Vycházky

Ulicí Hybešovou nejen za textilními továrnami

Termín konání: 13.9.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Hybešova, původně Silniční, byla dalším místem koncentrace průmyslu, především textilního. Zejména její pravá strana svědčí i dnes o tovární minulosti, i když textilky rodin Redlichů, Skene a Kuhnů dnes slouží jinému účelu, nebo byly zbořeny. Na protější straně ulice dodnes stojí jejich firemní nebo rodinné paláce (např. palác Skene) a další zajímavé budovy – dům se „sochou Svobody“, dům a atelier sochaře Johanna Eduarda Tomoly aj.
Sraz v 15.00 hod., na rohu ul. Hybešovy/Nové sady.

Údolím Říčky za Kelty, Slovany a „nejstarším Brnem"

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Líšeň hřbitov konečná autobusu č. 58 – Staré zámky, hradiště nepřetržitě osídlené počínaje eneolitem přes dobu bronzovou a halštat, některými autory spojované s keltským sídlem Meliodunon známým antickému geografovi Ptolemaiovi, mohutné slovanské hradiště, za Velké Moravy předchůdce Brna – Horákovský hrad, zbytky středověkého hradu snad zaniklého za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem na ostrožně nad Říčkou, původně halštatský a velkomoravský opěrný bod s pracně vyhloubeným skalním příkopem.
Sraz na konečné autobusu č. 58 u líšeňského hřbitova ve 14.00 hod.

Do Soběšic, Útěchova, na jeden hrádek a do Adamova

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Soběšice - nový klášter klarisek s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Útěchov - sídla a vily současné vyšší střední vrstvy politika Miroslava Sládka, emeritního generálního ředitele Železničního stavitelství Michala Štefla, emeritního ředitele TV Brno Jiřího Drahoše a dalších. Ronov – hrad z doby Karla IV. založený ve 14. století v období relativního klidu. V době markraběcích válek koncem 14. století pro svou „mírovou“ dispozici zanikl. Lesnický Slavín vytvořený ve 20. letech 20. století lesníky Vysoké školy zemědělské – Mufloní studánka – památník jihočeského lesmistra Josefa Bohdaneckého - Ptačí studánka s citátem Axela Muntheho -. Adamov - prohlídka centra s pracemi sochařů, např. Konráda Babraje – vlak z Adamova směr Brno.
Sraz na zastávce autobusu č. 70 Semilasso směr Ořešín v 14.00 hod.

Nejstarší brněnskou vilovou čtvrtí ve svahu nad Lužánkami

Termín konání: 27.9.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 V prostoru mezi dnešními ulicemi Drobného, Černopolní a Antonína Slavíka vznikaly první vily budované podle regulačního plánu. Některé jsou pozoruhodné svojí architekturou, jiné osobou stavebníka nebo svým osudem – např. Arnoldova vila, vily Brandstätterovy, Löw-Beerova, vila Himmelreich aj. Zajímavé je rovněž řešení ulice Schodové.
Sraz v 15.00 hod. na rohu ulic Lužánecká a Drobného.

Procházka ústředním hřbitovem – Čestné hroby města Brna, 1. část

Termín konání: 4.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Miroslava Menšíková

čtvrtek

 Navštívíme tzv. Čestný okruh, skupinu 25e a také některé jednotlivé hroby, které budeme mít při trase procházky.
Sraz v 15.30 hod. u vstupu do Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská 96 (tramvaje č. 2 a 5, zastávka „Ústřední hřbitov“).

Procházka ústředním hřbitovem – Čestné hroby města Brna, 2. část

Termín konání: 11.10.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Miroslava Menšíková

čtvrtek

 Navštívíme tzv. Čestný okruh, skupinu H5 a H5e a také další jednotlivé hroby, které budeme mít při trase procházky.
Sraz v 15.30 hod. u vstupu do Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská 96 (tramvaje č. 2 a 5, zastávka „Ústřední hřbitov“).

Ještě jednou po stopách textilního průmyslu, tentokrát ulice Václavské

Termín konání: 18.10.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

Velký komplex textilních továren vznikl na ulici Václavské, kde měli své podniky Popperové, Auspitzové, Gomperzovi i Löw-Beerové. Nejen továrny, ale také obytné budovy tvořily komplex zástavby v této části města. Majitelé továren byli vesměs židovského původu a po nástupu nacismu o majetek přišli. Po roce 1945 sloužil tento komplex Výzkumnému ústavu vlnařskému. Dnes zde najdeme řadu různých uživatelů. Komplex projdeme, bude nás zajímat i jeho okolí.
Sraz v 15.00 hod. u tramvajové zastávky č. 1 a 2 „Václavská“. 

Po hradebním okruhu od brány Měnínské k bráně Židovské

Termín konání: 25.10.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 I tato uspěchaná a rušná část hradebního okruhu  nabízí mnoho zajímavého – Měnínskou bránu, paláce Morava, Magnum, budovu VZP, Grand hotel a další. Protější strana ulice je zajímavá pozoruhodným starým autobusovým nádražím i komplexem vlakového nádraží s poštou – dílem architekta B. Fuchse. Židovskou bránu připomíná reliéf na nárožní budově ul. Masarykovy a linii městského opevnění ulice Bašty.
Sraz v 15.00 hod. před obchodním domem Centrum u plastiky „Žárovky“.

Za osobnostmi, které zanechaly svá díla na hrobech Ústředního hřbitova a některé z nich tam i spočívají

Termín konání: 3.11.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

Procházka Ústředním hřbitovem, který je galerií děl sochařů Františka Bílka, Jiřího Marka, Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Vincence Makovského a Jana Štursy, architekta Bohuslava Fuchse. Navštívíme i hroby o něž pečuje Muzejní a vlastivědná společnost Brno – hrob Josefa Dobrovského, otce moderní češtiny a hrob historika a archiváře Josefa Chytila, kde zapálíme svíčky
Sraz v 10.00 hod. u hlavní brány Ústředního hřbitova z ulice Vídeňské.