Úvodní slovo k "Programu"

 

Vážení členové a příznivci Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

již po pětadvacáté si Vám MVS v Brně dovoluje nabídnout program exkurzí, přednášek a vycházek a pozvat Vás na putování minulostí naší vlastí, ale i ciziny.
Sedm přednášek předních představitelů svých oborů vyslechnou posluchači nepochybně s mimořádným zájmem – můžeme tak soudit již z témat: jde o rodopis vybraných rodin moravské šlechty, velkomoravskou minulost Znojma a svou přitažlivostí ne na konci je téma z právní archeologie – moravské šibenice.
Z celkového počtu 27 vlastivědných vycházek jich bude řada zaměřena na město Brno a jeho čtvrti: Bystrc, Husovice, Komín, Masarykova čtvrť, Řečkovice a Pekařská ulice. Málokterý Brňan tuší, kolik památek a míst spojených s významnými osobnostmi a událostmi je zde možno najít. Soubor několika vycházek je zaměřen na poznání židovské stavební kultury města Brna: vily židovských podnikatelů, synagogy a židovský hřbitov.
Devět desítek exkurzí je zaměřeno na historii, archeologii, národopis, památky, ale i na připomenutí významných událostí našich dějin. Pokud jde o cizinu, tak budete moci navštívit Dánsko, Itálii, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko, a to často za velmi pozoruhodným cílem: např. ve Vídni to bude výstava ke 300. výročí narození císařovny Marie Terezie. V někdejším hlavním městě naší „širší vlasti“ budou cílem i umělecké výstavy (Egon Schiele, obrazárna Akademie výtvarných umění, Raffael Santi atd.). Ani exkurze po Čechách a Moravě nebudou chudší – ať již máme na mysli návštěvy uměleckých výstav nebo architektonických památek. Rovněž exkurze do přírody byly zařazeny do programu: naučná stezka u Moravského Berouna po stopách nejstarších a dnes už vyhaslých sopek, kvetoucí kamelie v zámku Rájci-Jestřebí, Šumava atd.
Jsem přesvědčen, že kolektiv pracovníků po vedením prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, CSc. připravil pro zájemce z řad členů i nečlenů MVS kvalitní a zážitkově přitažlivý program vlastivědných přednášek, vycházek i exkurzí. Přispíváme tak k naplnění úmyslu zakladatelů Musejního spolku v Brně, a to nejen „pátrat po starožitnostech Moravy“, ale i prohlubovat znalosti o naší vlasti mezi členy i širokou veřejností.
Do nového roku 2017 Vám jménem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně přeji pevné zdraví, přátelství Vašich blízkých a pracovní úspěchy.

PhDr. Pavel Michna
                                                   předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 

 Organizační údaje
Úřední hodiny kanceláře: pondělí a čtvrtek 10.00-12.00. 12.45 – 17.00 hod., středa 9.00-12.00, 12.45-16.00 hod.
Úřední hodiny pro exkurze, vycházky a přednášky: čtvrtek 10-17.30 hod.
Členské příspěvky
Roční příspěvek činí 200,- Kč, důchodci, studenti a nezaměstnaní 100,- Kč, právnické osoby 500,- Kč

Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti
se koná dne 28. února v 15.00 hod.
v přednáškovém sále
Moravského zemského archivu, Palachovo náměstí 1, Brno-Bohunice.
Zveme všechny členy Muzejní a vlastivědné společnosti na schůzi, na níž budou seznámeni s činností MVS v roce 2016.