Vycházky

Za funkcionalismem po Masarykově čtvrti

Termín konání: 5.10.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

 „Dům pro dva mládence“ na Neumannově ulici (vlastní dům Otto Eislera, který svými stavbami ve 30. letech 20. století vytvářel moderní tvář Brna, projektoval např. Botanickou zahradu a Zoo) - Žáčkův rodinný dům (architekt, jeden z prvních absolventů brněnské České vysoké školy technické, pracoval v Brně a Prostějově) - rodinný dvojdům na Lipové a další funkcionalistické skvosty v okolí ulic Lipová a Neumannova.
Sraz v 15.00 hod. na zastávce tramvaje č. 1 Vinařská.

Za loupeživými rytíři kousek od Brna

Termín konání: 12.10.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

 Vycházka k Obřanskému hradu nad údolím Svitavy. Na cestě lom druhohorního vápence na Hádech a minizoo Lamí centrum. Na hradě hluboký příkop, dodnes patrné obvodové zdivo s útočišťnou věží, archeologickým výzkumem odhalená brána a cisterna, dosud patrné předhradí i palebné postavení dobyvatelů. Nad hradem archeologickým výzkumem odhalený ojedinělý středověký manufakturní objekt, jenž vyráběl ve své době ve velkém - baterie pecí na vápno.
Sraz v 14.00 hod. na konečné tramvaje č. 2 a č. 3 Stará Osada.

Městské části Brna: Komárov – bohatá historie kostela sv. Jiljí

Termín konání: 19.10.2017

Přednášející / lektor: Mgr. Jitka Kačerová

čtvrtek

 Kostel stojí v místech, kde už na počátku 12. století vzniklo proboštství benediktinského kláštera v Třebíči – jedná se tedy o nejstarší klášter v prostoru Brna založený v hlavním říčním uzlu brněnské kotliny zvaném na Luhu. I když klášter v 16. století zanikl, farnost přetrvala pod správou svatopetrské fary. Osamostatnila se r. 1784 a je nejstarší církevní budovou sloužící svému účelu dodnes. Koncem 12. století byl postaven nevelký pozdně románský tribunový kostel s obdélníkovou lodí, která je dodnes zachována. K němu bylo na konci 12. století přistavěno hranolové věžové obytné stavení. Presbytář kostela pochází ze 14. století. Objekt byl hodně poškozen za husitských válek a r. 1527 proboštství zaniklo. Definitivně byl kostel obnoven r. 1853 a pseudogoticky v r. 1888. V roce 2004 – k 900. výročí vydání dokumentu o založení - byl kostel doplněn o nové prvky ve výzdobě a vybavení.
Sraz v 15.30 hod. před vchodem do kostela.

Za osobnostmi, které zanechaly svá díla na hrobech Ústředního hřbitova a některé z nich tam i spočívají

Termín konání: 1.11.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

středa

 Procházka Ústředním hřbitovem, který je galerií děl sochařů Františka Bílka, Jiřího Marka, Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Vincence Makovského a Jana Štursy, architektů Bohuslava Fuchse, Františka Kalivody a Josefa Poláška - hrob Josefa Dobrovského - hrob historika a archiváře Josefa Chytila, kde zapálíme svíčky.
Sraz v 10.00 hod. u hlavní brány z ulice Vídeňská.

Po místech, kde se odehrával v Brně 17. listopad 1939

Termín konání: 17.11.2017

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

pátek

 Kounicovy koleje (expozice protinacistického odboje v objektu bývalého nacistického vězení a popraviště) - Kudelův rodinný dům na Klácelově ulici (bydliště Josefa Kudely, ruského legionáře, příslušníka protinacistického odboje, umučeného v Osvětimi) - bývalé dívčí studentské koleje na Heinrichově ulici (další z terčů nacistického represe 17. listopadu 1939).
Sraz v 14.00 hod. před Kounicovými kolejemi.