Aktuálně + last minute

 

 

Oznámení

pro velký zájem se opakuje exkurze č. 18008 ze dne 25. 3. 2018 - Maďarský Versailles a historická Šoproň - dne 16. 9. 2018. Program zůstává zcela stejný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uvítáme příspěvky na vydání „Programu … 2018“ v hotovosti, nebo zaslané na účet  1341681339/0800, variabilní symbol 364.2.
Podnikatelé si mohou poskytnutý dar odepsat z daňového základu – zákon
586/92 Sb.
Všem dárcům děkujeme.