Aktuálně + last minute

 

 

17. srpna z důvodu dovolené pro

 

exkurze neúřadujeme.

 

 

Upozornění!

 


 Ex. č. 17056  (Carnuntum – římské město na

Dunaji …) bylo nutné z programových důvodů

 

přeložit z 18.6. 2017 na 10. září 2017 (neděle).

 

Je tedy možné se ještě na tento nový termín

 

přihlásit.  Několik míst je ještě volných.

 

Přihlášky každý čtvrtek v

 

kanceláři MVS i telefonicky, nebo e-mailem.   

 

 

10. 9. 2017 (neděle)

470,- / 495,- Kč

děti a studenti do 18 let 320,- Kč

č. 17056

 

 

 

Carnuntum – římské město na Dunaji – prohlídka největšího archeologického parku z doby římské ve střední Evropě i sakrálních románských a gotických staveb v tomto prostoru

 

Brno – Mikulov /Drasenhofen – Marchegg – Bad Deutsch Altenburg (prohlídka bývalého vojenského amfiteátru) - Petronell-Carnuntum (prohlídka vykopávek části civilního města s rekonstruovanými budovami lázní, domu kupce Lucia a městského paláce villa Urbana s českým odborným výkladem místního průvodce; prohlídkou těchto objektů získáte konkrétní představu o životě v domácnosti movitého kupce, o jejich jídelníčku, provozu římských lázní atd.; prohlídka dalších lokalit: tzv. „pohanské věže“, areálu městských lázní a pozůstatků civilního amfiteátru, v jehož bezprostřední blízkosti byl objeven objekt gladiátorské školy; jejich cvičný amfiteátr byl rekonstruován; Carnuntum bylo hlavním městem provincie Horní Panonie a v době svého největšího rozkvětu se rozkládalo na cca 10 km2 a mělo na 60000 obyvatel;dále si prohlédneme v centru obce Petronell-Carnuntum rotundu sv. Jana Křtitele, která patří k nejstarším a nejcennějším románským stavbám v Rakousku a původně románský kostel sv. Petronilly, který současnou podobu získal po přestavbách v 17. století) - Bad  Deutsch  Altenburg (návštěva muzea Carnuntinum vybudovaného ve stylu římské venkovské vily známým architektem Friedrichem Ohmanem, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1904 a stalo se institucí uchovávající a prezentující jedinečné nálezy z antického Carnunta,  po prohlídce muzea si každý sám může vyrazit římskou minci; dále si zde prohlédneme na hřbitově na návrší nad obcí románský karner sv. Leonarda a impozantní stavbu římsko-katolického kostela Panny Marie, jejíž vznik je kladen na počátek 11. století)  - na zpáteční cestě se zastavíme v obci Croissenbrunn u pomníku, který připomíná bitvu Přemysla Otakara II. s uherským králem Belou IV. 2. července 1260, a která skončila jednoznačným vítězstvím Přemyslova vojska. - – Marchegg – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

 

Vstupné 13 €, děti do 10 let zdarma, děti 11 – 14 let 9 €.

 

Odjezd 7.45 hod., návrat do 20.30 hod.

 

Lektor: PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.

 

 

 Informace a přihlášky v kanceláři MVS

 

Solniční 12, tel.542212614.