Aktuálně + last minute

 

 Upozorňujeme na volná místa na těchto zářijových exkurzích:

18066 - 15. 9. - Jihočeským krajem za romantikou

18067 - 15. 9. - Do Vizovic, Vsetína a Zlína nejen za historií

18069 - 22. 9. - Umělecké skvosty zámku v Nelahozevsi a vzpomínka na velikány našeho hudebního života

18070 - 22. 9. - K Pramenům řeky Svratky

18071 - 22. 9. - Nejen vodní svět jihovýchodní Moravy

18073 - 23. 9. - Hrady česko-rakouského pomezí v Podyjí 

Prožijte s námi pěkné zářijové dny. 

 

 

Oznámení

pro velký zájem se opakuje exkurze č. 18008 ze dne 25. 3. 2018 - Maďarský Versailles a historická Šoproň - dne 16. 9. 2018. Program zůstává zcela stejný.

 

NOVĚ PŘIDÁNO

 

Open House a Gustav Klimt ve Vídni

 

Vídeň – Open House a výstavy Gustav Klimt, Řekni to květinou

 

a Canalettův pohled

 

15. 9. 2018 (sobota) č.180093

 

Cena exkurze 490,-Kč / členové, 520,-Kč / nečlenové

 

 

Brno – přes Mikulov/Drasenhofen – Vídeň - třetí zářijový víkend již po několikáté otevírá budovy, jejich části či celé areály, které většinou zůstávají po zbytek roku běžnému návštěvníkovi skryté. Nabízí se tak možnost seznámit se nejen s historickými budovami, ale i moderní a současnou architekturou na území rakouského hlavního města. Seznam budov s bližšími informacemi je zveřejněn a průběžně aktualizován na webových stránkách:

 

http://openhouse-wien.at/en/

 

 

 

Na webových stránkách je k dispozici také plánek s umístěním jednotlivých zpřístupněných objektů, kde je v návaznosti na konkrétní podmínky možná samostatná prohlídka nebo prohlídka s průvodcem v němčině. Akce je součástí celosvětového festivalu Open House, a bývá dobrým zvykem, že se za vstupy do jednotlivých objektů neplatí. Účastníci nově zařazené exkurze MVS budou tak mít tento den možnost individuálně navštívit některá z předem vybraných míst nebo míst doporučených lektorem.

 

 

 

Zkrátka nepřijdou ani milovníci výtvarného umění. Leopoldovo muzeum nabízí výstavu Gustav Klimt uspořádanou k letošnímu 100letému výročí úmrtí významného představitele Vídeňské secese a moderny. S Gustavem Klimtem je spojena také druhá výstava Řekni to květinou představující vídeňské malířství inspirované květinami a květinovými motivy od Ferdinanda Georga Waldmüllera přes Eugene Dalacroix až po Gustava Klimta či Kolomana Mosera a Egona Schiele. V areálu Dolního Belvedéru a Oranžerie, kde se výstava koná, lze procházkou barokním parkem dojít až k Hornímu belvedéru, kde se kromě stálé expozice rakouského výtvarného umění nachází také výstava Canalettův pohled nabízející řadu výtvarných pohledů na Vídeň dokumentujících její proměny za vlády Habsburků. Ve volném čase je možno navštívit některé z dalších muzeí či galerií v centru města. Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno

 

 

 

Vstupné do Leopoldova muzea plné 13 EUR, snížené cca 10,50 EUR, do Dolního Belvedéru a Oranžerie plné 13 EUR, snížené cca 10,00 EUR

 

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor 

 

 Aktuální informace o nejbližších exkurzích

 

Exkurze č. 18025 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18026 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č. 18027 se uskuteční

Exkurze č. 18028 se uskuteční  

Exkurze č. 18029 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18030 se uskuteční - 

Exkurze č. 18031 se z důvodu úmrtí lektora ruší 

Exkurze č. 18032 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č.18033 se pro nedostatek zájemců ruší

|Exkurze č. 18035 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18036 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18037 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č. 18038  změna!  Neuskuteční se, pro snížení počtu zájemců

Exkurze č. 18039 se uskuteční - volná místa 

Exkurze č. 18040 se uskuteční 

Exkurze č.18041 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18042 se uskuteční - volná místa

Exkurze č. 18043 se uskuteční - volná místa

Exkurze č. 18044 se uskuteční - volná místa

Exkurze č. 18045 se uskuteční - vyprodáno

Exkurze č. 18046 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18047 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18048 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č. 18049 se uskuteční - volná místa

Exkurze č. 18050 se uskuteční - volná místa

Exkurze č. 18051 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18052 se uskuteční - vyprodáno

Exkurze č. 18053 se ruší

Exkurze č. 18054 se uskuteční - volná místa

Exkurze č. 18055 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18056 se uskuteční 

Exkurze č. 18057 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č. 18058 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18059 se uskuteční 

Exkurze č. 18060 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18061 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č. 18062 se pro nedostatek zájemců ruší

Exkurze č. 18063 se uskuteční

Exkurze č. 18064 se uskuteční

Exkurze č. 18065 se pro nedostatek zájemců ruší 

Exkurze č. 18066 se uskuteční

Exkurze č. 18067 se uskuteční

Exkurze č. 18068 se uskuteční

Exkurze č. 18069 se uskuteční 

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vážení členové,

 Úřední hodiny pro exkurze budou i nadále ve čtvrtek od 10.00 do 17.00, ale po předchozí domluvě můžete své záležitosti vyřídit i v kterýkoliv jiný den.

Nyní budeme také na našich webových stránkách pravidelně zveřejňovat aktuální informace o exkurzích, abyste byli co nejdříve informováni o tom, která exkurze se v nejbližší době uskuteční a která ne.

Současně se již pracuje na nových webových stránkách Muzejní a vlastivědné společnosti, na kterých se budete moci na jednotlivé exkurze přihlásit a tím se pro Vás stane přihlašování na naše akce velice komfortní.

Prosíme Vás proto o trpělivost, protože tyto změny nelze uskutečnit ze dne na den, ale intenzivně se na nich pracuje.

Prosíme o využívání nového kontaktního e-mailu pro exkurze: exkurzemvs@seznam.cz, případně mvsbrno@seznam.cz

 Děkujeme za pochopení a doufáme, že i nadále budete s námi cestovat a poznávat nová místa především u nás, ale i v zahraničí.

Ivana Vaverková

za MVS Brno