Vycházky

Do Řečkovic za historií a výtvarnými díly

Termín konání: 2.9.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Řečkovice - Horácké náměstí, plastika Jiřího Marka - Palackého náměstí, barokní kostel sv. Vavřince postavený podle projektu stavitele Mořice Grimma s původními kostelními lavicemi; raně barokní zámek, sídlo městské části Řečkovice a Mokrá Hora s výstavou obrazů, podle možnosti návštěva rozsáhlých pivovarských sklepů -  hřbitov - domek S. K. Neumanna – podle časových možností vila bratří Kubů, tvůrců funkcionalistického Brna - Mokrá Hora (restaurace U Dvořáků, beseda se známým architektem Pavlem Šimečkem, autorem rekonstrukcí středověkých hradů, např. Veveří, renesančního zámku v Uherském Ostrohu a kresebných rekonstrukcí hradů a hrádků v povodí Svratky a Svitavy a v povodí Dyje a Jevišovky v třídílné publikaci Copuli lapidum - vyšla ke stejnojmenným výstavám, pořádaným Národním památkovým ústavem).
Sraz v 9.40 hod. na zastávce tramvaje č. 1 a č. 6 Semilasso,
odkud přejdeme na zastávku autobusu č. 70 směr Ořešín.

Městské části Brna: Husovice – od vesničky k samostatnému městu se zajímavou architekturou i společenským životem

Termín konání: 7.9.2017

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Při naší vycházce se mimo jiné seznámíme s dílem architekta Karla Huga Kepky – sokolovnou, školou a především kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, uvidíme znak rodu Schwarzenberků, místo počátků fotochemické výroby, tramvajovou vozovnu arch. Jindřicha Kumpošta aj. Připomeneme si slavné rodáky např. Františka Halase, Pankráce Krkošku, sestru Restitutus a další, i bohatý spolkový a kulturní život, např. dlouhou tradici ochotnického divadelního spolku Svatoboj a další zajímavosti.
Sraz v 15.00 hod. na Tomkově náměstí – zastávka tramvaje č. 4.

Zábrdovice nejsou jen klášter premonstrátů

Termín konání: 14.9.2017

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Areál bývalého kláštera – dnes Vojenské nemocnice (románsko-gotický kostelík sv. Kunhuty, kostel Nanebevzetí Panny Marie), první ústav nevidomých, významná funkcionalistická stavba lázní, některé významné podniky a jejich osud, stopy po staré Tišnovce aj.
Sraz v 15.00 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích.

Městské části Brna: Židenice – kapitolky z dějin Židenic a kostela sv. Cyrila a Metoděje

Termín konání: 21.9.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Jitka Kačerová

čtvrtek

 Kostel pochází z  let 1932-35. Vznikla zde trojlodní bazilika s přilehlou zvonicí, která je inspirována raně křesťanskou kulturou. Nad průčelím kostela je zhotoven reliéf patronů sv. Cyrila a Metoděje, který je stejně jako socha sv. Norberta od olomouckého sochaře Julia Pelikána. Vnitřní výzdobu pořizovali vzhledem k nedostatku finančních prostředků postupně. Např. čelo skříně varhan s osmi reliéfy andělů s hudebními nástroji pochází až z r. 1966, nad varhanami jsou fresky brněnského umělce Ludvíka Kolka (1963). Na konci války byl kostel zasažen náletem, při kterém byla zničena část kazatelny a okna s figurální výzdobou (David a sv. Řehoř).
Sraz v 15.30 hod. před vchodem do kostela.

Za funkcionalismem po Masarykově čtvrti

Termín konání: 5.10.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

 „Dům pro dva mládence“ na Neumannově ulici (vlastní dům Otto Eislera, který svými stavbami ve 30. letech 20. století vytvářel moderní tvář Brna, projektoval např. Botanickou zahradu a Zoo) - Žáčkův rodinný dům (architekt, jeden z prvních absolventů brněnské České vysoké školy technické, pracoval v Brně a Prostějově) - rodinný dvojdům na Lipové a další funkcionalistické skvosty v okolí ulic Lipová a Neumannova.
Sraz v 15.00 hod. na zastávce tramvaje č. 1 Vinařská.

Za loupeživými rytíři kousek od Brna

Termín konání: 12.10.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

 Vycházka k Obřanskému hradu nad údolím Svitavy. Na cestě lom druhohorního vápence na Hádech a minizoo Lamí centrum. Na hradě hluboký příkop, dodnes patrné obvodové zdivo s útočišťnou věží, archeologickým výzkumem odhalená brána a cisterna, dosud patrné předhradí i palebné postavení dobyvatelů. Nad hradem archeologickým výzkumem odhalený ojedinělý středověký manufakturní objekt, jenž vyráběl ve své době ve velkém - baterie pecí na vápno.
Sraz v 14.00 hod. na konečné tramvaje č. 2 a č. 3 Stará Osada.

Městské části Brna: Komárov – bohatá historie kostela sv. Jiljí

Termín konání: 19.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Jitka Kačerová

čtvrtek

 Kostel stojí v místech, kde už na počátku 12. století vzniklo proboštství benediktinského kláštera v Třebíči – jedná se tedy o nejstarší klášter v prostoru Brna založený v hlavním říčním uzlu brněnské kotliny zvaném na Luhu. I když klášter v 16. století zanikl, farnost přetrvala pod správou svatopetrské fary. Osamostatnila se r. 1784 a je nejstarší církevní budovou sloužící svému účelu dodnes. Koncem 12. století byl postaven nevelký pozdně románský tribunový kostel s obdélníkovou lodí, která je dodnes zachována. K němu bylo na konci 12. století přistavěno hranolové věžové obytné stavení. Presbytář kostela pochází ze 14. století. Objekt byl hodně poškozen za husitských válek a r. 1527 proboštství zaniklo. Definitivně byl kostel obnoven r. 1853 a pseudogoticky v r. 1888. V roce 2004 – k 900. výročí vydání dokumentu o založení - byl kostel doplněn o nové prvky ve výzdobě a vybavení.
Sraz v 15.30 hod. před vchodem do kostela.

Za osobnostmi, které zanechaly svá díla na hrobech Ústředního hřbitova a některé z nich tam i spočívají

Termín konání: 1.11.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

středa

 Procházka Ústředním hřbitovem, který je galerií děl sochařů Františka Bílka, Jiřího Marka, Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Vincence Makovského a Jana Štursy, architektů Bohuslava Fuchse, Františka Kalivody a Josefa Poláška - hrob Josefa Dobrovského - hrob historika a archiváře Josefa Chytila, kde zapálíme svíčky.
Sraz v 10.00 hod. u hlavní brány z ulice Vídeňská.

Po místech, kde se odehrával v Brně 17. listopad 1939

Termín konání: 17.11.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

pátek

 Kounicovy koleje (expozice protinacistického odboje v objektu bývalého nacistického vězení a popraviště) - Kudelův rodinný dům na Klácelově ulici (bydliště Josefa Kudely, ruského legionáře, příslušníka protinacistického odboje, umučeného v Osvětimi) - bývalé dívčí studentské koleje na Heinrichově ulici (další z terčů nacistického represe 17. listopadu 1939).
Sraz v 14.00 hod. před Kounicovými kolejemi.