štaufů (prohlídka); Ulm (ubytování).
2. den: Ulm - Kempten – (středisko kraje Allgäu, původně římské Cambodonum (muzeum), rezidence opatů kláštera založeného v 8. století (prohlídka reprezentačních barokních sálů), barokní bazilika sv. Vavřince; Ottobeuren - velkolepé benediktinské opatství, založeno 764, přestavěno k tisíciletému výročí v 18. století ve stylu vrcholného bavorského rokoka, (bazilika sv. Alexandra a Theodora, knihovna, muzeum); Ulm – (rodiště A. Einsteina, od roku 1376 svobodné říšské město, v historickém centru gotický dóm (nikdy nebyl sídlem biskupa, nyní luteránský) s nejvyšší kostelní věží na světě (161 m, 768 schodů) – Ulm.
3. den: Ulm - Sigmaringen (půvabné podunajské městečko, mohutný romanticky přestavěný zámek, původně gotický hrad, soukromé sídlo jedné větve rodu Hohenzollernů, reprezentační místnosti, velmi bohatá sbírka zbraní (prohlídka); hrad Lichtenstein - původně z období kolem roku 1200, nynější romantická podoba z let 1840 – 1842, hrad ve vlastnictví vévodů z Urachu  - prohlídka) -  Zweifalten – kostel bývalého benediktinského opatství založeného 1089, stavba Johanna Michaela Fischera v duchu dynamického baroka, interiér s krásnou rokokovou výzdobou) – Ulm.
4. den: Ulm - Augsburg (původně římská vojenská stanice Augusta Vindelicum z roku 15. př. n. l., 10. srpna 955 nedaleko odtud u řeky Lechu (Lešské pole – Lechfeld) svedena významná bitva císaře Oty I. za pomoci Čechů s Maďary, od roku 1276 svobodné říšské město v historickém Švábsku, nyní 3. největší město spolkové země Bavorsko (ca 280 tis. obyvatel), řada pamětihodností: renesanční radnice (zde Zlatý sál), věž Perlachturm (70 m, vyhlídka), Schaelzerpalais (galerie, rokokový taneční sál z r. 1770), gotický chrám sv. Ulricha a Afry, katedrála Navštívení Panny Marie (biskupství doloženo už za Římanů okolo roku 300 n. l.), čtvrť Fuggerei (zal. 1515 Jakobem Fuggerem jako sociální bydlení) aj.; Aichach – obec se zámečkem Unterwittelsbach (venkovské sídlo vévody Maxe, otce princezny Alžběty – Sisi, pozdější císařovny, která zde prožila část svého dětství, sezónní výstavy) – Rozvadov/Waidhaus – Plzeň – Praha – Brno.
Ubytování ve dvoulůžkových (3 490,- Kč) nebo jednolůžkových (4 650,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, snídaně.
Vstupné dle zájmu 45 – 65 €.
Přihlášky do 22. 2. (nutná rezervace noclehů).
Odjezd 5. 5. v 5.30 hod., návrat 8. 5. do 22.00 hod. 

Praha – Malá Strana jak ji neznáme

Termín konání: 5.5.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18020 (sobota)                                                                560,- / 585,- Kč

Brno - Praha - Malá Strana (procházku začneme na Malostranském náměstí, které bylo od pradávna centrem této půvabné čtvrti; v jeho středu stojí monumentální chrám sv. Mikuláše, výrazná dominanta Malé Strany a jedna z krásných barokních staveb Prahy, která vznikla převážně v 1. polovině 18. století zásluhou rodiny Dientzehoferů; po komentované prohlídce překrásného interiéru chrámu bude čas na individuální výstup na zvonici a poté přejdeme do vedlejší budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a tam si prohlédneme historické prostory bývalého "Profesního domu"- předsálí, refektář, malou aulu apod.; z Malostranského náměstí vykročíme kolem Vrtbovského paláce na Velkopřevorské náměstí a odtud na nám dobře známou Kampu, nádhernou oázu zeleně; podíváme se na místa, kde žili a tvořili malíři Adolf Kašpar, Jiří Trnka, své mládí prožil hudební skladatel Josef Mysliveček, ale naším cílem bude Werichova vila, která po dlouhé době restaurátorských prací byla otevřena veřejnosti; s průvodcem si prohlédneme všechny prostory vily, uvidíme expozici o Janu Werichovi, Jiřím Voskovcovi a Osvobozeném divadle včetně osobních předmětů, starých fotografií; v přízemí můžeme zajít do Werichovy cukrárny; poté se přes náměstíčko Kampa a ulicí Míšeňskou kolem Lužického semináře dostaneme až k místu našeho odjezdu U Bruských kasáren) - Brno.
Vstupné cca 175,- / 135,-Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod. 

Za hrady a zámky na Přerovsku a do unikátních „koblihových jeskyní“

Termín konání: 6.5.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18021 (neděle)                                                                415,- / 440,- Kč

 Brno – D1 Vyškov - Prostějov – Zbrašovské aragonitové jeskyně (leží v krásném údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou, jeskyně byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost zpřístupněny v roce 1926, jedná se o nejteplejší jeskyně v celé ČR s celoroční stálou teplotou 14°C; unikátní výzdobu interiérů tvoří minerál zvaný aragonit, tzv. raftové krápníky nebo kulovité povlaky připomínající koblihy; možnost procházky ke známé Hranické propasti a nahlédnutí do suché části této nejhlubší propasti České republiky a také nejhlubší zatopené sladkovodní jeskyně na celém světě, jejíž celková hloubka je prý až 800 metrů) – Hrad Helfštýn (zřícenina jednoho z největších hradů v českých zemích s unikátní sbírkou uměleckého kovářství, v suterénu renesančního paláce na hradním nádvoří vstoupíme do historické mincovny; hrad je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů zvaných "Hefaiston") - Zámek Tovačov (dle pověsti byl založen v 11. století jako útočiště lovců, později sloužil jako vodní tvrz, za svou podobu ovšem vděčí zejména dvěma významným rodům, které jej vlastnily od 14. do 16. století: Tovačovským z Cimburka a také pánům z Pernštejna; dominantou zámeckého areálu je 96 metrů vysoká Spanilá věž, na kterou bude možnost vystoupit a rozhlédnout se do okolí; během prohlídky interiérů zámku uvidíme také vzácný renesanční portál zámecké věže, zámeckou kapli s raně barokní štukovou výzdobou nebo levé křídlo zámku se schodištěm ve vídeňském stylu) – Vyškov – Brno.
Vstupné do všech objektů plné cca 270,- Kč, snížené cca 180,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 19.00 hod.

Za historií i faunou a florou pražských čtvrtí

Termín konání: 8.5.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18022 (úterý)                                                                  595,- / 620,- Kč

     Brno – D1 – Praha – Maroldovo panorama (pozoruhodné dílo malíře Luďka Marolda z konce 19. století v areálu pražského Výstaviště; se svou výškou 11 m a délkou 95 m je tento unikátní panoramatický obraz Bitvy u Lipan největším obrazem dějinné události, který kdy v Čechách vznikl) – Zámek Troja (prohlídka barokního zámku na pravém břehu řeky Vltavy – zámek ze 17. století nechal postavit hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka, rozlehlá zámecká zahrada ve francouzském stylu vznikla až na přelomu 17. a 18. století jako mistrovská práce zahradního architekta Jiřího Seemana s řadou fontán a unikátním přírodním bludištěm, v zámku jsou vystaveny sbírky českého malířství 19. století z expozic Galerie hlavního města Prahy, v interiéru také spatříme i nádhernou freskovou výzdobu) – Zoologická zahrada (označena portálem Trip Advisor jako 4. nejlepší ZOO světa, známá hlavně úspěšným chovem koní Převalského, unikátní pavilon Indonéská džungle, nové pavilony slonů a hrochů nebo tzv. Velemlokárium s vzácnými velemloky čínskými na poctu Karla Čapka a jeho díla Válka s mloky, možnost navštívit komentované krmení zvířat, nachází se zde také lanová dráha nebo vláček) – Botanická zahrada (výstava tropických motýlů v unikátním ozvučeném skleníku Fata Morgana s flórou celé planety od Austrálie po Ameriku, výstavní motýly se dováží až ze Stratfordu nad Avonou, památkově chráněná vinice sv. Kláry ze 13. století s kaplí sv. Kláry nebo vinařskou naučnou stezkou, Japonská nebo Ornamentální zahrada) – prohlídky zahrad dle zájmu) – D1 – Brno.
Vstupné do všech objektů cca 350,- Kč, dětské cca 200,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.                                                                                     děti 350,- Kč

 

Šumperk – „živá brána Jeseníků“, Velké Losiny – zámek a továrna na výrobu ručního papíru. Sobotín – zámeček a mauzoleum rodiny Kleinů

Termín konání: 8.5.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Petra Faltýsková

č. 18023 (úterý)                                                                   570,- / 595,- Kč

 Brno – Vyškov – Prostějov – Mohelnice – Šumperk (od svých prvopočátků spojených s těžbou kovů se poměrně rychle rozvíjel. V roce 1507 Šumperk získali do svého vlastnictví Žerotínové, kteří z něj učinili své reprezentativní rodové sídlo. Za panování Petra ze Zierotína byl původní hrad přebudován na renesanční zámek, po požáru v roce 1513 byl mj. opraven klášter i s kostelem a vztyčeny hradby po celém obvodu města. Prohlídka historické středu města, divadlo s dalšími památkami) – Velké Losiny (prohlídka zámku, následuje prohlídka manufaktury na výrobu ručního papíru s průvodcem) – Vernířovice – Vikýřovice - Loučná nad Desnou) - Sobotín (vesnice spojené s čarodějnickými procesy na Šumpersku a známé z filmu podle knihy Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“) - Sobotín (zámeček a s výstavné mauzoleum rodu Kleinů, významných průmyslníků) – Šumperk – Zábřeh – Mohelnice – Prostějov – Brno.
Vstupné cca 220,- / 160,- Kč
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Na úpatí Jestřebích hor

Termín konání: 12.5.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18024 (sobota)                                                                545,- / 570,- Kč

 Brno – Svitavy – Rychnov nad Kněžnou – Česká Skalice – vodní nádrž Rozkoš (nazývaná také Východočeské moře, v současné době zde byl postaven plně funkční ocelový maják, vysoký 13,75 metrů, při procházce kolem části nádrže se ho pokusíme zhlédnout) – Červený Kostelec (leží v malebném a členitém podhorském terénu na jihozápadních svazích Jestřebích hor; navštívíme domek Boženy Němcové a jeho zahradu, uvidíme symbolický hrob Viktorky, kostel sv. Jakuba Většího a další významné objekty města) – Nové Město na Metují (centrum města leží na vysokém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují a je památkovou rezervací; historické jádro spolu s opevněním si město zachovalo do dnešních dob; projdeme se náměstím obklopeném domy s podloubím, prohlédneme si kostel sv. Nejsvětější Trojice a navštívíme překrásný interiér zámku s originální zámeckou zahradou s dřevěnými stavbami) – Svitavy – Brno.
Vstupné cca 200,- Kč / 150,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Za barokem nedaleko Prahy a kvetoucími rododendrony v Průhonicích

Termín konání: 12.5.2018

Přednášející / lektor: Dr. Zdena Novobilská

č. 18025 (sobota)                                                                765,- / 790,- Kč

 Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk – Křinec (barokní zámek s muzejní expozicí) – Rožďalovice (exteriér barokního zámku) – Loučeň (barokní zámek z doby posledních majitelů Thurn-Taxisů. Samostatná expozice o životě knížecí rodiny.) Luštěnice – Brodce – D10 – Horní Počernice – Praha – Průhonice (exteriér pseudorenesančního zámku a procházka částí parku s kvetoucími rododendrony) – Brno.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.
Vstupné cca 200,- Kč.

Rakouské kláštery tří mnišských řádů

Termín konání: 12.5.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18026 (sobota                                                                 625,- / 650,- Kč

 Brno – Hatě/Kleinhaugsdorf - Znojmo – Horn – Stift Heiligenkreuz (cisterciácký klášter, založený roku 1133 a dnes považovaný za největší cisterciácký klášter v Evropě) –  Stift Geras (premonstrátský klášter, založený roku 1153 hrabětem Ullrichem z Perneggu a přestavěný v období baroka se skvostným mramorovým sálem s freskami Paula Trogera je nejseverněji položeným rakouským klášterem) –  Stift Herzogenburg (návštěva augustiniánského kláštera, založeného roku 1112 Ulrichem z Pasova, dnes jeden z nejkrásnějších barokních klášterů v Rakousku) – St. Pölten – Kleinhaugsdorf/Hatě - Znojmo – Brno.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 21.30 hod
Vstupné cca 27 €

Hrady česko-rakouského pomezí v Podyjí: Vranov, Hardegg, Kaja

Termín konání: 13.5.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18027 (neděle)                                                                570,- / 695,- Kč

Brno – Pohořelice – Znojmo -  Vranov – (zámek na místě pohraničního hradu založeného v 11. století po obsazení Moravy knížetem Oldřichem (poprvé zmíněn k roku 1100 - Kosmas), 1323 králem Janem Lucemburským směněn s Jindřichem z Lipé, majiteli následně Lichtenburkové, Boskovičtí, Pernštejnové aj., zejména však od roku 1680 Althannové (pův. bavorský rod, koupě a přestavba za hraběte Michala Jana II. z Althannu - J. B. Fischer z Erlachu - Sál předků na oválném půdorysu s kupolí, zámecká kaple Nejsvětější Trojice), z podnětu hraběnky Marie Anny (rozená Pignatelli z neapolské knížecí rodiny, důvěrná přítelkyně císaře Karla VI.) 1722 stavba trojkřídlé zámecké budovy (Antonín Erhard Martinelli) a posléze osazení vnějšího schodiště sousošími Hérakla zápasícího s Antaiem a Aenea zachraňujícího svého otce Anchísa z hořící Tróje (Lorenzo Mattieli), poslední rozkvět za Mniszků a Stadnických: restaurované interiéry s bohatým mobiliářem, expozice produkce vranovské továrny na kameninu aj. - přesun autobusem do obce Čížov – za pěkného počasí mohou zdatnější turisté sejít do Hardeggu pěšky (pohodlná cesta asi 4 km i s odbočkou k Hardeggské vyhlídce s krásným panoramatickým výhledem na městečko a hrad Hardegg), ostatní účastníci (nebo všichni za špatného počasí) přejedou autobusem (přechod Hnanice/Mitterretzbach) do Hardeggu (nejmenší rakouské město) – stejnojmenný hrad Hardegg nad údolím řeky Dyje; první písemná zmínka v roce 1145 (Otto de Hardeck uveden jako svědek), prvními majiteli hrabata von Plain und Hardegg; po vymření rodu různí majitelé, od pol. 17. století rod Khevenhüller-Metsch, nyní možnost prohlídky zachovalé části hradu (mj. malé muzeum s památkami na popraveného mexického císaře Maxmiliána zřízené jeho spolubojovníkem knížetem Khevenhüllerem); přesun autobusem k parkovišti u vesnice  Niederfladnitz asi 1 km pěšky k romanticky položené zřícenině hradu Kaja - pův. rodové sídlo pánů „von Kaja" (též „z Chýje"), 1360 Mikulášem z Chýje hrad prodán Rudolfu IV. Habsburskému, 1376 zastaven hrabatům z Maidburg-Hardeggu (tehdy na hradě Chýje umírá hrabě Burkhard II., kancléř císaře Karla IV.), současným majitelem Dr. Clemens Graf von Waldstein-Wartenberg  - prohlídka) – Mitterretzbach/Hnanice – Znojmo – Pohořelice - Brno.
Vstupné 260,- / 180,- Kč a15 €.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod. 

Památky Velké Moravy

Termín konání: 19.5.2018

Přednášející / lektor: Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

č. 18028 (sobota)                                                                435,- / 460,- Kč

 Brno – D2 – Břeclav - Pohansko (velkomoravské mocenské centrum, kde archeologové odkryli mj. knížecí dvorec s kostelem a dvorec správce s rotundou, prohlídka muzeální archeologické expozice v bývalém empírovém loveckém zámečku postaveném v letech 1811 - 1812) – Břeclav  - Hodonín (možnost oběda) – Hodonín/Holič -  Kopčany (u západoslovenské obce Kopčany se nachází kostelík sv. Markéty Antiochijské (slov. Margity), který svým vznikem v 9. století je nejstarší dochovanou sakrální památkou z období Velké Moravy nejen na území Česka a Slovenska, ale údajně i celé střední Evropy) -  Mikulčice (jedno z nejvýznamnějších velkomoravských center s nálezy základů řady sakrálních (12 kostelů a kaplí) i jiných stavebních objektů, muzeální archeologické expozice) – Hrušky – D2 – Brno.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Za „Létajícím ševcem“, Zkamenělým zámkem“ a exotickými rostlinami

Termín konání: 19.5.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18029 (sobota)                                                                465,- / 490,- Kč

 Brno – Prostějov - Olomouc – Javoříčské jeskyně (jeskyně jsou unikátní svojí bohatou, zachovalou a rozmanitou krápníkovou výzdobou. Patří mezi nejkrásnější jeskyně v České republice. Navštívíme složitý komplex mohutných dómů, chodeb, propastí a puklin - Propast mnicha, Dóm gigantů, Kostel atd.; cestou ke vchodu do jeskyní jdeme kolem Památníku obětem II. světové války popravených dne 5. 5. 1945 při vypálení Javoříčka – národní kulturní památka; Zkamenělý zámek - mohutné vysoké vápencové skalisko se vzácným rostlinstvem, které se zvedá do výšky 54m nad hladinou potoka) – Bouzov (prohlídka romantického hradního sídla z přelomu 13. a 14. století s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči, svou roli hrál v mnoha pohádkách a historických filmech) – Bílá Lhota (prohlídka arboreta v původním zámeckém parku, který byl přeměněn v letech 1926–1945 ve smíšeném francouzsko-anglickém stylu. V roce 1969 byl park vyhlášen zvláště chráněným územím, v současnosti je zařazen do kategorie Národní přírodní památka. Na ploše necelých tří hektarů se dnes nachází asi 300 různých druhů dřevin z Evropy, Asie a Severní Ameriky) – Olomouc – Prostějov – Brno.
Vstupné cca 300,- / 200,- Kč
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.00 hod.

 

Za pozoruhodnou zámeckou i sakrální architekturou ve středních Čechách

Termín konání: 19.5.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

č. 18030 (sobota)                                                                465,- / 490,- Kč

 Brno – Velké Meziříčí – Havlíčkův Brod – Žleby (navštívíme zámeckou oboru se stádem bílých jelenů i romantický zámek Auersperků s bohatou sbírkou vitráží, skla a zbroje. Podíváme se do rozsáhlé a občas stále používané zámecké kuchyně) – Církvice (zde nás čeká románský skvost – kostel sv. Jakuba, vysvěcený roku 1165 za účasti krále Vladislava a pražského biskupa Daniela, pozoruhodný u nás zcela jedinečnou vnější reliéfní výzdobou) – Kačina (nejvýznamnější klasicistní zámek u nás dal postavit nejvyšší purkrabí Království českého Jan Rudolf Chotek jako reprezentační letní sídlo. Nově bylo zpřístupněno provozní zázemí zámku včetně kočárovny a konírny. Navštívíme oba okruhy) – Čáslav – Havlíčkův Brod – Brno.
Vstupné cca 400,- / 300,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Carnuntum – římské město na Dunaji – prohlídka největšího archeologického parku z doby římské ve střední Evropě i sakrálních románských a gotických staveb v tomto prostoru

Termín konání: 20.5.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.

č. 18031 (neděle)                                                                475,- / 500,- Kč

                                                                                          děti 320,- Kč

 Brno – Mikulov /Drasenhofen – Marchegg – Bad Deutsch Altenburg (prohlídka bývalého vojenského amfiteátru) - Petronell-Carnuntum (prohlídka vykopávek části civilního města s rekonstruovanými budovami lázní, domu kupce Lucia a městského paláce villa Urbana s českým odborným výkladem místního průvodce; prohlídkou těchto objektů získáte konkrétní představu o životě v domácnosti movitého kupce, o jejich jídelníčku, provozu římských lázní atd.; prohlídka dalších lokalit: tzv. „pohanské brány“, areálu městských lázní a pozůstatků civilního amfiteátru, v jehož bezprostřední blízkosti byl objeven objekt gladiátorské školy; jejich cvičný amfiteátr byl rekonstruován; Carnuntum bylo hlavním městem provincie Horní Panonie a v době svého největšího rozkvětu se rozkládalo na cca 10 km2 a mělo na 60 000 obyvatel; dále si prohlédneme v centru obce Petronell-Carnuntum rotundu sv. Jana Křtitele, která patří k nejstarším a nejcennějším románským stavbám v Rakousku a původně románský kostel sv. Petronilly, který současnou podobu získal po přestavbách v 17. století) - Bad  Deutsch  Altenburg (návštěva muzea Carnuntinum vybudovaného ve stylu římské venkovské vily známým architektem Friedrichem Ohmanem, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1904 a stalo se institucí uchovávající a prezentující jedinečné nálezy z antického Carnunta;  přejdeme k památníku císaře Marca Aurelia postaveném na místě, kde Římané vybudovali přechod přes Dunaj; dále si zde prohlédneme na hřbitově na návrší nad obcí románský karner sv. Leonarda a impozantní stavbu římsko-katolické trojlodní baziliky, jejíž vznik je kladen na počátek 11. století; zastavíme se i u pomníčku uherského krále sv. Štěpána a u mohyly vybudované na památku padlých v 1. a 2. světové válce)  - na zpáteční cestě se zastavíme v obci Croissenbrunn u pomníku, který připomíná bitvu Přemysla Otakara II. s uherským králem Belou IV. 2. července 1260, a která skončila jednoznačným vítězstvím Přemyslova vojska) – Marchegg – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné 13 €, děti do 10 let zdarma, děti 11 – 14 let 9 €.
Odjezd 7.45 hod., návrat do 20.30 hod.

Hrady česko-rakouského pomezí: Vitorazsko a Novohradsko

Termín konání: 20.5.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18032 (neděle)                                                                665,- / 690,- Kč

 Brno -  Znojmo – Hatě/Kleinhaugsdorf – Horn - Gmünd - město v oblasti Waldviertelu na soutoku Lužnice a říčky Braunaubach při hranicích s ČR vedle Českých Velenic (dříve jedno město), oblast osídlena ve druhé polovině 12. století, založení Gmündu 1208, prohlídka historického náměstí s renesančními domy (sgrafitová výzdoba) a radnicí (městské muzeum), zámek v rekonstrukci (přístupný park) - Weitra (česky Vitoraz) – město založeno v letech 1201–08 Hadmarem z Kuenringu se svolením českého krále na místě staršího slovanského sídliště , zbytky českého obyvatelstva až do 20.  "století; po smrti Přemysla Otakara II. (1278) Vitorazsko zabaveno  (Rudolf I. Habsburský), od r. 1608 majetkem Fürstenberků (zámek dodnes jejich), prohlídka: zámecké muzeum, zámecká věž) - Gmünd /České Velenice - Nové Hrady (ve středověku významná pohraniční pevnost, doloženo slovanské hradiště, ve 13.  století vybudován hrad rodu Vítkovců, po roce 1620 rezidenčním městem Buquoyů do roku 1945, prohlídka: expozice o historii rodu Buquoyů (většina místností rekonstruována na základě kvašů se zobrazením interiérů nového zámku z poloviny 19. století, zajímavostí zlacená zbroj připisovaná Karlu Bonaventurovi Buquoyovi – údajný dar od císaře Ferdinanda II. po bitvě na Bílé Hoře) a event. dle zájmu 2. okruh (pohled do bytu panského úředníka – 7 místností bytu instalovaných v prostorách paláce v 19. století adaptovaného na byty pro panské zaměstnance) - Žumberk - ves založena v polovině 13. století, v majetku kláštera ve Vyšším Brodě, Rožmberků a několika rodů nižší české šlechty, koncem 15. století vystavěna pozdně gotická tvrz, od roku 1618 šlechtou opuštěna, rekonstrukce od roku 1969 do 90. let 20. století - expozice lidového malovaného nábytku z jižních Čech, výstava Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách a ve Waldviertlu) - České Velenice/Gmünd – Horn – Kleinhaugsdorf/ Hatě – Znojmo.
Vstupné dle zájmu 190,- / 120,- až 490,- / 240,- Kč a 10,- až 15 €.
Odjezd v 6.15 hod., návrat do 21.00 hod.

Zříceniny hradů Dobrá Voda a Tematín se zastávkou v Piešťanech

Termín konání: 20.5.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18033 (neděle)                                                                 695,- / 720,- Kč

Brno – Hodonín/Holíč – Trstín - Dobrá Voda(obec, které roku 1467 udělil král Matyáš Korvín privilegia městečka) pěšky kolem kostela  Narození  P. Marie  z roku 1820, před  ním pranýř z roku 1718) a fary s pamětní místností na kněze a básníka  Jána Hollého (1785 – 1849), který zde prožil poslední léta svého života a v roce 1843 jej navštívili Hodža, Hurban a Štůr se žádostí o schválení jejich verze spisovného jazyka, dále kolem židovského hřbitova a  hřbitova s hrobem Jána Hollého na zříceninu hradu Dobrá Voda severně nad obcí 320 m n.m. Nejstarší část hradu na vrcholu hřebene tvoří dvě hranolové obranné věže spojené palácem a obehnané hradbou, která sahala až na výběžek skály na východě, kde byla zřejmě kaple. Po smrti Matúše Čáka (1321) se dostal do rukou krále Karla Roberta. V roce 1394 jej dostal od krále Zikmunda Ctibor ze Stibořic. Hrad podstatně rozšířili Országovci v letech 1436-1567 o další hradby, hranolovou věž se vstupní bránou a podkovovitou dělovou baštu. Ve 2. polovině 16. století bylo rozšířeno předhradí až k patě jižního svahu a zabezpečeno 3 baštami. Zřejmě posledními stavbami byly hospodářské budovy v renesančním předhradí. Od roku 1583 tehdejší majitelé Erdödyovci pobývali na zámku v Chtelnici, hrad postupně pustl. V 17. století byl poničen za kuruckých válek a v roce 1762 ho poškodil požár. V 19. století se stal již zříceninou. Dále budeme projíždět jižním okrajem Piešťan na sedlo nad Novou Lhotou v Považském Inovci a pěšky cca1,5 km na rekreační středisko Bezovec (560 m n.m.), odkud půjdeme převážně po hřebeni s výhledy,  kolem NPR Javorníček (z roku 1962, k ochraně suťových  lesů s vápencovými bradly a bohatou flórou i faunou) na zříceninu hradu Tematín (564 m  n.m.), o němž je první zmínka r. 1270: zřejmě byl vybudován po vpádu Tatarů roku 1241, spolu s hrady Trenčín, Beckov a Čachtice střežil  Moravsko-Uherskou hranici a důležitý brod přes Váh. Po 2. polovině 14. století ztratil svůj význam. V roce 1710 byl značně poškozen královským vojskem, protože byl v držení hlavního vojevůdce vzpoury Rákócziho  a již nebyl obnoven. Dochovala se čtyřboká věž, palác s obrannou zdí a gotický portál. Z hradu sestoupíme k autobusu ve vsi Hrádek- m.č. Dolina a přejedeme k lázeňskému ostrovu Piešťan, osídlených od pravěku (Moravianská Venuše z mamutího klu o stáří asi 30 000 let) s první zmínkou roku 1113. Patřily roku 1299-1321 Matúši Čákovi. Zásadní je první zmínka o minerálních pramenech z roku 1545. Dnešní dominantou je socha berlolamače na Kolonádovém mostě. Nejznámější jsou Napoleonské kúpele z roku 1822. Historické centrum města zdobí převážně secesní a funkcionalistické budovy. Je zde např. muzeum balneologie) – Senica – Holíč/Hodonín – Brno.
Celkem 3+8+1km chůze, nutná pevná obuv.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod. 

Královská města a další zajímavosti v Podkrušnohoří

Termín konání: 25.5.2018 - 27.5.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc., Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.

č. 18034 (pátek - neděle)                                                    1 390,- / 1 465,- Kč

 1. den
Brno - Praha - Slaný - Panenský Týnec  (městys leží na "Královské cestě" vedoucí z Prahy do Lipska; nejvýznamnější zajímavostí je nedostavěný gotický  chrám Panny Marie se zvonicí patrně z počátku 14. století; torzo kostela se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším gotickým památkám České republiky) - Třebívlice (jsou známy především postavou Ulriky von Levetzov, poslední velké lásky Johanna Wolfganga Goetha; expozice na zámku je věnovaná její biografii, nejbližší rodině a osudům její pozůstalosti) - Kamenná slunce (národní přírodní památka a geologická lokalita světového významu - v lomové stěně jsou patrné přírodní kresby sluncí vzniklé v důsledku dávné sopečné činnosti) - Duchcov (na místě staré tvrze byl vybudován zámek, který měl původně podobu renesanční, posléze barokní a v letech 1812-1818 klasicistní; posledních třináct let svého bohatého života si na zámku užíval slavný milovník Giacomo Casanova a s jeho životními osudy se seznámíme na prohlídkové trase, která je věnována právě jeho osobnosti) - Chomutov (počátky města, které také leží na důležité obchodní cestě z Lipska do Prahy, sahají do přelomu 10. a 11. století, kdy zde vzniklo malé slovanské sídliště; od roku 1605 se stává královským městem; při procházce městem se seznámíme s historickými památkami, které tvoří nejstarší jádro města a které se nacházejí na obdélníkovém náměstí obklopeném domy s podloubím, uvidíme radnici, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ignáce ...; podvečerní procházka nás může zavést ke Kamencovému jezeru, jedinému na světě, které vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra) - ubytování a večeře.
2. den
Chomutov  - Kadaň (na přelomu 11. a 12. století vznikla u brodu přes Ohři důležitá trhová osada Kadaň, posléze povýšená na královské město; vznikl zde královský hrad a minoritský klášter s kostelem sv. Michala; johanité později vystavěli děkanský kostel Panny Marie; ve 2.pololetí 15.století přicházejí Lobkovicové a díky Janu Hasištejnskému z Lobkovic byl vybudován františkánský klášter; při komentované prohlídce poznáme další historické pamětihodnosti - hrad, barbakán Žatecké věže, radnici a další pamětihodnosti tohoto neobyčejně malebného města) - Hasištejn (snad nejslavnější krušnohorský hrad stojí na ostrohu nad Prunéřovským potokem, jeho velká válcová  věž je upravená na rozhlednu; vznikl počátkem 14. století jako královský hrad, později se zde vystřídala řada šlechtických rodů, ale nejvýznamnější , jak už jsme poznali v Kadani, z nich byli Hasištejnští z Lobkovic) - oběd - Most (město se rozkládá na břehu řeky Bíliny a jednu z jeho dominant tvoří děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie; chrám leží nedaleko místa, kde se rozkládalo bývalé královské město Most, které bylo v roce 1964 kvůli těžbě uhlí určeno k likvidaci; z města se podařilo unikátním přesunem zachránit pouze tento pozdně gotický kostel a po třinácti letech byl zpřístupněn jako kulturní památka, postupně do něj bylo vráceno původní zařízení a k otevření došlo v roce 1993; druhou dominantou je bývalý královský hrad Hněvín, do jehož zbylých zdí byla vestavěna historizující budova restaurace s rozhledem) - Chomutov – ubytování a večeře.
3. den
Chomutov -  Klášterec nad Ohří (na levém břehu řeky Ohře v romantickém parku se nachází budova zámku, která byla postupně z původního panského domu přestavována do současné novogotické podoby; dnes se v zámku nachází unikátní expozice orientálního, evropského a českého porcelánu ze sbírek pražského Uměleckoprůmyslového muzea, přístupný je i kostel s hrobkou Thunů; v parku stojí krásná barokní sala terrrena ze 17. století a nachází se zde mnoho dendrologických unikátů) - Slaný (někdejší královské město bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací; městem protéká Červený potok a dominantou je Slánská hora, která spolu s Vinařickou horou tvoří nejjižnější  výběžek sopečné činnosti Českého středohoří; prohlídku města začneme obědem a posilněni se vydáme na komentovanou prohlídku města - uvidíme historické jádro, děkanský chrám sv. Gotharda, klášterní kostel, kapli Božího hrobu, Modletický dům a další pamětihodnosti) - Praha - Brno.
Vstupné cca 620,- / 450,-Kč.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí včetně místního poplatku v ceně  1 890,- Kč.
Přihlášky do 1. 3. 2018.
Odjezd 25. 5.v 6.30 hod., návrat 27.5 do 20.45 hod.

Do posledního rozděleného města v Evropě

Termín konání: 26.5.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18035 (sobota)                                                                630,- / 655,- Kč

 Brno – Olomouc – Frýdek-Místek – Český Těšín a Těšín (toto starodávné město bylo založeno již v 9. století, čehož je dokladem mj. románská rotunda sv. Mikuláše v polské části města. Dále si prohlédneme zbytky středověkého hradu v podobě Piastovské věže, katolický i evangelický kostel z doby baroka a také českou část města, jež bylo roku 1920 rozděleno mezi Československo a Polsko a dodnes je jediným rozděleným městem v Evropě. Dozvíme se také, jak žijí občané tohoto města dnes) – Archeopark Chotěbuz-Podobora (komentovaná prohlídka archeologické lokality; tato archeologická lokalita je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Místo bylo osídleno již v pozdní době bronzové a halštatské a po několika staletích zde bylo vybudováno opevněné raně středověké slovanské hradisko. Jeho pravděpodobnou podobu přibližuje dnešním návštěvníkům rozsáhlá rekonstrukce výrobních a sídelních objektů i důmyslného opevnění) – Český Těšín – Frýdek Místek – Olomouc – Brno.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 21.30 hod.
Vstupné cca 90,- Kč.

Prožijte jarní víkendový den na Vysočině ve společnosti Pánů z Pernštejna, sochařů i věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Termín konání: 26.5.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18036 (sobota)                                                                430,- / 455,- Kč

                                                                                           děti 300,- Kč

 Brno – Tišnov - Nedvědice – hrad Pernštejn (prohlídka majestátního středověkého hradu, který ční na vysoké skále, sídla rodu Pernštejnů. Hradní zrcadla prý berou krásu, čtyři barevná okna ve věži Barborka symbolizují čtyři roční období a potkáme možná i Bílou paní…) - Nové Město na Moravě (prohlídka městské památkové zóny se sochami místních rodáků Vincence Makovského a Jana Štursy; renesanční radnice, rodný dům sochaře Jana Štursy, návštěva kostela sv. Kunhuty, který je dominantou Vratislavova náměstí a nejstarší stavbou města. Sgrafita na kostele jsou z počátku 20. století od zdejšího rodáka akademického malíře Karla Němce. Kostel je kulturní památkou ČR; zastavení v malém městském arboretu v centru města) – Ski areál  - Vysočina-arena (procházka sportovním areálem, které je dějištěm sportovních akcí světového významu – MS v biatlonu, Světový pohár horských kol aj.) – Velké Dářko (okolo „moře Vysočiny“, největšího rybníka Českomoravské vrchoviny o rozloze 206 ha, dojdeme až do Škrdlovic – cca 2 km) - Škrdlovice (prohlídka moderní kaple sv. Cyrila a Metoděje; základní kámen byl vysvěcen v roce 1997 papežem Janem Pavlem II. Stavba má představovat rozevřenou knihu jako symbol vzdělanosti a písma. Rozpolcená věž pak dva věrozvěsty, Cyrila a Metoděje, kteří písmo do našich zemí přinesli. Mezi věžemi je umístěn dvouramenný biskupský kříž; zastávka u bizarně vyhlížející a úctu vzbuzující lípy velkolisté, která má 15 m vysoký dutý kmen a v prsní výšce obvod 650 cm. K lípě se váže pověst o zakladateli obce)  - Žďár nad Sázavou – Velké Meziříčí – Brno.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod.
Vstupné cca 200,- / 190,- Kč.

Po stopách obchodníka s kávou Huberta Lamploty do Letovic i za pozoruhodným projektem Jana Blažeje Santiniho

Termín konání: 26.5.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Hana Bartošová

č. 18037 (sobota)                                                                325,- / 350,- Kč

Brno – Česká – Lipůvka – Černá Hora - Letovice – (rodný dům Huberta Lamploty, místní muzeum s výstavou věnovanou rodákům Letovic, místní koupaliště, které Hubert Lamplota sponzoroval, návštěva hřbitova kde je H. Lamplota pochovaný, prohlídka zámku) – Velké Opatovice (prohlídka Moravského kartografického centra) - Jaroměřice – (návštěva barokního kostela Povýšení Svatého Kříže s komplexem dalších staveb, které nechal vybudovat na začátku 18. století František Michal August Šubíř z Chobyně. Projekt vypracoval slavný architekt Jan Blažej Santini a stavitelem byl brněnský František Benedikt Klíčník. Kostel má zajímavý půdorys ve tvaru šestilistu, inspirovaný bazilikou v Jeruzalémě) – Velké Opatovice – Letovice – Brno.
Vstupné cca 150,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod, návrat do 20.00 hod. 

Po stopách Lobkoviců do Polabí

Termín konání: 27.5.2018

Přednášející / lektor: Dr. Zdena Novobilská

č. 18038 (neděle)                                                                845,- / 870,- Kč

 Brno – Jihlava – Praha – Mělník (někdejší věnné město českých královen, výstavný renesanční zámek postaven na opukovém ostrohu pod soutokem Vltavy a Labe. Zámecké interiéry jsou vybaveny dobovým mobiliářem, obrazová galerie a koncertní sál, kaple sv. Ludmily; vinné sklepy ze 14. století) – Hořín (exteriér rokokového zámku, obklopeného přírodním 40 ha rozlehlým parkem. Zámecká stavba představuje umělecky cenné architektonické dílo) – Roudnice nad Labem (majestátní barokní zámek nad řekou Labe. Expozice dokumentuje dějiny rodu Lobkoviců v průběhu čtyř století.) – Praha – Jihlava – Brno.
Vstupné cca 200,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Exkluzivní letní noční koncert Vídeňské filharmonie v zahradách Schönbrunnu

Termín konání: 31.5.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18039 (čtvrtek)                                                               545,- / 570,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (nezapomenutelný zážitek v podobě „Sommernachtskonzertu 2018“ v podání Vídeňské filharmonie v zahradách zámku Schönbrunn, tentokrát pod taktovkou světoznámého dirigenta ruského původu a šéfdirigenta Mnichovských filharmoniků nebo Londýnského symfonického orchestru Valeryho Gergieva; Vídeňská filharmonie je jeden z nejuznávanějších symfonických orchestrů klasické hudby na světě, byla založena už v roce 1842 a je složena z členů orchestru Vídeňské státní opery, členem filharmoniků se však může stát pouze hudebník s tříletou praxí v tomto operním orchestru; samotný koncert vypukne ve 20:15 hodin, bude přenášen televizemi po celém světě a zakončí ho ohňostroj; ojedinělá možnost vidět osvětlený zámek Schönbrunn nebo vystoupat k vyhlídce Gloriette s pohledem na hlavní město Rakouska v noci) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Upozornění: vstupné na koncert je ZDARMA, z tohoto důvodu rezervace míst není možná.
Odjezd v 15.15 hod., návrat 27. 5. do 01.00 hod.

Po stopách krále Přemysla Otakara II. do údolí řek Enže a Muru

Termín konání: 2.6.2018 - 3.6.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18041 (sobota - neděle)                                                  1 595,- / 1 650,- Kč

 1. den: Brno  - Mikulov/Drasenhofen -  Leoben (štýrské město založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. v sousedství staršího ženského benediktinského kláštera Göss (založený 1020, zrušen Josefem II. 1782, zachován kostel, nyní farní) - od něj odvozeno jméno známého pivovaru Gösser (prohlídka), obdélníkové hlavní náměstí z 13. století, dům Hackl s barokní fasádou v červené a bílé barvě, farní kostel sv. Františka Xaverského (1660, interiér ze 17. století, považován za jeden z nejvýznamnějších jezuitských kostelů v Rakousku), secesní luteránský kostel Frohnleiten  - půvabné malé štýrské město, založeno jako trhové místo kolem roku 1280 hrabaty z Pfanbergu při mostu přes řeku Mur;  náměstí s historickými měšťanskými domy; nedaleký hrad Rabenstein na skále nad řekou Mur ze 14. století, v r. 1497 předán císařem Maxmiliánem rodu Harrachů, dalšími majiteli Windischgrätzové  a Trauttmansdorffové aj., od r. 2005 vlastní hrad W. Hochegger) – pro zájemce vycházka k hradu) – Frohnleiten – ubytování.
2. den: Frohnleiten - hrad Strechau - druhý největší hrad ve Štýrsku, založen ve druhé polovině 11. století, rodové sídlo pánů von Strechau, následně salzburského arcibiskupství a Habsburků, za protireformace majetek opatství Admont (1629-1892, postaveny stáje, administrativní budovy, velký sál se štukovou a malířskou výzdobou aj.), od 19. století časté změny majitelů, nyní zrenovován a zpřístupněn - prohlídka: císařský pokoj, stropní malby z roku 1579 z protestantského období s teologickým obsahem, Festal (slavnostní sál) vyzdobený štukou a malbami (1652, scény z Ovidiových Proměn a novozákonní podobenství), Marienkapelle; benediktinské opatství Panny Marie a sv. Blažeje v Admontu - založeno r. 1074 arcibiskupem Gebhardem  a opatem Arnem ze Salzburgu, osazen benediktiny z opatství svatého Petra v Salzburgu, během středověku prosperita (řádová fakulta teologie a filosofie), za nacismu zrušen, 1946 obnoven - prohlídka kostela, knihovny (největší barokní klášterní knihovna na světě, nádherná výzdoba) a muzea; - zámek Trautenfels – původně hrad salzburských arcibiskupů ze 13. století, od roku 1664 ve vlastnictví Trauttmansdorffů (přestavěn na barokní opevněný zámek), nyní muzeum s expozicí oblasti údolí horní Enže - prohlídka); - Stainach – Vídeň – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Ubytování ve dvou- nebo třílůžkových (1 180,- Kč) nebo jednolůžkových (1 450,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, polopenze.
Vstupné dle zájmu 25 – 45 €.
Přihlášky do 12. 4. (nutná rezervace noclehů)
Odjezd 2. 6. v 6.30 hod., návrat 3. 6. do 22.00 hod.

Letadla pro pány, kytičky pro dámy a pohádkový hrad pro děti

Termín konání: 2.6.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18042 (sobota)                                                                465,- / 490,- Kč

                                                                                           děti 300,- Kč

Brno – Vyškov (prohlídka Muzea letecké a pozemní techniky; uvidíme 30 exemplářů letounů, 7 vrtulníků a 14 exponátů leteckých motorů, kanónovou houfnici, kanóny, pozemní techniku atd.) – Sovinec (rozsáhlý hradní komplex založený Pány ze Sovince v 1. polovině 14. století; empírový kostel sv. Augustina z 1. poloviny 19. století; zajímavostí je zvonice, pro kterou byla použita starší gotická bašta) – Paseka (návštěva jedinečného a neobvyklého arboreta „Makču Pikču“ v podhůří Nízkého Jeseníku, které bylo založeno na bývalé skládce; svojí polohou zajišťuje unikátní klima, které chrání rostliny před mrazem. Prohlédnete si až 3200 druhů rostlin z celého světa – trvalky, skalničky, dřeviny, byliny atd. Možný i nákup rostlin) – Olomouc – Vyškov - Brno.
Vstupné cca 240,- /140,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod. 

Příjemná překvapení mezi Náměští nad Oslavou a Velkým Meziříčím

Termín konání: 3.6.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

č. 18043 (neděle)                                                                340,- / 365,- Kč

 Brno – Náměšť nad Oslavou (procházka městem s mostem zdobeným barokními  sochami, hrobkou Haugwitzů, starým špitálem aj. Návštěva zámku s vynikající sbírkou tapiserií i památkami na pobyt prezidenta E. Beneše) – Jinošov  - Hluboké (nejmenší hřbitov v České republice zapsaný v knize rekordů) – Pucov – Tasov (kdysi zeměpanské správní středisko chránilo obchodní cesty, mělo více církevních staveb – v jedné z nich se dnes nachází fara. Kostel barokní, na hřbitově náhrobky od sochaře Bílka. Také básník Jakub Deml, který v obci žil, je zde pohřben) – Budišov (barokní zámek, původně vodní tvrz, je dnes sídlem zoologického depozitáře Moravského zemského muzea, který navštívíme. Barokem je poznamenaná celá obec, zejména areál hřbitova a kostela s unikátní otáčivou korouhví na věži – její obdobu musíme hledat až ve Španělsku) – Velké Meziříčí (navštívíme zámek a muzeum, na které se obvykle pouze díváme z dálničního mostu; ve městě nás bude zajímat stará synagoga, jižní brána, renesanční škola, radnice aj.) – Brno.
Vstupné cca 250,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 20.00 hod

Novohradské hory

Termín konání: 3.6.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18044 (neděle)                                                                665,- / 690,- Kč

 Brno – Humpolec - Jindřichův Hradec – Třeboň - Přírodní park Novohradské Hory: vyhlášený v roce 1999 s nejvyšším vrcholem Kamenec 1072 m. Časté mrazové zvětrávání, botanicky i zoologicky velmi bohaté, s řadou rašelinišť a relikty vodní cesty na plavení dřeva - Nové Hrady (průchozí hrad se dvěma branami a věžemi; ojedinělá dispozice v českých zemích, protáhlého polygonálního půdorysu, přestavěný na zámek, na ostrožně obtékané Stropnicí a Novohradským potokem, poprvé zmíněn r. 1279 v majetku Vítkovce Ojíře. Románský hrad byl přestavěn ve 14. století, kdy patřil od roku 1358 asi 250 let Rožmberkům, kteří jej koupili od pánů z Landštejna. Projdeme částí areál – Paseky(kamenná „pyramida“) - Dobrá Voda (695 mn.m., prohlídka poutního kostela P. Marie Dobré Rady z let 1708-1715, postaven rodem Buqoyů, nad léčivým pramenem - Jihočeské Lurdy. Interiér kostela pochází z 18. století. Na hlavním oltáři je kopie obrazu P. Marie Utěšitelky ze Štýrského Hradce. V roce 1991sem přišli servité z Nových Hradů) -Hojná Voda: výstup na rozhlednu Kraví Hora a pěšky k pralesu Hojná Voda ( smíšená kyčelnicová bučina s bohatou faunou) s naučnou stezkou, založeným hrabětem Buqoyem v roce 1838 zároveň se Žofínským pralesem - Černé Údolí: odbočení k Žofínskému pralesu - Pohoří na Šumavě (kostel Panny Marie Dobré Rady, Pohořské rašeliniště, druhově bohaté botanicky i zoologicky a pramen Lužnice v ČR) – Brno.
Přihlášky do 3. 5. 2018 pro rezervaci průvodce kostelem v Dobré Vodě - vstupné dobrovolné.
Celkem 2+7, popř. ještě 5 km chůze k prameni Lužnice v Rakousku, nebo ke Stodůleckému trojmezí, nutná pevná obuv.
Odjezd v 6.30 hod, návrat do 20.30 hod.

Naučnou stezkou Beskydské nebe

Termín konání: 9.6.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18045 (sobota)                                                                545,- / 570,- Kč

Brno - Olomouc - Lešná (komentovaná procházka přírodně krajinářským parkem, který se vyznačuje neobvyklým bohatstvím stromů, bohatým keřovým parkem se sbírkou azalek a rododendronů; je to druhý nejcennější park na území severní Moravy a Slezska) - Frenštát pod Radhoštěm - Horečky - nástup na lanovku (na výstupní stanici začíná naučná stezka Beskydské nebe dlouhá 3500 metrů; po trase je instalováno celkem osm hlavních informačních panelů, na nichž se seznámíme s historií i současným děním na Horečkách; součástí naučné stezky Beskydské nebe je téměř stometrová dřevěná lávka ve výšce až šestnácti metrů nad roklí potoka Vlčák, odkud je možné poznávat přírodu v korunách stromů) - Frenštát pod Radhoštěm (krátká procházka historickým jádrem, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou, dominuje jí náměstí obklopené měšťanskými domy, některé s podloubím a dochovanou dlažbou z oblázků) - Kunčice pod Ondřejníkem (kostel sv. Prokopa a sv. Barbory (dřevěný kostel stával v obci Hliňance na Podkarpatské Rusi a do Kunčic pod Ondřejníkem byl převezen v roce 1928; po nezbytné opravě některých částí byl znovu postaven, v roce 1931 pak byl zasvěcen sv. Prokopu a sv. Barboře; v malebném interiéru budeme obdivovat mimo jiné bohatě vyřezávaný ikonostas, který byl v roce 1992 opraven restaurátory z Prahy) - Zašová (tato malebná obec se rozkládá mez hřebeny Beskyd a Vsetínských vrchů na cestě mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm; na místě starého dřevěného kostelíka, ve kterém Valaši od nepaměti uctívali památný obraz Panny Marie s Děťátkem, položili Žerotínové základy nového poutního barokního kostela Panny Marie Zašovské; po prohlídce interiéru kostela navštívíme lesní zákoutí s pramenem vody a kapličkou Panny Marie; toto lesní údolí zvané Stračka upravili později mniši řádu Trinitářů, kterým byl v Zašové postaven klášter; vynikající vodu z lesního pramene denně čerpají poutníci a návštěvníci Zašové) - Olomouc - Brno.
Vstupné cca 150,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod. 

Od hradní zříceniny k atomové elektrárně

Termín konání: 9.6.2018

Přednášející / lektor: Dr. Zdena Novobilská

č. 18046 (sobota)                                                                675,- / 700,- Kč

 Brno – Humpolec – Soběslav (mj. zbytky rožmberského hradu a části městských hradeb. V roce 1394 byl na hradě vězněn král Václav IV. V rožmberském domě, který patřil Zuzaně Vojířové, nyní muzeum) – Temelín – Březí (v Informačním centru seznámení s provozem atomové elektrárny) – Koloděje nad Lužnicí (barokní zámek Mitrowitcz s novou zámeckou expozicí) – Bechyně (lázeňské město, jehož dominantou je renesanční zámek, který nechal přestavět Petr Vok. Zámecká expozice je zaměřena na osobu tohoto významného Rožmberka) – Tábor – Pelhřimov  - Humpolec – Brno.
vstupné cca 250,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Weinviertel zaujme bohatou historií

Termín konání: 9.6.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18047 (sobota)                                                                415,- / 440,- Kč

                                                                                          děti 300,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Falkenstein (prohlídka farního kostela sv.Jakuba s dosud zachovalou gotickou věží, Mariánská jeskyně se zázračným pramenem a prohlídka hradu včetně podzemních prostor, kde byli vězněni i novokřtěnci z Mikulova) – Staatz (farní dvůr s věží z počátku 15. století, farní kostel sv.Martina, postavený v novorománském slohu a výstup na zříceninu hradu Staatz) – Mailberg (připomínka bitvy u Mailbergu roku 1082, v níž český kníže Vratislav II. porazil markraběte Leopolda. Nejstarší komenda řádu maltézských rytířů v Rakousku, zámek s muzeem řádu, románsko-gotický hřbitovní kostel) – Laa an der Thaya (části dochovaného městského opevnění s hradem, raně gotický chrám sv.Víta, prohlídka fary, na níž údajně působil Aeneas Silvio Piccolomini, pozdější papež Pius II. s dochovanou černou kuchyní, dále prohlídka barokního pomníku sv. Trojice a mariánského sloupu na náměstí, jež připomíná morovou epidemii z roku 1679, stará radnice, městský špitál a zachované městské hradby na západní části města, areál lázní) – Laa an d. Thaya/Hevlín – Pohořelice – Brno.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 19.30 hod.

Největší rakouský barokní venkovský zámek (Schloss Hof) stále kypí životem

Termín konání: 10.6.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.

č. 18048 (neděle)                                                                485,- / 510,- Kč

                                                                                          děti 310,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen  - Wilfersdorf  - Dürnkrut – Marchegg – Schloss Hof (v letošním roce si při návštěvě nejznámějšího zámku prince Evžena Savojského a Marie Terezie na Moravském poli zvolíme prohlídkovou trasu, při níž budeme mít možnost navštívit většině návštěvníků neznámé prostory, tajné chodby a sklepení, o jejichž existenci běžný návštěvník nemá ani tušení – s českým průvodcem 16 €, senioři a studenti 14.70 €, děti do 18 let 11.00 €; poté si prohlédneme celý rozsáhlý areál s terasovými zahradami, hospodářskými a výrobními objekty i stáje a místa, kde je chováno na 240 hospodářských zvířat, jejichž chov byl v době baroka obvyklý; zájemci mohou navštívit i výstavu „Aus der Erde auf den Teller“ - možno přeložit „Z pole na talíř“ s českým průvodcem 12.50 €, senioři a studenti 11.50 €; v areálu je možné využít i dětské hříště) – Donaubrücke Hainburg  - Bad Deutsch Altenburg (známé lázeňské místo, na místním hřbitově si prohlédneme karner sv. Leonarda a vznosnou gotickou architekturu kostela Panny Marie) – Donaubrücke Hainburg – Orth an der Donau (prohlídka exteriéru a nádvoří zámku, původně vodní hrad z 12. století – v současnosti je Centrem Národního parku Dunajské nivy a taktéž Návštěvnickým centrem  parku) – Leopoldsdorf – Markgrafneusiedel – Deutsch-Wagram – Wolkersdorf  - Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Do Kuksu za zrenovovaným barokním skvostem a lesním Betlémem Matyáše Brauna

Termín konání: 10.6.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

č. 18049 (neděle)                                                                595,- / 620,- Kč

 Brno – Svitavy – Litomyšl – Kuks (budeme se věnovat celému komplexu vybudovanému hrabětem Šporkem, tj. bývalým lázním a hlavně nádherně zrenovovanému areálu špitálu – špitál, lékárna, muzeum lékáren, hrobka Šporků, uvidíme originály Braunových soch i zahrady upravené do původní podoby) – Stanovice – Žireč (vyjedeme na parkoviště nad obcí a prohlédneme si soubor soch známých jako Betlém a vytesaných M. Braunem přímo do skály) – Stanovice – Kuks – Jaroměř – Hradec Králové – Všestary – Chlum (zde si v krásném areálu s rozhlednou, malým muzeem a několika zajímavými památníky připomeneme krvavou bitvu z 3. 7. 1866) – Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy – Brno.
Vstupné cca 250,- / 150,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20. 30 hod.

Vodní hrad Habsburků v Laxenburku, slavnosti růží v Badenu a největší podzemní jezero

Termín konání: 10.6.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18050 (neděle)                                                                555,- / 580,- Kč

 Brno - Mikulov/Drasenhofen – Baden bei Wien (návštěva největšího rozária Rakouska s více jak 600 druhy růží kvetoucích právě v době naší exkurze; poté prohlídka města, které je nazýváno městem růží - známé Římské lázně, historické centrum s domem Beethovena, největším a jedním z nejstarších kasin v Rakousku nebo lázeňským parkem s kvetoucími hodinami) – Hinterbrühl (návštěva zatopeného sádrovcového dolu Seegrotte, plavba lodičkami po největším podzemním jezeře v Evropě, během druhé světové války "Seegrotte" byla zabavena německými vojenskými silami, v podzemí byla vybudována továrna na letadla a právě zde bylo vyrobeno jedno z prvních letadel jetfighters "Heinkel He 162 lamander“, které bylo jednou z tajných zbraní německého Luftwaffe) – Laxenburg (návštěva zámeckého parku a vodního hradu Franzesburg, který nechal císař František II. postavit jako napodobeninu středověkého hradu na umělém ostrově uprostřed zámeckého jezera a dnes je považovaný za „pokladnici Rakouska“; laxenburský zámecký park, který má rozlohu 280 hektarů, je ukázkovým příkladem historického zahradnického umění 18. a 19. století a je jako celek pod památkovou ochranou a na seznamu Natura 2000; procházka parkem včetně jízdy přívozem a prohlídky hradu Franzesburg) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Jednotné zvýhodněné skupinové vstupné: cca 24 €.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.30 hod.

Východní Čechy - pro každého něco

Termín konání: 16.6.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18051 (sobota)                                                                585,- / 610,- Kč

                                                                                           děti 350,- Kč

 Brno – Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem – Chrudim – Slatiňany (prohlídka malebného zámku na úpatí Železných hor obklopeného rozlehlým anglickým parkem. V zámecké expozici vás čekají příběhy ze života knížecího rodinného domu, podíváte se do zámeckých pokojů i zázemí zámku kuchyně, umývárny nádobí či kotelny) – Hradec Králové (návštěva mimořádného Obřího akvária. Ocitneme se v deštném pralese, na dně sladkovodní tropické tůně se společenstvím ryb Jižní a Střední Ameriky, v umělé mlze nebo v tropickém dešti. Budeme obdivovat bromélie, orchideje, rejnoky a mnoho dalších vzácných ryb) – Krňovice (procházka po Podorlickém skanzenu Krňovice, kde jsou soustředěny architektonické a technické památky Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší) – Svitavy – Brno.
Vstupné cca 290,- / 200,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Na březích i vodách Neziderského jezera

Termín konání: 16.6.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18052 (sobota)                                                               675,- / 700,- Kč

 Brno – D2 - Břeclav/Brodské - Bratislava – Jarovce/Kittsee – Klingenbach/Šoproň – Fertörákos  (návštěva vápencového lomu, v němž těžili kámen s pozůstatky 12 mil. let starých rostlin a živočichů již staří Římané.  Těžba zde byla obnovena v roce 1628, kdy značná část produkce posloužila k výstavbě měšťanských domů v nedaleké Šoproni. V 19. století se zdejší kámen vozil až do Vídně, kde se používal na významné budovy tvořící dnešní Ringstrasse. Lomem, který je přírodní památkou s celou řadou chráněných rostlin a živočichů, dnes vede naučná stezka s výhledem na Neziderské jezero. V  útrobách skalnatého kopce pak soustředěnou lidskou činností vznikly obrovské prostory, které dnes slouží nejen pro divadelní a koncertní vystoupení (kapacita 760 diváků, kompletní vybavení veškerou technikou potřebnou pro jednotlivé produkce, vyhřívaná sedadla), ale také jako sály pro expozici o miocénním moři, z něhož se vynořila nynější krajina. Expozice obsahuje nejen zkameněliny, ale také modely původních obyvatel moře v reálné velikosti. Ve vnitřních prostorách lomu je možno vystoupat na vyhlídkovou plošinu, odkud ještě více vyniknou jeho skutečné rozměry. Ve volném čase je možné v městečku poobědvat v některé z restaurací připravujících tradiční maďarská jídla, event. se projít jeho historickým centrem, kde se nachází dochovaný pranýř či barokní zámek. Neziderské jezero budeme moci obdivovat také při vyhlídkové plavbě do malebného městečka Rust na rakouské straně jezera) – Rust (prohlídka městečka, které je proslulé nejen jako hnízdiště čápů; prakticky na každém stavení v centru města najdeme čapí hnízdo, ale i kvalitním vínem; ve městě sídlí mnoho malých vinařů, kteří ochotně dají ochutnat i prodají vybrané víno ze své produkce.  Již několikrát byl Rust také zvolen nejhezčím městem Burgenlandu a také je zapsán na listině světového kulturního dědictví UNESCO. V městečku najdeme nejen zachované historické jádro, ale také starobylý Fischerkirche – Rybářský kostel) – Brodské/Břeclav - Brno.
Vstupné plné cca 2000 HUF a 20 €, snížené cca 1500 HUF a 20 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.15 hod.

Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky s procházkou okolím Boru a Skutče

Termín konání: 16.6.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18053 (sobota)                                                                535,- / 560,- Kč

 Brno – Svitavy – Litomyšl - Nové Hrady (zříceniny hradu Boží dům s oválným půdorysem z let 1450-1460 /od roku 1495 Nový Hrad/. Projdeme zámeckým areálem.  Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky/od r. 1998 - na Krounce, Novohradce a Hlubočickém potoce, západně od Nových Hradů/: Autobusem na Dolanský mlýn, odtud pěšky 2,5 km roklí potoka Pivnice do Zderaze /27 skalních obydlí, většinou z 19. století/-autobusem do Boru u Skutče (možnost občerstvení) v přírodní rezervaci Maštale /z r. 1993,1089 ha, kvádrové pískovce s až 50 m hlubokými roklemi se skalními městy (úkryt v dobách válek a také skrýš loupežníka Toulovce z tvrze v Jarošově)/: projdeme do rokle Všivice ke Kolumbovu vejci, Kazatelně a Kupadlům, zpět do Boru. Pak sestoupíme pod nejvyšší skálu v Maštalích, přes 2 potoky přijdeme do Toulovcových Maštalí, dále kolem skalních útvarů Hradu, Kostelíčka a Cigánky k místu bývalé Jarošovské tvrze rytířeToulovce, kde bude čekat autobus –z Jarošova pojedeme kolem Toulovcovy rozhledny s výhledem z vrcholu kopce Jarošov na Maštale a hřeben Orlických Hor) –Budislav – Polička – Kunštát - Brno.
Vstupné cca 250,- / 200,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.
Celkem 3+7+ případně 2 km chůze, nutná pevná obuv.  

Exkluzivní i netradiční Lednice

Termín konání: 17.6.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18054 (neděle)                                                                320,- / 345,- Kč

                                                                                           děti 220,- Kč

 Brno – Podivín - Lednice (prohlídka Janohradu – loveckého zámečku postaveného v letech 1801–1808, tedy v období romantismu, jako zřícenina, Aloisem Josefem I., knížetem z Lichtenštejna. Plány vyhotovil slavný rakouský architekt Josef Hardtmuth, který rovněž projektoval vyhlídkovou věž minaret v lednickém zámeckém parku, kam se přepravíme netradičně na lodičkách korytem Staré Dyje, krajinou, která posloužila svou nedotčeností jako vhodný exteriér pro natáčení slavného českého filmu z doby pravěku Osada havranů. Po mnohaleté přetržce a následných restaurátorských pracích byl otevřen dlouho očekávaný exkluzivní okruh Sály minaretu. Prohlídka zahrnuje 8 kompletně restaurovaných místností s unikátní orientální výzdobou včetně 2 původních mramorových šachovnicových stolků. Exkluzivita okruhu spočívá mj. také v komfortu prohlídky s limitovaným maximálním počtem návštěvníků v každé skupině. Z tohoto důvodu je nezbytná rezervace a zaplacení vstupného předem, aby byla rezervace platná. Ti, kteří nebudou chtít absolvovat tento okruh, mohou zatím vystoupat do některého z vyhlídkových pater minaretu a obdivovat takřka z ptačí perspektivy nádhernou krajinu utvářenou po mnoho staletí péčí Lichtenštejnů Po procházce parkem, kde si připomeneme jeho historii a podíváme se na některé z drobných staveb, si prohlédneme netradiční prostory zámku, a navštívíme grotty v zámeckých sklepeních, které jsou vyzdobeny umělými krápníky a které skrývají technické zázemí zámku, mj. unikátní systém vytápění. Ve volném čase lze individuálně navštívit reprezentační prostory zámku, jeho soukromé apartmány či dětské pokoje s Muzeem loutek nebo světoznámý zámecký skleník či se jen kochat sochařskou výzdobou ve francouzské části zámeckého parku) – Brno
Přihlášky do 15. dubna 2018. Současně je třeba zaplatit nevratnou zálohu na vstupné do sálů minaretu ve výši 200,- Kč  nebo snížené vstupné  140,- Kč.
Vstupné cca  570,- / 470,- Kč.
Odjezd v 8.15 hod., návrat do 18.30 hod.

Zříceniny hradu Starý Jičín a přes Nový Jičín na vyhlídkový vrchol Svinec

Termín konání: 17.6.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18055 (neděle)                                                                615,- / 640,- Kč

 Brno – Olomouc - Starý Jičín (kostel sv. Václava - původně gotický, přestavěn renesančně ve 2. pol. 16. století (věž, obvodové zdivo lodi a boční kaple-rodinná hrobka Deymů, majitelů hradu od roku 1906). Presbytář je barokní z 18. století, hudební kruchta z  roku 1853. Malby provedl A. Heller ve 20. letech 20. století Jedinečná je dřevěná krytá pavlač. Dále je v obci u hlavní silnice kamenný pranýř a tzv. zámeček – pivovar s valenou klenbou přestavěný na hotel - Starojičínský hrad zaujímá vrcholovou část Starojického kopce (496 m n.m.): postaven ve 30. letech 13. století Arnoldem z Huckeswagenu, významným šlechticem ze dvora Přemysla Otakara I., , k ochraně Jantarové stezky z Moravy do Polska. Dalšími majiteli byli páni z Kravař. K největšímu rozmachu došlo za Žerotínů na přelomu 16. a 17. století. Značné škody utrpěl hrad v třicetileté válce a od roku 1785 byl již neibydlený. Od roku 1906 jej vlastnil dr. Bedřich Deym, avšak jeho plány na rekonstrukci překazila I. světová válka. Poslední větší záchranné práce proběhly v 90. letech 20. století na věži u hlavní brány, dnes s pokladnou, občerstvením i malým muzeem a zejména nádherným výhledem na Moravskou bránu, Beskydy a Oderské vrchy. Přejedeme přes Nový Jičín do Kojetína s výchozem pikritových mandlovců a dále sejdeme ke skalce s polštářovými lávami u Straníku, odkud půjdeme na vrchol Svinec (546 m. n.m.) s přírodní rezervací na lukách (řada orchidejí, modřenec, hořec…)  a jedinečným kruhovým výhledem na Moravskou bránu, Beskydy, Oderské vrchy i Nízký Jeseník, občas lze pozorovat i Praděd. – půjdeme po hřebeni směrem na SV a do Nového Jičína přijedeme autobusem - Nový Jičín (založen zřejmě v letech  1267-78 Bludem z Pňovic;  jeho  prohlídku zahájíme ve Smetanových sadech galerií bludných balvanů nad kostelem Nejsv. Trojice z roku 1500, v němž se konaly dříve luteránské bohoslužby, pod sady u nemocnice stojí kaple P. Marie Bolestné (zv. Španělská), z let 1724-1727, bývalé poutní místo. Dále projdeme kolem Žerotínského zámku (původně opevněný dům ze 14. století byl přestavěn Žerotíny v 15. století) na Masarykovo náměstí s radnicí a podloubím v původně gotických a renesančních domech. Prohlídku ukončíme u bašty městského opevnění, přiléhající k farnímu baroknímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie z let 1729-1732. Dále se zastavíme v Hodslavicích (dřevěný kostelík sv. Ondřeje ze 16. století (původně českobratrský), kostely Božského srdce Páně a evangelický kostel, větrný mlýn -  Valašské Meziříčí – Černotín (zastavíme u staré vápenky a jeskyně) – Hustopeče nad Bečvou – Brno.
Vstupné cca 50,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 18.00 hod.
Celkem 2+5+ popř. 3 km chůze.

Nechte se unést Českým rájem, jeho hrady a zámky, údolími a skalami, vesničkami a rybníky

Termín konání: 22.6.2018 - 24.6.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc., Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.

č. 18056 (pátek - neděle)                                                     1 195,- / 1 270,- Kč

 1. den:
Brno - Svitavy - Hradec Králové - Rovensko (obec leží na soutoku dvou potoků Veselky  a Václavky, první zmínky o Rovensku jsou z roku 1371; v části městečka na vyvýšině tzv. " Na Týně ", stojí kostel sv. Václava a historická dřevěná zvonice; jsou v ní tři zvony zvané rebelantské, protože jsou upevněny obráceně - srdcem vzhůru a uvádějí se do pohybu a zvonění šlapáním; jmenují se sv. Jan Křtitel, sv. Václav a sv. Jiří; zvonice je dřevěná, mohutná stavba, ke zvonům se přistupuje po 33 schodech, což znamená 33 let Kristova života) -symbolem Českého ráje jsou Trosky, ale pro obyvatele Horního Pojizeří symbolizovala domovinu vždy hora Kozákov (hovoří se o ní jako o strážní hoře a je dominantou celého kraje; nachází se na předělu mezi Podkrkonoším a Českým rájem; Kozákov je se svými 744 m n.m. nejvyšší horou Českého ráje, od roku 1928 se na vrcholu nachází Riegrova turistická chata a od roku 1993 zde stojí kovová věž, jejíž ochoz ve výšce 24 m  umožňuje kruhový výhled od Krkonoš přes Český ráj k Ještědskému hřebenu a Jizerským horám) - Kozákov (je také horou plnou drahokamů a drahých kamenů; vyskytují se tu ametysty, olivíny, záhnědy, chalcedony, jaspisy,...; v místě, kde dříve býval lom, otevřel současný majitel malé muzeum drahých kamenů, většinou vlastních nálezů; nabízí zde také zajímavou atrakci - zapůjčí nám kladívka, s nimiž si dojdeme do asi 250m vzdáleného lomu a tam na vlastní nebezpečí zkusíme hledat drahé kameny, pokud uspějeme, nálezy nám za poplatek v muzejní dílně na počkání  vybrousí) – Turnov (město bylo založeno roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů, nachází se na řece Jizeře v místech, kde rovina přechází do podkrkonošské pahorkatiny; již od jeho vzniku se zde rozvíjela tradice řemesel a obchodu, což do určité míry souviselo s tím, že Turnovem procházela stará obchodní stezka do Žitavy a město se tak stalo důležitou obchodní křižovatkou; k Turnovu patří od nepaměti výroba šperků a zpracování drahých kamenů; po příjezdu do Turnova se ubytujeme a poté se vydáme za poznáváním města; začneme na náměstí, kterému dominuje secesní budova městské spořitelny, raně barokní klášterní kostel sv.Františka z Assisi a renesanční radnice; cílem naší cesty pak bude židovská čtvrť a v ní překrásná umělecky cenná synagoga z počátku 18.s toletí; hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, galerie je zdobená kovanou mříží) - večeře, nocleh.
2. den:
Turnov - hrad Kost (stojí v překrásné krajině Českého ráje, na nepříliš vysoké pískovcové skále a pod ní se sbíhají tři údolí vytvořená drobnými vodními toky; z jihu sem ústí nejmalebnější z nich, které si svou krásou  vůbec nezaslouží slzavé jméno Plakánek ; jeho dva kilometry dlouhé hlavní údolí s řadou bočních údolíček zdobených skalními útvary má podobu hlubokého kaňonu s bohatým lesním porostem; projdeme kolem rybníka a mohutné Bílé věže hradu Kost a naši procházku začneme právě v tomto údolí, mineme studánku Roubenku, kterou ve svých básních připomíná Fráňa Šrámek a cestou také uvidíme chalupu herce pana Josefa Dvořáka) - Vesec (jedna z nejkrásnějších vsí Českého ráje, v roce 1995 byla prohlášena památkovou rezervací lidové architektury 18. století; ojedinělý soubor dochovaných lidových staveb tvoří osmnáct převážně roubených staveb, které představují různé typy usedlostí, většinou z přelomu 18. a 19. století, na návsi najdeme lidovou plastiku Nejsvětější Trojice s reliéfem sv. Starosty; pochopitelně, že toto malebné prostředí neuniklo pozornosti filmařů a objevuje se v mnoha nejen pohádkových titulech) - Sobotka (je městskou památkovou zónou; původně trhová ves byla v roce 1498 povýšena na město; je známá jako rodiště čtyř spisovatelů - nejstarší z nich dramatik František Věnceslav Jeřábek, o rok mladší Josef Ladislav Turnovský, třetím je talentovaný básník Václav Šolc a nejslavnější sobotecký rodák je básník Fráňa Šrámek; procházku začneme na náměstí, které je obklopeno maloměstskými patrovými domy, mezi nimi radnice s hodinovou věží, k nejvýznamnějším památkám se řadí pozdně gotický kostel sv. Maří Magdaleny, renesanční děkanství; i zde v Sobotce najdeme doklady lidové architektury; po obědě na Staré Poště se vydáme do Hruboskalského skalního města, které je charakteristické impozantními věžemi dosahujícími výšky až 55 metrů a strmými kaňony; po hřebenové cestě vede červeně značená Zlatá stezka Českého ráje s řadou vyhlídkových míst, např. Mariánská vyhlídka snad nekrásnější v Českém ráji, otvírá se zde přes bizarní Lebku pohled k Ještědu, ale hlavně nejhezčí pohled na Hrubou Skálu s Troskami v pozadí - Hrubá Skála (jeden z našich nejromantičtějších zámků stojí na okraji pískovcové plošiny Hruboskalského skalního města na místě původního hradu ze 14. století, postupně byl přestavován a my uvidíme zámek v romantickém historismu s prvky novogotiky; dnes je zámek využíván jako hotel a restaurace; prohlédneme si nádvoří, zámecké salonky a po točitých schodech vystoupáme na vrchol věže s nádherným rozhledem na celé skalní město a hrad Trosky; z časových důvodů zde bude možnost malého občerstvení; ze zámku se vydáme cca tři sta metrů po silnici na rozcestí turistických značených cest - nejprve po modré značce sejdeme několik schodů pod úroveň cesty a tam se rozkládá romantická kotlinka se dvěma umělými jeskyněmi Venušinou slují neboli jeskyní lásky a Adamovým ložem, které nechal vytesat na konci 18. století František Adam  z Valdštejna; poté po žluté značce k Mariánské vyhlídce; předpokládáme, že ke zdolání těchto nepříliš náročných tras budeme potřebovat dvě a půl hodiny) - Turnov (večeře a nocleh).
3. den:
Turnov - Hrubý Rohozec (zámek stojí na opukové skále tyčící se nad údolím řeky Jizery; raně gotický hrad ze 13. století střežil obchodní cestu pokračující z Turnova do Žitavy; v průběhu staletí byl přestavován podle vkusu střídajících se majitelů; po barokní přestavbě byl empírově upraven, interiéry jsou ve stylu historického romantismu, k nejhezčím prostorám patří jídelna, zelený a modrý salon; zámek obklopuje menší přírodně krajinářský park) - Dlaskův statek (bývalá svobodnická usedlost a rychta postavená v roce 1716 v Dolánkách, patřila písmákovi Josefu Dlaskovi, který zanechal jedinečné písemné svědectví o své současnosti- rozsáhlý zápisník, do kterého si zaznamenával události ze svého života a spoustu dalších zajímavých informací; proto na statku uvidíme zcela novou expozici, která nás seznámí s Dlaskovou rodinou v reálném prostředí a objeví se zde celá řada scén z Dlaskovy kroniky;Dolánky leží v údolí řeky Jizery při jejím soutoku s Vazoveckým potokem) - Železný Brod – Semily - Bozkov v Podkrkonoší - oběd v historické kulturní památce - restauraci Dřevěnka - poté se vydáme do 400 metrů vzdálených Bozkovských dolomitových jeskyní (je to největší jeskynní systém v severovýchodních Čechách, je charakteristický hojným výskytem křemenných lavic, říms a lišt; atraktivním zpestřením jsou vodní plochy tvořené jednak malými jezírky, ale i největším podzemním jezerem v Čechách; jeskyně se staly Národní přírodní památkou) - Hradec Králové - Svitavy - Brno.
Vstupné cca 550,- Kč.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí včetně místního poplatku v ceně 1 790,- Kč.
Odjezd 22.6. v 6.30 hod.,návrat 24.6. do 21.00 hod.

Za známou barokní pevností do Kladska

Termín konání: 23.6.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18057 (sobota)                                                                625,- / 650,- Kč

 Brno – Olomouc – Šumperk – Dolní Lipka/Boboszów - Kladsko (prohlídka města, jež bylo dlouho součástí zemí Koruny české a bylo založeno již v 10. století. Prožil zde své dětství také první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je zde i pochován. Prohlédneme si historickou část města i barokní pevnost, postavenou pruským králem Fridrichem II. Velikým, jehož doba vlády vstoupila do podvědomí jako vláda „krále Kladska“. Pod pevností se nachází několik kilometrů dlouhé podzemí, jehož část si rovněž prohlédneme a také se zúčastníme výstřelu z historického děla) – Boboszów/Dolní Lipka - Šumperk – Olomouc – Brno.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.
Vstupné cca 18,- PLN. Připravte si uvedenou částku, nebude možnost výměny peněz.

Za historickými památkami na Jihlavsku a v Jihlavě

Termín konání: 1.7.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Petra Faltýsková

č. 18058 (neděle)                                                                410,- / 435,- Kč

Brno – D1 – Měřín – Kamenice (je zde dochovaná tvrz, původní románský kostel sv. Jakuba) – Brtnice -  Stonařov (kostel sv. Václava, hřbitovní kaple sv. Trojice, která je nejstarší památkou Stonařova. Je zde také renesanční fara i barokní kaple Kalvárie) – Jihlava (město má velké množství památek, mezi které patří: kostel sv. Jakuba Většího, založený patrně roku 1243, je to mohutná gotická trojlodní stavba se dvěma věžemi. Po požáru byl roku 1257 znovu vysvěcen, ale na stavbě se dále pracovalo. Minoritský klášter s kostelem v ulici Matky Boží blízko brány byl patrně založen v polovině 13. století, kostel ještě před 1240. Gotické trojlodí s velmi dlouhým presbytářem a křížovými klenbami, k němuž byl roku 1508 ještě přistavěn polygonální závěr. Na stěnách se zachovaly zbytky fresek. V Jihlavě se nachází neobvyklé množství dobře zachovaných a cenných měšťanských domů z 13.–16. století, často s novější fasádou, ale dochovaným historickým vnitřkem – zejména se schodišťovou síní nebo mázhauzem v přízemí. Jihlavské podzemí tvoří další významnou památku města. Jeho celková rozloha je
50 000 m² a délka přibližně 25 km, což jej činí druhým největším podzemním labyrintem v ČR hned po Znojmu) – D1 – Brno.
Vstupné cca 120,- Kč.
Odjezd 7.00 hod., návrat do 20.00 hod. 

Královské město Krakow a solné doly Wieliczka – památky na seznamu kulturního dědictví UNESCO

Termín konání: 7.7.2018 - 8.7.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Petra Faltýsková

č. 18059 (sobota - neděle)                                                  1 240,- / 1 290,- Kč

                                                                                       děti a studenti 990,- Kč

 1. den: Brno – Vyškov – Prostějov - Olomouc – Ostrava - Bohumín - Krakow
(během cesty bude promítán film o době vládnoucí dynastie Jagellonců Europa  Jagellonica). Královské město Krakow – bývalé hlavní město na polském území, patří k nejvznešenějším a k nejkrásnějším v Polsku. Krakow patří k výjimečným místům díky všem svým architektonickým prvkům, kterým vděčí za svůj malebný a krásný vzhled. To se týká téměř celého Krakowa, především však jeho nejstarší části s Rynkem Glównym (Hlavní náměstí) a s hradním návrším Wawel. Královský zámek Wawel a katedrála na Wawelu budou prvními zastávkami na naší prohlídce starobylého Krakowa. Na zámku si prohlédneme „královské komnaty“. Jejich prohlídka bude rezervována a zajištěna s průvodkyní. Po prohlídce půjdeme po „královské cestě“ na Rynek Glowny. Rynek Glówny, střed Krakowa se Sukienicí-tržnicí, radniční věží, a kostelem zasvěceným P. Marii -Kosciol Mariacki s nádherným vyřezávaným oltářem a s věžemi, ke kterým se váže nejeden příběh. Pauza na oběd v restauraci (cena jídla cca 20,-PZl). Po obědě prohlídka Podzemí pod  Sukienicí -průvodce a výklad v češtině. Dále budeme směřovat k Florianské bráně, jedné z těch, která umožňovala přístup do města, je zde i“barbakan“ a památník bitvy u Grunwaldu. Významná je také krakovská Jagellonská univerzita se svými budovami: Collegium Novum, Colletium Maius a univerzitní kostel sv. Anny.
Po prohlídce města odjezd na ubytování ve Wieliczka v blízkosti Krakowa. Po ubytování je možnost večeře v místní restauraci. Zájem o večeře (30,-PZl) je nutno nahlásit předem.

2. den: Návštěva Solného dolu „kopalni soli“ ve Wieliczka. Solný důl je vzácnou památkou materiální kultury, v roce 1978 zapsána do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Solný důl je komplex podzemních vytěžených šachet a turistická trasa v dole zahrnuje nejkrásnější komory a chodby, podzemní kaple a jezírka nacházející se v solném dole. Trasa je tvořena 22 komorami, které se nacházejí v blízkosti Danilowiczovy šachty. Je to památková oblast solného dolu, kde se zachovaly vytěžené šachty a zabezpečení v solném dole. Obdivovat budeme ze solných bloků vytvořené sakrální a umělecké památky, kterých je v Solném dole Wieliczka velké množství. Po prohlídce Solného dolu navštívíme také krakovskou židovskou čtvrť Kazimierz s několika významnými synagogami a památníky a zmaěříme se na centrum Krakowa: návrší Wawel, Rynek Glowny, Galerie Muzea Narodoweho v Sukienici, kde je v neděli vstup zdarma – Brno.
Zájezd je vhodný i pro děti od 10 let a studenty – mohou uplatnit slevy na vstupném.
Vzhledem k rezervaci ubytování a vstupenek přihlášky do 31. 3. 2018.
Ubytování v EKO MOTELU ve dvoulůžkových pokojích se snídaní v ceně 645,- Kč., Vstupné zámek Wawel: podle zvoleného okruhu, běžně 25,- Pzl, senioři 65+ je sleva, také děti a studenti- celkem zlevněné vstupné 15,- Pzl, k prokázání věku je nutný doklad totožnosti. Vstupné do Solných dolů s průvodcem v češtině:  plné 84,-Pzl. Vstup do Podzemí Rynku:  22,-PZL, zajištění průvodkyně v češtině slevy pro žáky a seniory.
Odjezd: 7. 7. v 5.15 hod., návrat 8. 7. do 22.00 hod.

Za českými rekordy na vrchol, pod povrch i na rovinu. Hrad Lipnice, Chýnovská jeskyně a pelhřimovské Muzeum rekordů

Termín konání: 29.7.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18060 (neděle)                                                                495,- / 520,- Kč

Brno – D1 - Jihlava – Lipnice nad Sázavou (místo spojené především se jménem spisovatele Jaroslava Haška, prohlídka jednoho z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založeného na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, v 16. století byl přestavěn na pozdně gotickou hradní rezidenci, návštěva gotické i barokní kaple, mohutného hradního sklepení se zbytky středověké hodovní síně, hlubokou hradní studnou a bývalým vězením, z hradu možný výhled až k vrcholům Železných hor a Žďárských vrch) – Chýnovská jeskyně (na území Čech první zpřístupněná jeskyně – již v roce 1868, dnes se jedná o nejvýznamnější krasový útvar v Čechách, celková délka jeskynního systému dosahuje až 1 500 metrů, v zimě je jeskyně největším evropským zimovištěm netopýra řasnatého, prohlídkový okruh má nejnižší bod v hloubce 42 m pod povrchem země) – Pelhřimov (prohlídka Muzea rekordů a kuriozit, jediného zařízení svého druhu ve střední Evropě – nejdelší šála, nejmenší galerie světa s karikaturami celebrit, největší funkční keramická píšťala, obří péřová bunda a mnoho dalšího, následuje návštěva unikátní expozice Zlaté české ručičky, která skrývá více než 80 staveb vyrobených ze sirek, loď ze špejlí, obraz Mony Lisy vyrobený z rýže, 3,5 m vysokého plyšáka Kukyho, parní stroj ze skla nebo největší nerezovou kuchyni; procházka po centru města včetně stezky českých rekordů – nábřeží Rekordů a kuriozit, největší poštovní schránka, nejmenší jezdecká socha, nejvyšší rozcestník na Masarykově náměstí atd.) – Humpolec - D1 – Brno.
Vstupné do všech objektů: plné cca 340 Kč, snížené cca 260 Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod. 

Do Banské Štiavnice a okolí nejen za historií stříbrných dolů

Termín konání: 25.8.2018 - 26.8.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18061 (sobota - neděle)                                                   1 365,- / 1 420,- Kč

1. den:  Brno – Lanžhot/Brodské - Topoľčianky – (na místě gotické stavby postupně budovaný zámek ve stylu renesance, baroka a klasicismu, v letech 1923 – 1950 letní sídlo československých prezidentů (zvl. T. G. Masaryk) – muzeum dobových interiérů (prohlídka), park (asi 300 druhů dřevin), obora; Banská Štiavnica – jedinečně zachovalé historické slovenské báňské město, v minulosti doly na zlato a stříbro (největší těžba zaznamenána v roce 1690 - vytěženo celkem 29 tun stříbra a 605 kg zlata), pro účely těžby v okolí vybudována ojedinělá soustava umělých jezer a kanálů, od r. 1993 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, prohlídka pamětihodností (Kalvárie, radnice, kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny, sv. Alžběty, budovy Hornické a lesnické akademie, Starý a Nový zámek, historické měšťanské domy aj.) a expozic Slovenského báňského muzea; ubytování, večeře.
2 den: Banská Štiavnice – Svätý Anton (obec a stejnojmenný zámek, národní kulturní památka SR, zmiňován 1415 jako menší opevněná stavby (castellum), 1744 za Koháryů vystavěn současný čtyřkřídlý barokní zámek se symbolikou kalendářního roku: 4 brány (= roční období), 12 komínů (= měsíců), 52 místností (= týdnů) a 365 oken (= dní)., posledním majitelem bulharský car Ferdinand Coburg, prohlídka zámku: barokní a rokové interiéry, zčásti upravené v 19 století, expozice loveckého muzea; Krupina – historické slovenské město (nyní asi 8 000 obyv., německy Karpfen, maďarsky Korpona, v latinské listině z roku 1135 Corpona), jedno z nejstarších měst na Slovensku (s Trnavou, Zvolenem a Banskou Štiavnicí), městská práva 1238, prohlídka: římskokatolický kostel Narození Panny Marie (v jádru gotický, opevněn v době přítomnosti Jana Jiskry z Brandýsa, barokně přestavěn), klasicistní evangelický kostel (1784 – 1786), Vartovka (protiturecká strážní věž, nyní rozhledna) -  Bzovík - pevnost se 4 nárožními věžemi, příklad pevnostní stavby z doby tureckých válek (původně benediktinský, později premonstrátský klášter) - Levice – historické město (sídlo doloženo 1156), Levický hrad (dnes zřícenina s areálem zámku – muzeum) – Nitra – Brodské/Lanžhot – Brno.
Ubytování v hotelu*** ve dvou- (1 620,- Kč) nebo jednolůžkových (1 840,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, polopenze.
Vstupné dle zájmu 25 – 35 €.
Přihlášky do 30. 3. 2018 (na dobu prázdnin nutná velmi včasná rezervace noclehů)
Odjezd v sobotu 26. 8. v 5.30 hod., návrat 30. 8. do 22.00 hod. 

Po stopách Přemysla Otakara II. na Moravském poli. 740 let již uplynulo od osudové bitvy u Suchých Krut

Termín konání: 25.8.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.

č. 18062 (sobota)                                                                495,- / 520,- Kč

                                                                                           děti 390,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen –Poysdorf – Wilfersdorf – Dürnkrut – Marchegg – Donaubrücke Hainburg -Hainburg an der Donau (město s velmi zachovalým středověkým opevněním z 13. století – hradby v délce 2,5 km, obranné věže, 3 městské brány;  prohlédneme si historické centrum s  radnicí, jejíž gotické přízemí ppochází ze 14. století, farním kostelem sv. Filipa a sv. Jakuba a další zajímavé architektonické památky – rokový morový sloup, pranýř, vídeňskou i uherskou bránu; připomeneme si, že 2. dubna 1252 došlo v hradní kapli sv. Pankráce ke sňatku moravského markraběte Přemysla s Markétou Babenberskou, čímž si Přemysl pojistil nároky na babenberské dědictví  tj. Rakousy a Štýrsko, o které usiloval i uherský král Bela IV.) - Croissenbrunn   (zastavíme se u památníku bitvy u Kressenbrunnu, v níž Přemysl Otakar II. – stal se českým králem po smrti Václava I. v září 1253 – porazil vojska krále Bely IV. a v rámci následujících mírových dohod získal za manželku Belovu vnučku Kunhutu – sňatek se konal v říjnu 1261 a poté slavnostní korunovace obou manželů v kostele sv. Víta na pražském hradě v prosinci 1261) - Marchegg (město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1268, prohlídka zbytků opevnění,  pův. gotického kostela sv. Markéty, jehož raně gotická část pochází z doby Přemysla Otakara II..; exteriér zámku vybudovaného na místě původního hradu a zajímavé může být i pozorování početných hnízdišť čápů v blízkosti zámku, v jehož objektu byla v místním muzeu instalovaná expozice věnovaná době Přemysla Otakara II.) – Dürnkrut (prohlédneme si exteriér bývalého zámku, jenž vznikl přestavbami původního hradu, který zde byl vybudován již v polovině 11. století; zámek je od roku 1985 v majetku obce; po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 1998  využíván jako radnice a kulturní centrum obce, nachází se tu i malé místní muzeum; dále se zastavíme u památníku. který připomíná  osudovou bitvu u Suchých Krut 26. srpna  1278, v níž Přemysl Otakar II. padl a vítězem se stal císař Rudolf Habsburský. Výsledek tohoto střetnutí ovlivnil vývoj ve střední Evropě na celá další staletí) – Jedenspeigen (v místním zámku si můžeme prohlédnout expozici věnovanou tomuto historickému střetnutí českého krále s Rudolfem Habsburským) – Wilfersdorf – Poysdorf – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
 Vstupné cca 14 €.
Odjezd 7.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Unikátní kovová ZOO, nejkrásnější hrad a pohádkový zámek Slovenska

Termín konání: 26.8.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18063 (neděle)                                                                515,- / 540,- Kč

 Brno - Staré Město u Uherského Hradiště (návštěva jediné unikátní kovové ZOO v celé Evropě ve zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru; spatříte zde více než 222 kovových zvířat, vyrobených z kovového odpadu a umístěných ve velmi netradičním prostředí; uvnitř areálu se projdete po vyhlídkových lávkách a narazíte na spoustu dalších atrakcí: dopravní letoun L-610, maják Šrotík sloužící jako rozhledna, obrovskou loď Naděje nebo porodnici, kde všechna zvířata vznikají) - Strání/Moravské Lieskové – Beckov (návštěva jedné z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších zřícenin celého Slovenska z 12. století, která byla ve své době majetkem známého Matúše Čáka Trenčanského; navštívíme dolní i horní hrad s pozůstatky paláců, hospodářských a obranných budov a opevnění; celý hrad je v dnešní době velmi zachovalý díky jeho rekonstrukci v roce 2010) – Bojnice (známé slovenské město, které podle první písemné zmínky vzniklo už roku 1113 a jehož další historický vývoj je spjat nejen s existencí léčivých termálních pramenů, ale také s mnoha šlechtickými rody a nádherným hradem, později romantickým zámkem, či sousedící nejstarší slovenskou zoologickou zahradou; zámek Bojnice je jednou z nejvýznamnějších památek celého Slovenska, za druhé světové války ho vlastnila firma Baťa a je znám natáčením pohádky o Šíleně smutné princezně; prohlídka všech zámeckých komnat a přírodní travertinové jeskyně v hloubce 26 metrů pod úrovní zámeckého nádvoří; následně možnost návštěvy bojnické zoologické zahrady, procházky zámeckým parkem nebo historickým centrem města s původně gotickým kostelem sv. Martina, barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého či renesančními domy na náměstí) - Drietoma/Starý Hrozenkov - Brno.
Skupinové vstupné: cca 80,- Kč (Kovová ZOO) + cca 14 € / 11 € (hrad Beckov, zámek Bojnice).
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 21.00 hod.

Všechny barvy Šumavy a pamětihodnosti bavorského Pasova

Termín konání: 30.8.2018 - 2.9.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18064 (čtvrtek - neděle)                                                   1 550,- / 1 650,- Kč

 1. den:
Brno – Humpolec – Kámen - Chýnov (prohlídka kostela Nejsvětější Trojice, jehož počátek je datován do 14. století; nechal ho vystavět Arnošt z Pardubic, který se v něm často modlíval; v 17. století byl přestavěn do barokní podoby a v roce 2004 byl celkově rekonstruován. Kostel má nyní pět oltářů, které pochází z roku 1748. Kostelní věž byla vystavěna v 18. století a je dominantou celého okolí) - Chýnovská jeskyně (prohlídka nejrozsáhlejšího krasového útvaru jižních Čech. Jeskyně sice nemá zajímavé krápníky, ale je mimořádná pestrým střídáním barevných amfibolitů a vápenců. Je to první jeskyně objevená v roce 1863 na území Česka) – Dub (prohlídka soukromého novogotického zámku. Budovu zámku obklopuje park s exotickými dřevinami) – Železná Ruda (ubytování).

2. den:
Železná Ruda - Modrava (odchod po Nové Březnické cestě údolím Luzenského potoka až na Březník, odkud je úchvatný pohled do Luzenského údolí i na horu Luzný, až ke Klostermannově hájence. Od ní pak po Staré Březnické cestě přes Cikánskou slať a Modravskou horu zpět na Modravu – 15 km) – Modrava (volno na občerstvení) - Železná Ruda, ubytování.

3. den:
Železná Ruda/Alžbětín - Zwiesel - Rinchnach – Grafenau - Pasov (procházka starobylým městem, tzv. „bavorskými Benátkami“, až k soutoku tří různobarevných řek – modrý Dunaj, zelený Inn, černý Ilz; Dóm sv. Štěpána -  ukázka výjimečné italské barokní architektury, největší chrámové varhany na světě – možnost návštěvy varhanního koncertu, exteriér Horního a Dolního hradu; Stará radnice, Dům u divého muže – dnes hotel Wildermann, ve kterém je možné navštívit jedinečnou výstavu skla, pasovský kamenný artefakt „Pasovský blb“. Volno k individuální prohlídce) – Grafenau – Zwiesel – Alžbětín/Železná Ruda, ubytování.

 

4. den:
Železná Ruda – Horní Vltavice (4 km dlouhá naučná stezka nejstarší šumavskou rezervací pralesního rázu, která byla založena v roce 1858 ve výšce 920 – 1110 m; stezka vede pouze po obvodu pralesa - Boubínské jezírko, chůdové kořeny, padlý největší boubínský smrk „Král smrků“ atd.) – Stožec (volno na občerstvení; naučnou stezkou až na Stožeckou skálu a ke Stožecké kapli Panny Marie, která je ukázkou lidové řezbářské práce. Byla postavena v první polovině 19. století při prameni léčivé vody a obnovená v roce 1988; 3 km) – České Budějovice - Tábor – Pelhřimov - Brno.
Vstupné cca 200,- /190,- Kč + 4 €.
Doporučujeme pevnou turistickou obuv a pláštěnky.
Ubytování s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech 2+1 v centru Železné Rudy v ceně 1 990,- Kč. V blízkosti možnost nákupu potravin.
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, fén, připojení k Wifi a minibar.
Přihlášky do 15. 3. 2018.
Odjezd 30. 8. 2018 v 6.30 hod., návrat 2. 9. 2018 do 21.30 hod.

Za krásami východního Slovenska a jižního Polska

Termín konání: 14.9.2018 - 16.9.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18065 (pátek - neděle)                                                     1 695,- / 1 770,- Kč

 1. den: Brno – Vyškov – Olomouc – Hranice – Rožnov p.R. - Bílá/Klokočov – Makov – Bytča – Žilina – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad – Kežmarok – Spišská Stará Ves (oblast Pieniny) –  plavba výletní lodí po Pieninskom jazere (Czorsztynskie jezero) s nezapomenutelnými pohledy na okolní kopce a skály –  návštěva zámku Niedzica (původně strážní hrad, poprvé uváděný roku 1325 byl postupně přestavěn na zámek, který patřil dlouhá léta uherskému rodu Salamonů a dnes se nachází na polském území) – Červený Kláštor - ubytování v penzionu Pltník Pieniny.

2. den: Červený Kláštor - Košice (návštěva historického města, jemuž dominuje zejména dóm sv. Alžběty, největší gotická katedrála na Slovensku s kaplí sv. Michala a dalšími historickými památkami) – Prešov (návštěva třetího největšího slovenského města s katedrálou sv. Mikuláše a dalšími historickými objekty)  - Červený Kláštor, ubytování.

3. den: splav po tradičních dřevěných pltích po řece Dunajci (při plavbě po této řece na tradičních dopravních prostředcích se nabízí celá řada zajímavých pohledů a zážitků, včetně prožitků z plavby) - návštěva Červeného Klaštora (klášter kartuziánských a kamaldulských mnichů, založený po roce 1320 s gotickým kostelem sv.Antonína, upravený v období baroka, dnes národní památka Slovenské republiky, setkání s ředitelem této kulturní památky) – Kežmarok – Poprad – Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Žilina – Bytča –Makov –Bílá/Klokočov – Rožnov p.R.– Hranice – Olomouc – Brno.  
V místě pobytu je možno místo navrhovaného programu využít možnosti wellness s masážemi – nutno však nahlásit předem.

Ubytování v samostatných dvoulůžkových pokojích, vždy dva pokoje mají se společné příslušenství; se snídaní formou bufetových stolů v ceně 1 260,- Kč.
Možno zakoupit večeře v ceně 4,60 – 7,00 EUR – nutno nahlásit vedoucímu zájezdu

Vstupy: doporučujeme min. 20 €+ 30 PLN (nebude možnost výměny)
Zamek Niedzica + projížďka po jezeře 14 + 14 PLN, vstup do domu sv. Alžběty 2 €., Červený Kláštor 3 €, plavba na pltích 8 €
Odjezd 14. 9. v 6.30 hod., návrat 16. 9. do 21.00 hod.
Přihlášky do 27. 4. 2018.

Jihočeským krajem za romantikou

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: Dr. Zdena Novobilská

č. 18066 (sobota)                                                                665,- / 690,- Kč

 Brno – Třebíč – Telč – Červená Lhota (romantický zámek stojící na skále uprostřed jezera je častou kulisou filmových pohádek. Místnosti jsou zařízeny cenným nábytkem, obrazy a porcelánem) – Třeboň – Domanín (novogotická hrobka rodu Schwarzenberků) – Hluboká nad Vltavou (monumentální romantický zámek na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Stavbě dominuje 11 věží a v části ze 140 místností možno zhlédnout cenné sbírky obrazů, gobelínů, zbraní a nábytku. Knihovna obsahuje přes 12 tisíc svazků. 3 prohlídkové trasy. Nově zpřístupněné patro se zařízenými hostinskými pokoji) – Soběslav – Pelhřimov – Humpolec – D1 – Brno.
Vstupné cca 400,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Do Vizovic, Vsetína a Zlína nejen za historií

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18067 (sobota)                                                                465,- / 490,- Kč

 Brno – Vyškov – Kroměříž – Vizovice (exkurze areálem likérky Rudolf Jelínek a. s., kde se seznámíme s hlavními principy výroby, historií a tradicí jednoho z největších českých výrobců a exportéru alkoholických nápojů; čeká na nás videoprojekce, expozice whisky, prohlídka obřích sudů nebo stáčírny a mnoho dalšího; exkurze končí v degustační místnosti, kde ochutnáme několik vzorků; možnost nákupu alkoholu v místní podnikové prodejně) – Zámek Vizovice (zámek z poloviny 18. století, jehož interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou se vzácným souborem děl nizozemského malířství; součástí interiérů je například i doplněná kolekce stolních společenských her, které se zde dochovaly po původních majitelích; možnost návštěvy zámecké zahrady – anglického a francouzského parku se sochařskou výzdobou) – Zámek Vsetín (dominanta Valašska v podobě renesančního zámku, ve kterém sídlí Muzeum regionu Valašsko; sbírky dokumentují život na Valašsku, historii města i zámku; součástí zámeckého areálu je i anglický park) – Zlín (návštěva sídlícího ve 14. budově v bývalém továrním areálu firmy Baťa, ve kterém se ponoříme do historie obuvi, historie firmy Baťa, zlínských filmů nebo cestování v rámci expozice Hanzelky a Zikmunda; následuje prohlídka tzv. Baťova mrakodrapu, správní budovy číslo 21 Baťových závodů, dokončené roku 1938 dle projektu V. Karfíka, která byla zároveň jednou z prvních výškových staveb v Evropě; její raritou je výtah a zároveň kancelář šéfa firmy Baťa o rozměrech 6 x 6 m s umyvadlem a klimatizací) – Kroměříž – Vyškov – Brno.
Skupinové vstupné: plné cca 450,- Kč, snížené cca 330,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Majestátní hrady Bezděz a Kunětická Hora

Termín konání: 16.9.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18068 (neděle)                                                                675,- / 700,- Kč

 Brno – D1 - Jihlava – Kutná Hora – Hrad Bezděz (leží v tzv. Máchově kraji a patří k nejzajímavějším hradům v Česku, jelikož jako jeden z mála se dochoval ve zcela původní podobě včetně zachované vzácné raně gotické hradní kaple ze 13. století nebo křížové cesty ze 17. století; poprvé byl zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.; z věže Bezdězu, která měří 34 metrů, je nádherný výhled do kraje, za jasného počasí lze vidět Ještěd, České středohoří či Lužické hory; během naší společné prohlídky hradu půjdeme zmiňovanou křížovou cestou, podíváme se do hradní kaple a dvou hlavních hradních paláců – královského a purkrabského a dozvíme se také nespočet pověstí a tajemství, která se k hradu pojí) – Kunětická Hora (hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném kopci v České tabuli, který se za husitských válek stal důležitým opěrným místem hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, vůdce vítězné panské jednoty v bitvě u Lipan; jeho nejvýznamnějšími majiteli byli určitě Pernštejnové, za jejichž éry dochází nejen k zásadní přestavbě celého hradního komplexu, ale i proměně nedalekých Pardubic a k vybudování rozsáhlé rybniční soustavy v okolí; v 70. letech minulého století se také na Kunětické hoře natáčel televizní seriál Arabela; během naší návštěvy si prohlédneme oba prohlídkové okruhy s množstvím expozic včetně kaple) – Svitavy – Brno.
Skupinové vstupné: plné cca 170 Kč, snížené cca 110 Kč
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Maďarský Versailles a historická Šoproň

Termín konání: 16.9.2018 - 16.9.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

   č. 18008/2                                                                   610,- / 635,- Kč          

 

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Eisenstadt - Klingebach/Šoproň – Šoproň (prohlídka historického jádra města, které se díky tomu, že se mu vyhnula turecká vojska i osmanská nadvláda, může jako jediné maďarské město pochlubit kompletně zachovalým historickým jádrem. Vnitřní město je postaveno na keltských a římských základech. V panoramatu města upoutá pozornost vysoká Požární věž sloužící nyní jako rozhledna. Z věže je dobře viditelné náměstí Fór Tér s množstvím historických domů s klikatými uličkami starého města. Za dobrého počasí je možné zahlédnout i siluety nedalekých Alp. Náměstí dominuje morový sloup Nejsvětější trojice a tzv. Kozí kostel ze 13. století, který byl místem korunovace několika maďarských králů. V jedné z nejstarších ulic Új utca stojí Stará a Nová synagoga, které jsou nyní přístupné veřejnosti.) – Fertöd  (prohlídka barokně rokokového zámku, který nechal vybudovat kníže Miklóš Esterházy. Vzorem mu přitom bylo honosné francouzské sídlo Versailles. V portrétním sále visí dvoumetrová podobizna Marie Terezie, nejvzácnějšího hosta, kterého Esterházyové kdy hostili. Kvůli dvoudenní návštěvě císařovny v roce 1773 byl dokonce vystavěn honosný apartmán s výhledem do pečlivě udržovaného francouzského parku, který zámek dodnes obklopuje. Součástí parku je i přilehlé rozárium) – Fertöd/Panhagen – Kittsee/Jarovce – Brodské/Břeclav – Brno. 

Vstupné cca 3500 HUF.

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.30 hod.

.

 

Umělecké skvosty zámku v Nelahozevsi a vzpomínka na velikány našeho hudebního a kulturního života

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18069 (sobota)                                                                660,- / 685,- Kč

 Brno - Praha - Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves (severně od Kralup nad Vltavou na břehu řeky se nachází obec, která je úzce spojena se jménem našeho slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který se zde narodil; v jeho rodném domě bylo zřízeno Muzeum Antonína Dvořáka a my se seznámíme se životem a dílem skladatele s důrazem na léta dětství, která tu prožil; uvidíme řadu autentických osobních památek; také si zajdeme do malého gotického kostelíka sv. Ondřeje, ve kterém ještě velmi mladý Dvořák hrával) - Nelahozeves (renesanční zámek byl vybudovaný na vysoké podezdívce na skalnatém ostrohu nad Vltavou v letech 1552 - 1614; nachází se zde nejbohatší a nejvýznamnější rodová umělecká sbírka ve střední Evropě; seznámíme se kromě jiného s obrazovou galerií španělských portrétů, prohlédneme si Rytířský sál, sbírky asijského a evropského porcelánu a rodovou portrétní galerii, za pozornost stojí samozřejmě  dvacet pět metrů dlouhý příjezdový kamenný most, unikátní renesanční komíny a skvostná sgrafitová výzdoba) - Obříství (malebná vesnička známá díky častým pobytům hudebního skladatele Bedřicha Smetany v barokní usedlosti Lamberk- v současné době je zde otevřen Památník; nedaleko odtud také pobýval a tvořil básník Svatopluk Čech) - Lobkovice (je to jedna z nejstarších zdejších obcí; na samém východě obce mezi polabskými lužními lesy se dnes nachází zámek, který byl původně dřevěnou tvrzí; na začátku 15. století se majitelem stal Mikuláš Chudý z Újezda, který se pak psal Lobkovic a právě on je označován podle legendy za zakladatele mocného šlechtického rodu Lobkoviců; my si prohlédneme nejen nově zrekonstruovaný zámek a v něm Pamětní síň Františka Palackého, ale také zajdeme na hřbitov, kde se nachází rodinná hrobka Palackých) - Praha - Brno.
Vstupné cca 200.- / 155,-Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.45 hod.

K pramenům řeky Svratky

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18070 (sobota)                                                                455,- / 480,- Kč

 Brno - Velké Meziříčí - Žďár n. Sázavou - CHKO Žďárské Vrchy (chrání především lesní společenstva vrcholových partií SV části Českomoravské vysočiny s prameny řek Svratky i bifurkací mezi pramenem Sázavy a Doubravy) – Cikháj (pěšky k prameni Svratky a přes pralesní rezervaci na Žákově hoře zpět k autobusu – podél toku Svratky přes obec Svratku do Křižánek: NS „ Za pilníkáři“ na vyhlídku Český kopec dále přes P.P. Milovské Perničky s miskami, vzniklými mrazovým zvětráváním na lezecké skály 4 palice a sestoupíme do Milov, kde si prohlédneme meandry Svratky) - Jimramovské Paseky: výstup na zříceninu hradu Štarkov /(založen  na ortorulových skalách, Erhartem z Kunštátu v letech 1379-1388), který v okolí loupil, stejně jako po husitských válkách Jan z Břežan. Proto hrad po roce 1440 moravští stavové vykoupili a nechali zbořit ) – Dalečín (zřícenina hradu na konci Vírské přehrady, vybudován v letech 1349 -1358 Jimramem z Pernštejna) - Nedvědice – Tišnov – Brno. Celkem asi 2,5+5+3 km chůze, nutná pevná obuv.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do17.00 hod.

Nejen vodní svět jihovýchodní Moravy

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: Ivana Vaverková

č. 18071 (sobota)                                                                395,- / 420,- Kč

                                                                                           děti 290,- Kč

 Brno – Slavkov u Brna – Koryčany (procházka městem, unikátní kašna ze začátku 18. století, má kruhový  tvar o  průměru 330  cm a výšce 75  cm, je složena z jedenácti  pískovcových  bloků  na vnější  straně barokně profilovaných  do  tvaru  ozdobného džbánu) – přehrada Koryčany (zastávka u údolní přehradní nádrže mezi městečkem Koryčany a obcí Stupava na říčce Kyjovce; byla vybudována v polovině 50. let a uvedena do provozu roku 1959) - Cimburk u Koryčan (zřícenina gotického, renesančně přestavěného hradu; osamělé skalisko Kozel asi 1 km od hradu - chráněným přírodním útvarem byl vyhlášen roku 1967; celkem cca 4 km) – Uherské Hradiště (Bonsai Muzeum Isabelia - prohlídka muzea špičkových bonsají, které jsou pravidelně prezentovány na prestižních evropských výstavách; možnost nákupu kvalitních bonsaí přímo z Asie i získání rady pro pěstování) – Modrá u Velehradu (Živá voda Modrá – botanická a sladkovodní expozice, která byla záměrně vybudována na místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky a jsou zde prameny podzemní vody. Archeologické nálezy dokládají zdejší tradici rybníkářství. Projdeme 8 metrovým tunelem pod hladinou vody, kde po obou jeho stranách uvidíme jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy, oukleje a raritu expozice - jesetery) – Bučovice – Slavkov u Brna - Brno.
Vstupné cca 150,- / 100,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě

Termín konání: 23.9.2018

Přednášející / lektor: Ing. Ivo Vrba

č. 18072 (neděle)                                                                345,- / 370,- Kč

 Brno – Pouzdřany (vnější prohlídka zámku, jehož majiteli byli Lichtenštejnové a později Žerotínové a Dietrichštejnové, vnější prohídka gotického kostela sv. Mikuláše) – Hustopeče (město patřilo rodu Lichtenštejnů ve 2. polovině 19. století, prohlídka moderního kostela sv. Václava, postaveného na místě gotického kostela, zbořeného roku 1962, morový sloup Nejsvětější Trojice, zbytky hradeb) – Velké Bílovice (původně sídlo Jednoty bratrské a Habánů, jež Lichtenšejnové získali roku 1638, prohlídka kostela Narození Panny Marie a vnější prohlídka renesanční tvrze) – Břeclav (město získali od Žerotínů Lichtenštejnové roku 1638, vnější prohlídka renesančního zámku, moderního kostela sv.Václava a novogotické kaple sv.Cyrila a Metoděje) – Lanžhot (městečko bylo v držení rodu Lichtenštejnů od roku 1496, prohlídka kostela Povýšení sv.Kříže a loveckého zámečku Liechtesteinů) – Hodonín (město v majetku rodu Lichtenštejnů od roku 1496, vnější prohlídka zámku, kostela sv. Vavřince, možnost návštěvy Masarykova muzea) – Brno.
Odjezd v 8.00 hod.,návrat do 19.00 hod.

Hrady česko-rakouského pomezí v Podyjí: Bítov, Cornštejn, Raabs, Frejštejn

Termín konání: 23.9.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18073 (neděle)                                                            585,- / 610,- Kč

 Brno - hrad Bítov, založen v 11. století na místě původního velkomoravského hradiště jako první z řetězce hradů, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu, první písemná zmínka z roku 1061, od počátku 14. století v držení rodu Lichtenburků (gotická přestavba, v hradní kapli zachována gotická dřevořezba Madony s dítětem z poč. 14. století), romantická gotizující přestavba v letech 1811–1863 za Daunů, v interiérech cenné nástěnné malby, hodnotná sbírka obrazů německých a rakouských romantiků, zoologické sbírky posledního majitele (baron Haas z Hasenfelsu, velkovýrobce porcelánu) – prohlídka) - Cornštejn (zřícenina hradu Lichtenburků na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí vybudovaného k posílení obrany Bítova, v novověku ve vlastnictví hrabat z Daunu (1788) a naposledy Haasů z Hasenfelsu (1912), v roce 1945 zestátněn, po opravách v letech 1998-1999 zpřístupněn veřejnosti (prohlídka) - Uherčice (pohraniční obec s renesančním zámkem na místě gotické tvrze, první písemný záznam v listině z roku 1310, nynější zámek zbudován za Streinů ze Švarcenavy v poslední čtvrtině 16. století, poslednímu majiteli z rodu Oktaviánu Collalto et San Salvatore majetek na našem území zkonfiskován 1945, po nevhodném hospodářském využívání zdevastovaný zámek postupně restaurován  - prohlídka); přejezd do Rakouska (přechod Vratěnín); hrad Raabs (výšinný hrad na skále nad městem Raabs an der Thaya (zmiňovaný v Kosmově Kronice české k roku 1100), v roce 1252 získal hrabství od hrabat z Hardeggu král Přemysl Otakar II., roku 1260 se majitelem hradu stal Vok I. z Rožmberka, 1278 byla velká část kraje zabavena králem Rudolfem, roku 1385 přešlo vlastnictví na pány z Puchheimu (největší část výstavby hradu), současným vlastníkem je vydavatel Richard Pils (možnost prohlídky hradu) - Frejštejn - zřícenina hradu ze 13. století u Podhradí nad Dyjí, nyní v majetku obce (nenáročný výstup, prohlídka zříceniny) - Brno.
Vstupné cca 200,- až 280,- Kč a 10,-/ 7,- €.
Odjezd v v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod.

 

Historie a umělecké poklady šlechtických sídel a sakrálních objektů v Innsbrucku, Veroně, Mantově, Vicenze a v jejich okolí

Termín konání: 27.9.2018 - 30.9.2018

Přednášející / lektor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

č. 18074 (čtvrtek - neděle)                                                  3 895,- / 3 990,- Kč

 1. den: Brno – Mikulov/Drasenhofen – Linz -  renesanční zámek Ambras – původně románský hrad hrabat z Andechu z 11. století, pak v majetku tyrolských hrabat a vévodů, renesančně přestavěn za Ferdinanda II. v 16. století pro Filipínu Welserovou, jejím synem prodán Rudolfu II., 1855 upraven pro arcivévodu Ludvíka, od roku 1919 státní, prohlídka expozic: renesanční Španělský sál a další místnosti, sbírka umění, kuriozit, portrétů a zbraní; Brenner, Innsbruck - Verona – ubytování.
2. den: Verona -  Mantova – město založené Etrusky na řece Mincio, obkloené třemi jezery, ve středověku sídlo markrabství a vévodství pod vládou rodu Gonzagů, prohlídka centra: renesanční chrám Sant Andrea (vrcholné dílo renesance z let 1472 – 1494, arch. Alberti), vévodský palác (Palazzo Ducale, mimo Vatikán největší palácový komplex v Itálii: reprezentační sály s výzdobou a výmalbou), hrad San Giorgio s tzv. Svatební komnatou (Camera degli Sposi – Mantegnovy fresky portrétující vévodskou rodinu), přesun k letohrádku Palazzo Te (renesanční stavba s nádhernou freskovou výzdobu – Giulio Romano); odpoledne návrat do Verony – jedno z nejstarších, nejvýznamnějších a nejkrásnějších měst severní Itálie v meandru řeky Adiže, dějiště nejslavnější Shakespearovy hry Romeo a Julie, centrum kultury a umění – společná prohlídka nebo individuální návštěva muzeí a historických objektů: římský amfiteátr z roku 30 n. l., Castel Vecchio (gotický hrad vládnoucího rodu Scaligerů, nyní muzeum) a opevněný most Ponte Scaligero, Palazzo della Ragione ze 14. století (původně soudní dvůr) s věží Torre dei Lamberti (84 m, vyhlídka), tzv. Juliin dům (Casa di Giulietta, interiér, balkon, Juliina socha), katedrála (románské portály, Tizianův obraz Nanebevzetí) a kostely sv. Anastázie (gotický kostel dominikánů, nástěnné malby) a sv. Zenona (San Zeno Maggiore, románský benediktinský chrám, bronzová brána s biblickými výjevy z roku 1030, mramorové románské panely s výjevy z knihy Genesis a života Krista, románská křížová chodba aj.), archeologické muzeum v areálu římského divadla a středověkého kláštera (mozaiky, sochy, z teras krásné pohledy na Veronu), římský most (Ponte Romano) přes řeku Arno, palác a zahrady Giusti (místo pobytu Josefa II., cara Alexandra, otce paní kněžny z Babičky vévody Petra Birona s rodinou aj., z horních teras zahrady krásný výhled na Veronu) aj – Verona, ubytování.
3. den: Verona - prohlídka Palladiových vil - Villy Rotondy (jedno z vrcholných děl renesanční architektury z hlediska uplatnění principu souměrnosti, v interiéru fresková výzdoba) a Villy Valmarany ai Nani (zámeček krásně zakomponován do půvabné krajiny na úpatí kopce Monte Berico s poutním kostelem, zahrada, v interiéru hlavní budovy velmi cenné barokní fresky od Tiepola s mytologickými a literárními motivy a v hostinském traktu fresky jeho syna na náměty venkovského života); Vicenza – ve středověku velmi bohaté centrum obchodu, řada patricijských paláců podle Palladiova návrhu a radnice (Basilica Palladiana), prohlídka nejstarší divadelní budovy Teatro Olimpico (renesanční stavba včleněna r. 1583 též podle Palladiova návrhu do areálu bývalého hradu); odpoledne odjezd do Asola malé město v krásné kopcovité krajině, hrad (někdejší sídlo Kateřiny Cornarové, poslední kyperské královny) – Verona, ubytování.
4. den: Verona - Trident – významné biskupské, nyní arcibiskupské sídlo v údolí řeky Adiže s přemyslovskou orlicí ve znaku (městu znak daroval Jan Lucemburský), prohlídka biskupského hradu Buonconsiglio (gotické a renesanční interiéry) a historického centra s románskou katedrálou (pův. ze 13. století, 1887 – 1889 obnovena, místo konání jednoho z nejdůležitějších koncilů katolické církve v letech 1545 - 1563); - Brenner – Innsbruck – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích (3 590,- Kč) nebo jednolůžkových pokojích (4 590,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, snídaně.
Vstupné dle zájmu 45 – 75 €.
Přihlášky do 30. 3. 2018. (nutná rezervace noclehů).
Odjezd 27. 9. v 5.30, návrat 30. 9. do 22.00 hod.

Přírodní parky Česká Kanda a Homolka – Vojířov s návštěvou vřesoviště u Heidenreichsteinu

Termín konání: 29.9.2018

Přednášející / lektor: RNDr. Karel Ondra

č. 18075 (sobota)                                                                695,- / 720,- Kč

 Brno - Třebíč- P.P. Česká Kanada z roku 1994, převážně v Javořické vrchovině s drsným podnebím na ochranu zachovalých lesních komplexů. Prochází jím rozvodí Labe/Dunaj - Slavonice – Pfaffenschlag (středověká ves, zřejmě zničená husity roku 1423 se 16 obytnými staveními a redukovanými dvorci franckého typu u Slavonického potoka -ohrada s bizony) – Landštejn (románský královský pomezní hrad /Čechy, Morava, Rakousko/z počátku 13. století, zřejmě založen Přemyslem Otakarem I., se zachovaným nepravidelným 5-bokým půdorysem a zbytky 2 věží. Zastavíme pod hradem a u zříceniny jeho 250m vzdáleného předchůdce Pomezí /Markl/ ze 12. století) Klášter (poutní kostel Nejsv. Trojice - ojedinělé  prostorové koncepce s paulánským klášterem/ mnichy povraždila skupina novokřtěnců roku 1553, klášter obnoven roku 1626/, vybudován Krajířem z Krajku roku 1501 u zázračného pramene. S jedním z největších dřevěných oltářů v Evropě dřevěným oltářem od vídeňského truhláře  Zellera a katakombami) -  Nová Bystřice (ovčárna/Na Mrchovišti/, skrýš lupiče Johanna Georga  Grasela v roce 1814) -  P.P.Homolka-Vojířov z roku 1994 převážně v Novo- bystřické vrchovině k ochraně původních smíšených lesů a rašelinišť-Nový Vojířov (kámen republiky (od vojáků z roku 1938) popř. nejsevernější bod Rakouska/-Nová Bystřice/Grametten- žulové bloky Graselhöhle- žulové věže 7 Kurfürsten- Kolomanistein-přes Eisgarn /typ žuly Centrálního moldanubického plutonu/ do Heidenrechsteinu: zastávka u největšího vodního pomezního hradu Rakouska, postaveného Heidenreichem v letech 1180-1190 (nejvýznamnějším majitelem byl císařský maršál Wilhelm von Puchheim kolem roku 1530),  který je výjimečně zachovalý, protože nebyl nikdy dobyt. Jeho dominantu tvoří 42 m vysoká čtyřboká románská věž. Nyní je v majetku rodu Kinských.-  P.P. Moor (vřesoviště s naučnou stezkou) – Kautzen:Illmau-skalní město Fratres/Slavonice -Třebíč - Rosice – Brno. Celkem max. asi 2+2+5+3+3+4 km chůze /dle osobního výběru/ , nutná pevná obuv.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Hodonínsko – kraj pestrobarevných vinohradů, naleziště ropy a zemního plynu

Termín konání: 29.9.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Hana Bartošová

č. 18076 (sobota)                                                                385,- / 410,- Kč

 Brno – Těšany – Mutěnice - Hodonín (návštěva muzea naftového dobývání a geologie, prohlídka bohaté a zajímavé industriální minulosti regionu) – Sudoměřice (prohlídka technické památky na Baťově kanálu - výklopníku a expozice věnované stavbě a provozu výklopníku) Sudoměřice/Skalica  (prohlídka města založeného ve 13. století s dosti zachovalým historickým jádrem – procházka městskou památkovou zónou) - Skalica/Sudoměřice – Petrov (část Plže prohlídka vesnické památkové rezervace, areálu s 80ti vinnými sklepy budovanými již od 15. století) –Ratíškovice (prohlídka muzea ve vagóně, kde je expozice věnovaná hnědému „zlatu“ – lignitu, který se těžil na Ratíškovicku) – Dubňany – Mutěnice - Brno.
Chůze 3+3 km.
Vstupné cca 240,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod, návrat do 21.00 hod.

Praha – Ďáblice – pár kroků ke hvězdám a na náměstí, které psalo dějiny

Termín konání: 6.10.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18077 (sobota)                                                                570,- / 595,- Kč

 Brno – Praha – Ďáblice (nacházejí se na severovýchodním úpatí vrchu Ládví, původně samostatná vesnice, která v roce 1968 byla připojena k Praze; první naší zastávkou bude Ústřední hřbitov; vznikl v letech 1912 – 1914 za účasti arch. Vladislava Hofmana, který zde uplatnil svůj kubistický rukopis; smuteční pole bylo založeno podle italského vzoru se zelenými stěnami z tújí, v kruhovém středu jsou hroby jugoslávských a italských partyzánů, oběti pražského povstání a na čestném pohřebišti jsou pohřbeni i účastníci protinacistického odboje; Ústřední hřbitov je po Olšanských hřbitovech druhý největší hřbitov v Praze; v roce 2015 zde byl otevřen první přírodní hřbitov; další naší zastávkou bude návštěva Hvězdárny Dáblice, ta je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví; po komentované prohlídce a besedě s pracovníkem hvězdárny budeme mít za dobrého počasí možnost pozoruhodných výhledů na horu Říp, České středohoří, Jizerské hory a Krušné hory) – následuje průjezd Prahou do historické části, které se stalo přirozeným centrem - Staroměstské náměstí (je to prastaré tržiště a již na přelomu 12. a 13. století bylo obestavěno kamennými domy, ve 14. století byla založena radnice a začala výstavba kostela P. Marie před Týnem; na náměstí, které má rozlohu více než 9 000 m2se odehrávala řada významných událostí; při procházce náměstím si prohlédněme exteriéry jednotlivých domů obklopujících náměstí, interiéry kostelů sv. Jakuba, sv. Mikuláše, …) – Brno.
Vstupné cca 100,- Kč.
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Po stopách času a života lidí v kraji pod Pálavou v době burčáku

Termín konání: 7.10.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

č. 18078 (neděle)                                                                 340,- / 365,- Kč

                                                                                           děti 250,- Kč

 Brno – Rajhrad (krátká připomínka stavby první železnice) – Židlochovice – Vranovice – Popice – Strachotín (projdeme se po hrázi mezi druhou a třetí nádrží vodního díla Nové Mlýny, které zatopilo i lokalitu Petrova louka, kde stával v 9. století velmožský dvorec a kde se v roce 1618 odehrála jedna z prvních bitev třicetileté války) – Dolní Věstonice (světoznámé naleziště věstonické Venuše, projdeme se obcí ozdobenou barokními sochami i kouzelným habánským náměstíčkem a navštívíme muzeum v pěkném renesančním domě) – Pavlov (jedna z nejstarších vinařských obcí s památkově chráněnou ulicí vinařských domků a barokním hřbitovem i nově otevřeným Archeoparkem s expozicí lovců mamutů, kterou navštívíme) – Klentnice (vinařská obec pod Sirotčím hrádkem, ke kterému vystoupáme) – Mikulov (procházka městskou památkovou rezervací i židovskou čtvrtí s návštěvou zrenovované synagogy a hřbitova) – Pasohlávky – Pohořelice – Brno.
Vstupné cca 150,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Podzimní barevné údolí Wachau z ptačí perspektivy s návštěvou barokního Melku a plavbou po Dunaji

Termín konání: 7.10.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18079 (neděle)                                                                565,- / 590,- Kč

 Brno - Hatě/Kleinhaugsdorf - údolí Wachau (nejkrásnější říční údolí celé Evropy zabírající 36 kilometrů kolem řeky Dunaj, zapsané do světového dědictví UNESCO; pestrá krajina s impozantními kláštery, hrady a zámky byla časopisem National Geographic označena za nejkrásnější historické místo na celém světě) - Aggstein (prohlídka zříceniny a dochovaných interiérů stejnojmenného hradu se zcela úchvatným a jediným pohledem na celé údolí Wachau z ptačí perspektivy, hrad se nachází 300 metrů nad pravým břehem řeky Dunaj a pochází už ze 12. století) - Melk (návštěva bývalého sídla Babenberků, areálu benediktinského kláštera - nejdůležitější barokní perly celého Rakouska, která byla více než 900 let duchovním a kulturním centrem země a nynější podoba pochází od architekta Jakoba Prandtauera z 18. století, v současnosti je klášter taky zapsán na seznamu UNESCO; návštěva klášterního kostela a rozlehlého parku, moderního klášterního muzea nebo knihovny s více než 80 000 svazky; procházka historickou částí města s náměstím, radnicí, historickými domy a kostelem Nanebevzetí Panny Marie) - busem po levém břehu Dunaje kolem zámku Schönbühel a přes vesničku Willendorf směr přístaviště lodí Spitz (zhruba hodinová plavba Spitz - Kremže s možností ochutnat místní speciality; během plavby spatříme údolí Wachau v tom nejhezčím světle, proplouvat budeme například kolem nejstaršího kostela v údolí Wachau, největší vinařské vesnice Weisenkirchen, malebného městečka Dürnstein, kde byl na konci 12. století vězněn anglický král Richard Lví srdce, nebo majestátního benediktinského kláštera Göttweig) - Kremže - Kleinhaugsdorf/Hatě - Brno.
Skupinové vstupné do všech objektů včetně plavby lodí cca 31 €.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 21.00 hod.

Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Termín konání: 7.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18080 (neděle)                                                                 395,- / 420,- Kč

 Brno – Moravský Krumlov (zastávka u poutní kaple sv. Floriána postavené na kopci Floriánek nad městem jako výraz poděkování za záchranu Antonína Floriána z Lichtenštejna. Stavba kaple byla zahájena v roce 1695 a dokončena v roce 1697. Další naší zastávkou bude zámek, který byl za Gundakara z Lichtenštejna přestavěn na rezidenční sídlo nového knížectví. Plány na honosné sídlo se rozplynuly po vpádu Švédů a devastaci města i zámku v letech 1645–1646. Kníže z Krumlova odešel na dolnorakouský zámek ve Wilfersdorfu a moravské sídlo přenechal synovi Ferdinadu Janovi, který zámek i město po roce 1653 začal opravovat za účasti Giovanniho Tencally. Poslední zastávkou ve městě bude Lichtenštejnská hrobka, kterou nechala postavit kněžna Marie Eleonora z Oettingen-Spielbergu svému manželovi knížeti Karlu z Lichtenštejna v roce 1789. V hrobce jsou pohřbeni i další členové rodu Lichtenštejnů. Posledně zde pohřbeným byl v roce 1908 Rudolf z Lichtenštejna, nejvyšší hofmistr císaře Františka Josefa I.) – Drnholec (zastávka u zámku vybudovaném na skalním ostrohu nad dnes již kvůli melioračním zásahům zaniklým meandrem řeky Dyje. Již ve 40. letech 13. století stával na jeho místě hrad, který koncem 14. století získali Lichtenštejnové. Ti v 16. století započali jeho přestavbu, která se nesla v duchu posílení obranyschopnosti proti tureckým nájezdům. Dobové prameny ho již v polovině 16. století uvádějí jako zámek) – Mikulov (město a předchůdce dnešního zámku patřily v letech 1249–1560 Lichtenštejnům. Ti zde měli hlavní rodové sídlo na Moravě. V rukou Lichtenštejnů zůstalo město a panství Mikulov do roku 1560, kdy byl prodán uherskému rodu Kerecsényů z Kerecséni. Ti ho byli nuceni prodat okolo roku 1570 Ditrichštejnům, kteří zde byli až do roku 1945. Zámek, kde Perchta se svým manželem bydlela, bude také naším mikulovským cílem) – Wilfersdorf (návštěva lichtenštejnského zámku, kde je v současnosti umístěno rodové muzeum. Na místě dnešního zámku stál ve středověku gotický hrad. Roku 1436 přešel hrad, který do té doby patřil pánům z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnů, kteří ho přestavěli na čtyřkřídlý zámek obklopený vodním příkopem, baštami a předhradím. V té době zde žil kníže Gundakar se svou rodinou. Gundakar je zakladatelem rodové větve, která podnes žije v Lichtenštejnském knížectví. Proto je Wilfersdorf také považován za „rodový lichtenštejnský zámek“. Gundakar zde zemřel roku 1658. V letech 1713–1721 dal kníže Antonín Florián zámek přestavět architektem Janem Antonínem Ospelem) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 170,- / 120,- Kč + 10 €
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Choceňsko a Vysokomýtsko – krajina vlídnosti

Termín konání: 13.10.2018

Přednášející / lektor: Dr. Marta Horáková, CSc.

č. 18081 (sobota)                                                                430,- / 455,- Kč

 Brno – Svitavy - Vysoké Mýto (královské věnné město na tzv. Trstenické stezce s největším náměstím u nás, procházka historickým jádrem města, prohlídka chrámu sv. Vavřince s oltářním obrazem od Petra Brandla) – Vraclav (kostel Nanebevzetí Panny Marie, památkový barokní areál: poustevna, budova lázní a kostel sv. Mikuláše s expozicí unikátních dřevěných soch z období před rokem 1740) – Dobříkov (pravoslavný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi s původním interiérem) – Choceň („město v parku a park ve městě“ leží v podhůří Orlických hor a Českomoravské vrchoviny, náměstí s nově opravenými domy včetně radnice a děkanského barokního kostela sv. Františka Serafinského, v bývalém zámku Kinských nyní Orlické muzeum) – Brandýs nad Orlicí (leží v romantickém údolí Tiché Orlice, je rodištěm Karla staršího ze Žerotína a útočištěm J. A. Komenského; procházka kolem historických objektů) – Česká Třebová - Svitavy - Brno.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.15 hod.

Česko-polská zastavení jesenického podhůří

Termín konání: 13.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18082 (sobota)                                                                685,- / 710,- Kč

Brno – po D1 – Vyškov – Prostějov – Olomouc – Mohelnice - Zábřeh – Javorník (návštěva zámku Jánský Vrch, který byl až do roku 1945 sídlem vratislavských biskupů a arcibiskupů. Kromě historické výmalby a tapet se v zámku dochoval početný mobiliář převážně z 19. století Originální jsou např. také záclony (až 200 let staré), které jsou v autentické podobě na našich hradech a zámcích jen zřídka k vidění. Početný je i soubor historických hudebních nástrojů. Jánský Vrch hostí dále jedinečnou sbírku asi 2000 dýmek nejrůznějšího zeměpisného původu z 18. – 20. století, největší svého druhu ve střední Evropě. Sbírka obsahuje zvlášť cenné exempláře z porcelánu a sepiolitu neboli mořské pěny) – Bílá Voda (návštěva Muzea izolace, internace a integrace, jehož expozice přibližuje pohnutou historii obce, její vzestupy a pády. Samostatná část je věnována jedné z nejtemnější části dějin České republiky, respektive Československa, která začala 28. 9. 1950, i když samotná příprava začala dlouho před tím, kdy do Bílé Vody dorazil první transport řádových sester v rámci akce R, tj. vyklízení ženských řádů. V této části muzea je dokumentováno, v jakých podmínkách zde sestry žily, a jak přes veškerou snahu a úsilí tehdejší vládnoucí komunistická garnitura nedokázala v těchto ženách zlomit jejich víru a odhodlání) – Złoty Stok (návštěva podzemní turistické části dolu, kde se těžilo zlato, s níž je spojena štola Gertruda, Chodba smrti a jediný podzemní vodopád na území Polska v Černé štole. Prohlídka bude obohacena o plavbu po  zalité části štoly Gertruda. Doporučuje se teplé oblečení) – Zábřeh – Olomouc – Brno.
Vzhledem k nutnosti rezervace prohlídek přihlášky do 30. 6. 2018.
Vstupné plné cca 170 Kč + 35 PLN, snížené cca 120 Kč + 32 PLN 

Za slavnými osobnostmi Novojičínska

Termín konání: 14.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18083 (neděle)                                                                590,- /615,- Kč

 Brno – po D1 – Vyškov – Prostějov – Olomouc - Lipník nad Bečvou – Vražné (návštěva rodného domu Johanna Gregora Mendela (1822–1884), zakladatele genetiky, opata starobrněnského kláštera, ale také meteorologa či přírodovědce, osobnosti, na niž odkazuje nejen název jednoho z brněnských náměstí, gymnázia, ale i univerzity či muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci je nyní v Mendelově rodném domě nejen expozice věnovaná jeho životu a dílu, ale také šlechtitelství. Jsou zde vystaveny také předměty dokumentující venkovský život Moravského Kravařska.) – Nový Jičín (když jsme si v roce 2017 připomínali 300. výročí narození císařovny Marie Terezie, byl také na mnoha výstavách zmiňován rakouský vojevůdce, jeden z nejúspěšnějších odpůrců pruského krále Fridricha Velikého, který má s císařovnou shodný i rok narození, Ernst Gideon von Laudon. Svou panovnici přežil téměř o 10 let. Laudon umírá v Novém Jičíně v domě, který od té doby nese jeho jméno. Expozice, která je zde nyní nově umístěna provází návštěvníky všemi etapami generálova života a nabízí také zasvěcený pohled na dobu, v níž žil. Poněvadž je Nový Jičín také městem klobouků, nevynecháme ani jejich expozici, která je rozdělena do tří částí: Technologie výrobního procesu – od králíka po klobouk, kde seznámíte s technologickým postupem výroby klobouků. Prohlédnete si a na vlastní kůži vyzkoušíte proměnu materiálu v určitých fázích zpracování. Do pozoruhodného procesu výroby vás vtáhnou autentické videoukázky z jednotlivých úseků tovární výroby. Poznáte zde rovněž důležité mezníky a události spojené s tradicí kloboučnictví na Novojičínsku. Kromě historického panelu získáte doplňující informace ze světa klobouků i v promítacím koutku, kde si dle vlastního výběru můžete spustit filmovou projekci. Expozici doplňují i exponáty výrobních strojů. Ateliér (workshop) - druhá část expozice. Na funkčních strojích vám bude předvedeno dotvarování pokrývek hlavy a lisování minikloboučků. Můžete si zde také vyzkoušet svou vlastní tvořivost a výtvarné nadání. Připraven pro vás bude balíček se zmenšeným polotovarem a zdobením, ze kterého si můžete vlastnoručně vytvořit originální suvenýr. Zkoušírna nadchne všechny parádnice i milovníky klobouků. Ve zkoušírně budete mít k dispozici množství různých klobouků, čepic i doplňků k libovolnému zkoušení a vybírání nejslušivějšího modelu. O tom, že na každou hlavu se klobouk najde, se přesvědčíte v digitální zkoušírně. Vaši fotografii s kloboukem si pak můžete přes webkamerový program zaslat elektronickou poštou nebo jako pozdrav přátelům) – Hodslavice (návštěva rodného domku historika Františka Palackého, v němž je dnes umístěna stálá expozice o jeho životě a díle, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa) – Brno.
Vstupné cca 170,- / 100,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.

Za Egonem Schielem do Vídně a do Skotského kláštera

Termín konání: 20.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18084 (sobota)                                                                555,- / 580,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (v roce 2018 si připomínáme sto let od úmrtí Egona Schieleho, rakouského malíře a kreslíře, žáka Gustava Klimta. Poté, co opustil vídeňskou secesi, si vytvořil vlastní působivý styl, jenž svou náladou zapadá do evropského expresionismu. Je autorem provokativních aktů v pohnutých pozicích, portrétů měst a vlastních podobizen. Často také pobýval a tvořil v Českém Krumlově, ze kterého pocházela jeho matka. Schieleho výstava v Dolním Belvedéru a Oranžérii s názvem Egon Schiele. Cesty jedné sbírky představí nejen sbírku obrazů uchovávanou v Belvedéru, ale i skici a přípravné kresby ke známým obrazům. Na výstavě bude také prezentována historie vzniku sbírky a výsledky restaurátorského průzkumu Schieleho technik, který byl zahájen v roce 2016. Ve Vídni navštívíme rovněž tzv. Skotský klášter neboli benediktinské opatství Milostivé Panny Marie u Skotů založené roku 1155 vévodou Jindřichem II. Babenberským. Během prohlídky navštívíme také klášterní muzeum, v němž je mj. také umístěn oltář z doby kolem roku 1470, dílo tak zvaného Vídeňského skotského mistra. Tento oltář není jen významným uměleckým dílem pozdní rakouské gotiky, ale díky detailnímu zobrazení krajiny kolem Vídně a Kremže je i důležitým historickým pramenem) - Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 26 € / 22 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Den s Hradní stráží aneb účast na slavnostním střídání stráží přímo na I. hradním nádvoří

Termín konání: 21.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18085 (neděle)                                                                615,- / 640,- Kč

 Brno – Praha (návštěva výstavy Stráž na Hradě pražském, která uzavírá trojici výstav projektu Založeno 2018, jejíž první dvě výstavy jsme shlédli v únoru. Se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů budeme mít možnost seznámit se s celou její staletou historií. V jednání je také možnost sledovat slavnostní střídání stráží nikoli v davu turistů, ale přímo na I. hradním nádvoří, které je jinak v tu dobu veřejnosti uzavřeno. Výsledek bude znám na podzim 2018 v návaznosti na program prezidenta republiky včetně organizace státních návštěv apod. Odpoledne lze navštívit stálou expozici v Prašné věži – Mihulce, která byla postavena koncem 15. století jako součást nového opevnění, které projektoval Benedikt Ried. Jméno Mihulka pochází zřejmě až z 19. století. Dříve se věži říkalo postupně Nová, Kulatá bašta, Laboratorium nebo Švédské laboratorium a Prašná věž. Prašná věž byla nejmohutnější z dělových věží, jejíž obranné kvality však nebyly nikdy vyzkoušeny. V 16. století v ní bydlel zvonař kovolijec Tomáš Jaroš (autor Zpívající fontány z Královské zahrady). V době Rudolfa II. zde byla alchymistická dílna, později sklad střelného prachu. Až do 20. století byly v Mihulce byty kostelníků katedrály sv. Víta. Dnes se zde nachází stálá expozice Hradní stráže. Expozice je součástí tzv. okruhu A zahrnujícího také Starý královský palác, expozici Příběh Pražského hradu, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta a Rožmberský palác. Návštěvník si dle vlastního zájmu volí pořadí navštívených objektů samostatně. Ve volném čase je možno individuálně navštívit další muzejní či galerijní expozice v okolí či v areálu Pražského hradu a Hradčanského náměstí – např. výstavní budovy Národní galerie v Praze) – Brno.
Vstupné plné cca 150 + 350 Kč (okruh A), snížené cca 70 + 175 Kč (okruh A).
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.30 hod

Předdušičková Vídeň – nejvýznamnější vídeňské hřbitovy

Termín konání: 27.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18086 (sobota)                                                                560,- / 585,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva hřbitova St. Marxer Friedhof, který vznikl již v roce 1784 a kde spočívá tělo Wolfganga Amadea Mozarta. Dále se projdeme hlavním vídeňským hřbitovem Zentralfriedhof, kde je pochovaná řada významných osobností veřejného života, např. Mozartův rival Salieri, Johann Strauss st. i ml., Beethoven, Brahms, Schubert, český cestoval Dr. Emil Holub, ale i Fritz Wotruba, významný rakouský architekt, s jehož dílem se na tomto zájezdě setkáme při návštěvě Wotruba Kirche – významného modernistického kostela z let 1965–1976 umístěného v blízkosti Wienerwaldu. Ústřední vídeňský hřbitov se rozprostírá na ploše 2,5 km2 a je po hamburském hřbitově Ohlsdorf druhým největším hřbitovem v Evropě.  Je místem posledního odpočinku přibližně 3 milionů osob. Zajímavostí je, že po hřbitově jezdí vzhledem k jeho rozloze také autobusová linka mající celkem 22 zastávek. Dominantou hřbitova je secesní kostel sv. Karla Boromejského z let 1908–1911, který rovněž navštívíme) – Drasenhofen/Mikulov - Brno.
Vstupné cca 10 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Předadventním Podbrdskem plným kontrastů

Termín konání: 24.11.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18087 (sobota)                                                                890,- / 915,- Kč

 Brno –  Praha - Příbram R4 – Míšov (návštěva Atom Muzea, které se jako jediné zabývá jadernou atomovou válkou. Muzeum se slavnostně otevřelo poměrně nedávno, v roce 2013, a nachází se ve vojenském prostoru Brdy. V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl prý odepřen vstup československé části delegace, která byla účastníkem cvičení Družba 1985. V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a mince, které byly staženy z oběhu v době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Na malém prostoru zde bylo umístěno několik miliard korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky 4 400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území České republiky. Nyní jsou již pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. Protože se i v současnosti každý z návštěvníků ocitá na vojenském území, kde není dovolen volný pohyb civilních osob, je nutná registrace, prokázání se občanským průkazem. Během prohlídky s průvodcem budeme mít unikátní možnost dozvědět se mnohem víc o historii tohoto místa, které, ač se nacházelo na našem území, nebylo vždy v novodobé historii Čechům přístupné) – Na jinou, poklidnější vlnu blížících se Vánoc se naladíme v Rožmitále pod Třemšínem, kde navštívíme Podbrdské muzeum s památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční. Muzeum nabízí také exkurzi do doby nejstarší, i do doby, kdy byl v údolí postaven blatný hrad. Byl majetkem rodu Lvů z Rožmitála, který svůj původ odvozoval od bájného Bivoje, a také expozici historických automobilů, zejm. značky Aero. Po prohlídce se také podíváme do kostela Povýšení sv. Kříže, kde poprvé slavná Rybova mše zazněla v roce 1796. Také nevynecháme Rybův hrob na místním hřbitově – Brno.
Vstupné cca 250,- / 160,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 21.00 hod.

Za obrazy Clauda Moneta, do krypty svatomichalského kostela i za předvánoční atmosférou do Vídně

Termín konání: 25.11.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18088 (neděle)                                                                 545,- / 570,- Kč

 Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (prohlídka s průvodcem krypty kostela sv. Michaela, založené na přelomu 16. a 17. Stolrtí. Krypta sloužila jako místo posledního odpočinku řady rodin vídeňských měšťanů, kteří byly pohřbíváni v dřevěných malovaných rakvích, a tvoří rozsáhlý labyrint podzemních prostor vybíhajících i mimo půdorys stávajícího kostela.  Neméně zajímavý je také vlastní gotický kostel, kde mj. zazněly, pět dní po autorově smrti, 10. prosince 1791, některé části slavného Mozartova Requiem. Návštěva výstavy Claude Monet. Imprese a emoce, která v monografické podobě zachycuje díla francouzského impresionistického malíře a grafika Clauda Moneta (1840–1926), který bývá často přezdíván „Mistr světla“. Monet byl fascinován nejen světlem, ale i trvalou transformací přírody, a to také toužil zachytit ve svých obrazech. Kromě obrazů ze sbírek Albertiny budou na výstavě zastoupena také plátna jak zahraničních muzeí, tak i soukromých sběratelů. Obrazy z pozdního malířova období, které na výstavě uvidíme, budou dokladem přípravy přechodu dobových výtvarných tendencí k abstraktnímu expresionismu v malbě první pol. 20. století.  Vstupenka opravňuje i ke vstupu na další krátkodobé výstavy. Z výstavních prostor se můžeme individuálně vydat na adventní trhy nacházející se v centru města na několika náměstích nebo na ty známější u pomníku Marie Terezie či vídeňské Nové radnice – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 22 € / 19 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Advent na Hrádku u Nechanic a třebechovický betlém

Termín konání: 2.12.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

č. 18089 (neděle)                                                                 595,- / 620,- Kč

  Brno – Černá Hora – Letovice – Svitavy - Litomyšl – Hrádek u Nechanic (prohlídka zámku, který byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839–1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu (1799-1884), významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu byl vybrán projekt vypracovaný anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem (1805-1869) ve stylu tudorské gotiky. Zámek posloužil jako kulisa k řadě vánočních televizních pohádek, jako byly Princ a Večernice, Anička s lískovými oříšky, Elixír a Halíbela, Fišpánská jablíčka nebo pro filmy či televizní seriály, jako byla Jana Eyrová, Náhrdelník, Dobrodružství kriminalistiky, Tmavomodrý svět a další. V zámku si prohlédneme vánočně vyzdobené interiéry a dozvíme se něco o adventu a Vánocích na šlechtickém sídle) – Hradec Králové (prohlídka centra města s pozdně gotickou katedrálou sv. Ducha, vzácné empírové schodiště Bono publico vedoucí na Velké náměstí, které si rovněž můžeme prohlédnout z výšky pohledem z Bílé věže, renesanční zvonice z konce 16. století Na náměstí se nachází Galerie moderního umění s obrazy Emila Filly a Bohumila Kubišty či Josefa Čapka a dalších výtvarníků žijících v době od konce 19. století do poč. 21. století) – Třebechovice pod Orebem (prohlídka muzea betlémů, jehož největším lákadlem je unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 7 x 3 x 2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů) – Brno.
Vstupné cca 250,- / 140,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Adventní čas za polskými hranicemi, na zámku v Ratibořicích a v Babiččině údolí

Termín konání: 9.12.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18090 (neděle)                                                                 545,- / 570,- Kč

 Brno – Svitavy – Náchod/Kudowa Słone – Kudowa-Zdrój (městečko pod Stolovými horami v povodí řeky Metuje je jedním z nejstarších evropských lázeňských měst, původně neslo jméno Lipolitov, od půlky 16. století pak Lázně Chudoba, po 2. světové válce získalo svůj dnešní název; zavítáme nejenom do známého lázeňského parku, ale také na známou tržnici, kde lze sehnat zboží všeho druhu za podstatně nižší ceny než u nás a ještě zaplatit v českých korunách; v předvánočním období zde narazíme na stánky s vánočním zbožím, pochoutkami nebo stánky s teplým punčem či svařákem na zahřátí) – Kudowa Słone/Náchod – Ratibořice (samotné Babiččino údolí, jehož název je odvozen od názvu díla Boženy Němcové Babička, které sem bylo zasazeno, stojí za návštěvu i během roku, nicméně v adventním čase je ještě o něco hezčí a zajímavější, jelikož jsou k vidění svátečně upravené objekty jako Babiččina světnička na Starém bělidle nebo samotný Rudrův mlýn; v budově vodního mandlu v sousedství mlýna se každoročně koná také menší adventní trh; ve vánočně vyzdobených interiérech zámku Ratibořice se seznámíme s adventními a vánočními zvyky na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století) – Svitavy – Brno.
Vstupné cca 120,- / 95,- Kč.
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Speciální advent v údolí Wachau a v Kittenberských zážitkových zahradách

Termín konání: 15.12.2018

Přednášející / lektor: Bc. Tomáš Mariánek

č. 18091 (sobota)                                                                565,- / 590,- Kč

                                                                                           děti 480,- Kč

Brno – Hatě/Kleinhaugsdorf – Kremže – Dürnstein (zastávka ve středověkém hradním městě s romantickým centrem, městskými hradbami a bránou, odkud je krásný výhled na hradní zříceninu Kuenringerburg, ve které byl od roku 1192 do roku 1193 vězněný anglický král Richard Lví srdce; nachází se v srdci údolí Wachau - nejkrásnějšího říčního údolí celé Evropy zabírajícího 36 kilometrů kolem řeky Dunaj) – Melk (návštěva adventních trhů v samém historickém centru Melku v srdci starého města; poté možnost individuální návštěvy barokního benediktinského kláštera zapsaného na seznamu památek UNESCO a bývalého sídla Babenberků) – Schallaburg (návštěva jednoho z nejkrásnějších renesančních zámků severně od Alp; mistrovskými příklady překrásné renesance jsou především turnajový dvůr s venkovním schodištěm a jedinečnými sochami dvoupatrového dvora s arkádami a terakotová mozaika vytvořená celkem ze 1600 kousků; v době exkurze bude probíhat v areálu zámku nádherný adventní trh se stánky prodávajícími nejen řemeslné výrobky, ale také místní regionální produkty z Dolního Rakouska) – Kittenberské zážitkové zahrady (třešničkou na dortu bude speciální večerní návštěva Kittenberských zahrad, které jsou v předvánočním období nádherně nazdobené a nasvícené celkem 250 000 světly; komplex o ploše 40 000 m2 tvoří přes 40 druhů zahrad - např. Bludiště, Vodní zahrada, Růžová zahrada, Zahrada smyslů, Zahrada ohně a mnohé další, které mají ve vánočním období ještě hezčí atmosféru než v jiném ročním období) – Kleinhaugsdorf/Hatě – Brno.
Jednotné zvýhodněné skupinové vstupné: cca 15 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.