Vycházky

Ulicí Starobrněnskou od Zelného trhu k Šilingrovu náměstí

Termín konání: 26.4.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Vyjdeme z ulice Peroutkovy s domem Pánů z Fanalu a domem opatů žďárských na ulici Starobrněnskou, jednu z nejstarších ulic města. Řada domů si zachovala historický ráz – např. Canevalův dům, dnes hotel; bohatou historii má i tzv. Šmetrhaus; zajímavý je bývalý městský pivovar atd. Také novější, převážně secesní a často honosná zástavba má svá překvapení
Sraz v 15.00 hod. v horní části Zelného trhu u sousoší Nejsvětější trojice.

Toulavá vycházka za krásou jarní přírody

Termín konání: 28.4.2018

Přednášející / lektor: Zdeňka Ruibarová

sobota

 Z Babic půjdeme do Březiny, obě obce se nacházejí na území Moravského krasu a mezi nimi se rozprostírá velký vzrostlý les se zajímavostmi a přírodními krásami krasového území. Zastavíme se u památníku prof. Josefa Opletala (*1863, +1953) velkého lesníka působícího na Školním lesním podniku Masarykův les. Chůze asi 5 km  lesní cestou bez převýšení. Doba trvání asi 3hod.
Doprava IDSJMK   vlakem z Hlavního nádraží 9.01 hod. směr Blansko. V Bílovicích přestup na autobus linky 210 (odjezd 9.16 hod.) směr Babice horní autobusová zastávka (příjezd 9.36 hod). Z Březiny návrat autobusem směr Brno Stará osada.

Dnešní ulicí Kounicovou po stopách starého městského hřbitova

Termín konání: 3.5.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Zástavba dnešní Kounicovy ulice je poměrně mladá, skrývá ale řadu zajímavostí i záhad. Například, kde se vzala „antická vila“, jakou historii skrývá dnešní rektorát Vysokého učení technického, co bylo na místě hotelu Continental a co všechno se dnes nachází na ploše bývalého hřbitova.
Sraz v 15.00 hod. na rohu ulice Brandlovy a Kounicovy u bývalé Univerzitní knihovny.

Turistická lesní vycházka na Nový hrad

Termín konání: 5.5.2018

Přednášející / lektor: Zdeňka Ruibarová

sobota

Nový hrad je upravená gotická zřícenina nad údolím řeky Svitavy s bohatou historií. Patří k nejstarším sídlům moravských šlechtických rodů. Doba vzniku se datuje k rokům 1371-1414. Dlouhé roky sídlila na hradě středověká šlechta Boskovicové, Páni z Kunštátu a Lichtenštejnové. K Novému hradu se vydáme z konečné zastávky Olomučany točna. Půjdeme lesní cestou s mírným stoupáním k památníku K. H. Máchy, dále po rovině až na hrad. Po prohlídce hradu budeme pokračovat klesající lesní cestou do údolí Svitavy a podél řeky do Adamova. Délka trasy 9km, trvání asi 4hod, doporučuji vhodnou obuv.
Doprava: vlakem z Hlavního nádraží 11.01 hod. směr Letovice (přistoupím v Babicích). V Blansku nádraží přestup na autobus linka 230 do Olomučan odjezd 11.40 hod. příjezd na zastávku točna 11.50 hod. Návrat z Adamova vlakem na Brno.
Lektorka: Zdeňka Ruibarová, kontakt 728527992. 

Za poznáním jednoho z největších židovských hřbitovů a připomenutím těch, kteří svou prací obohatili život města

Termín konání: 10.5.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Hřbitov stále slouží svému účelu, je vzorně udržován včetně všech budov. Připomeneme si známé osobnosti např. rodiny Haasovy, Löw-Beerovy i méně známé. Jestliže se podaří zajistit prohlídku s průvodcem spojenou s návštěvou obřadní síně, počítejte se vstupným cca 40,- Kč.
Sraz v 14.30 hod. u vchodu na hřbitov – Nezamyslova ulice, zastávka tramvaje č. 8 „židovský hřbitov“.

Za Janáčkovou Liškou Bystrouškou, ekologií a dendrologií

Termín konání: 12.5.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Středisko ekologické výchovy Jezerka (replika hájenky z níž pocházela Liška Bystrouška, ekologická zahrada, nově otevřená naučná stezka s 8 zastávkami) – lokalita U buku se studánkou, solitéry vzácných dřevin (část Lesního Slavína otevřeného v roce 1929 Vysokou školou zemědělskou – Ústavem lesnického odboru) – Útěchov –údolí Babí doly (rybníčky s výskytem vzácných živočichů) – Ořešín (koňská farma, bod výhledu a konečná autobusu č. 70). Sraz na zastávce autobusu č. 70 Semilasso směr Ořešín ve 14.00 hod.

Co nás zaujme na ulici Gorazdova a Pellicova

Termín konání: 17.5.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Jitka Kačerová

čtvrtek

 Kolem budovy „Úřadu ombudsmana “ přijdeme k pravoslavnému chrámu sv. Václava, který se nachází na úpatí kopce Špilberku. Byl postaven podle projektu ruského architekta Petra Levického v letech 1930 – 1931. V roce 1991 byla přistavěna zvonice s křtitelnicí navržené architektem Luborem Lacinou.
Hlavní vnitřní prostor chrámu má tvar jednoduchého hranolu, do jehož stěn jsou prolomeny čtyři niky. Vnitřní výzdoba chrámu se omezila pouze na vitráže v prostorných okenních otvorech, ty však byly zničeny za druhé světové války. Hlavním prvkem interiéru je ikonostas zbudovaný ze základní řady kamenných desek. Ikony jsou dílem akademické malířky Olgy Djačenkové. V roce 2003 provedla brněnská pravoslavná obec obnovu a částečnou úpravu vnějšího vzhledu farního chrámu, včetně pozlacení tehdejší měděné kupole.
Některé pozoruhodnosti Pellicovy ulice.
Sraz v 15.30 hod. na zastávce tramvaje č. 4 – Obilní trh.

Za historismem po brněnském Ringu i středem města

Termín konání: 24.5.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

Dům penzijní pokladny Úl – Hypoteční a zemědělská banka na Rooseveltově, jedna z nejvýpravnějších budov – Justiční palác –nájemní dům Benedikta Škardy navržený Dušanem Jurkovičem – nájemní dům Moritze Schrattera na Běhounské – Thonetův dvůr – Anenský dvůr na České – hotel Slavia – Technické učiliště na Komenského jako dobový chrám technických věd – tělocvična Turnverein na Údolní.
Sraz před Mahenovým divadlem ve 14.00 hod. 

rboretum Křtiny – „den otevřených dveří”

Termín konání: 26.5.2018

Přednášející / lektor: Zdeňka Ruibarová

sobota

 Arboretum založil v letech 1928-1930 profesor August Bayer na rozloze 23 ha. Jeho součástí je rybník, rašeliniště a vřesoviště. Dnes je zde evidováno 1000 druhů dřevin z různých částí světa. V arboretu jsou rozmístěny dřevěné plastiky vytvořené studenty Mendelovy university v Brně. Základní prohlídkový okruh s odborným výkladem trvá 2 hod. Vstupné dobrovolné.
Doprava: autobusem směr Jedovnice linka 201 Brno-Židenice nádraží, odjezd 9:09 hod (Stará osada 9:11 hod), příjezd Křtiny zastávka Na Lukách 9:50hod (vstup do arboreta kde budu na účastníky čekat). Zpět autobusem linky 201 na Brno. Dle zájmu je možné navštívit kostel Jména Panny Marie ve Křtínách, který je významnou stavbou architekta Jana Blažeje Santiniho.
Lektorka: Zdeňka Ruibarová, kontakt 728527992.

Za vojenskou historií, brněnským historismem, fukcionalismem a soudobou tvorbou do Králova Pole

Termín konání: 31.5.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

 Jeden za tří největších Mundurdepotů-armádních výstrojních skladů na území Rakouska-Uherska, podle možnosti prohlídka výstavy uniforem.- Palackého třída – Jaruškův dům, Česká dívčí měšťanská škola, Semilasso, funkcionalistická továrna Alpa –návštěva atelieru architektky a výtvarnice Jany Urbanové  na Štefánikově ulici.
Sraz na zastávce tramvaje č. 1 a 6 Šumavská směr Řečkovice ve 14.00 hod.

Za historií i současností Lužánek, nejstaršího brněnského parku.

Termín konání: 7.6.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Park vznikl postupnou přeměnou přírodního luhu, díky císaři Josefu II. byl zpřístupněn veřejnosti, stal se centrem společenského života, místem zábavy měšťanů i oslav na počest císařů. Byl vyzdoben řadou plastik a krásnou výletní restaurací podle návrhu Ludvíka Förstra.
Sraz v 15.00 hod. u vchodu do parku z nároží ulic Lidická/Lužánecká  - U Křížku.

Za historismem po brněnském Ringu

Termín konání: 14.6.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek

 Reálka na Jánské jako dobový Chrám vědění korunovaný observatoří, kde poprvé zazněla Mendelova přednáška o objevu dědičnosti a dnes tam zní orloj, podle možnosti návštěva budovy i bývalé observatoře – sídlo Báňské a hutní společnosti Bezručova Markýze Gera na Kobližné - Dělnická úrazová pojišťovna na Kolišti a další stavby, kolem nichž chodíme bez povšimnutí.
Sraz před Dietrichsteinským palácem MZM ve 14.00 hod.

Za brněnským fukcionalismem a soudobou architektonickou tvorbou do Řečkovic, Mokré hory a Jehnic

Termín konání: 16.6.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Prohlídka staveb na ulici Gromešově – vila bratrů Aloise a Viléma Kuby, dle možnosti prohlídka interiéru. Na  Tumaňanově – poslední příležitost vidět Lídlovu vilu podle projektu Bohuslava Fuchse před zbouráním, Vichrova vila Vladimíra Fischera se sgrafity Jano Koehlera. Ve Skrejši sídla a vily současné vyšší střední vrstvy vyprojektované novou generací architektů. V Jehnicích sídla a vily současné vyšší střední vrstvy včetně domu emeritního ministra dopravy Milana Šimonovského.
Sraz na zastávce autobusu č. 70 Semilasso směr Ořešín v 14.00 hod.

Za historismem po brněnském Ringu

Termín konání: 21.6.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

čtvrtek¨

 Hotel Padowetz a další reprezentativní budovy brněnských nejbohatších podnikatelů 19. století na Baštách – skladiště Severní dráhy císaře Ferdinanda Malá Amerika, podle možnosti návštěva prostor uvnitř pilířů mostu přes Svratku, navrženého projektantem Suezského průplavu Carlem Ghegou – hlavní nádraží Severní dráhy Ferdinandovy a Státní dráhy, nyní stále diskutované a možná dožívající hlavní nádraží Českých drah -  Grandhotel s mozaikou Paridova soudu.
Sraz před Dietrichsteinským palácem MZM v 14.00 hod.

Říčka jako halštatská cesta železa

Termín konání: 30.6.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Líšeň hřbitov konečná autobusu č. 58 – lesem na Hornek s vyhlídkou do údolí Říčky – Chochola halštatské hradisko podolské kultury železářů působících v Moravském Krasu – údolí Říčky – Muchova bouda –  podle času, Líšeň hřbitov – Líšeň náměstí Karla IV, zámek s parkem, kostel sv. Jiljí s dochovanou románskou apsidou.
Sraz na konečné autobusu č. 58 u líšeňského hřbitova ve 14.00 hod.

Ulicí Hybešovou nejen za textilními továrnami

Termín konání: 13.9.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 Hybešova, původně Silniční, byla dalším místem koncentrace průmyslu, především textilního. Zejména její pravá strana svědčí i dnes o tovární minulosti, i když textilky rodin Redlichů, Skene a Kuhnů dnes slouží jinému účelu, nebo byly zbořeny. Na protější straně ulice dodnes stojí jejich firemní nebo rodinné paláce (např. palác Skene) a další zajímavé budovy – dům se „sochou Svobody“, dům a atelier sochaře Johanna Eduarda Tomoly aj.
Sraz v 15.00 hod., na rohu ul. Hybešovy/Nové sady.

Údolím Říčky za Kelty, Slovany a „nejstarším Brnem"

Termín konání: 15.9.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Líšeň hřbitov konečná autobusu č. 58 – Staré zámky, hradiště nepřetržitě osídlené počínaje eneolitem přes dobu bronzovou a halštat, některými autory spojované s keltským sídlem Meliodunon známým antickému geografovi Ptolemaiovi, mohutné slovanské hradiště, za Velké Moravy předchůdce Brna – Horákovský hrad, zbytky středověkého hradu snad zaniklého za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem na ostrožně nad Říčkou, původně halštatský a velkomoravský opěrný bod s pracně vyhloubeným skalním příkopem.
Sraz na konečné autobusu č. 58 u líšeňského hřbitova ve 14.00 hod.

Do Soběšic, Útěchova, na jeden hrádek a do Adamova

Termín konání: 22.9.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

 Soběšice - nový klášter klarisek s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Útěchov - sídla a vily současné vyšší střední vrstvy politika Miroslava Sládka, emeritního generálního ředitele Železničního stavitelství Michala Štefla, emeritního ředitele TV Brno Jiřího Drahoše a dalších. Ronov – hrad z doby Karla IV. založený ve 14. století v období relativního klidu. V době markraběcích válek koncem 14. století pro svou „mírovou“ dispozici zanikl. Lesnický Slavín vytvořený ve 20. letech 20. století lesníky Vysoké školy zemědělské – Mufloní studánka – památník jihočeského lesmistra Josefa Bohdaneckého - Ptačí studánka s citátem Axela Muntheho -. Adamov - prohlídka centra s pracemi sochařů, např. Konráda Babraje – vlak z Adamova směr Brno.
Sraz na zastávce autobusu č. 70 Semilasso směr Ořešín v 14.00 hod.

Nejstarší brněnskou vilovou čtvrtí ve svahu nad Lužánkami

Termín konání: 27.9.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 V prostoru mezi dnešními ulicemi Drobného, Černopolní a Antonína Slavíka vznikaly první vily budované podle regulačního plánu. Některé jsou pozoruhodné svojí architekturou, jiné osobou stavebníka nebo svým osudem – např. Arnoldova vila, vily Brandstätterovy, Löw-Beerova, vila Himmelreich aj. Zajímavé je rovněž řešení ulice Schodové.
Sraz v 15.00 hod. na rohu ulic Lužánecká a Drobného.

Procházka ústředním hřbitovem – Čestné hroby města Brna, 1. část

Termín konání: 4.10.2018

Přednášející / lektor: Mgr. Miroslava Menšíková

čtvrtek

 Navštívíme tzv. Čestný okruh, skupinu 25e a také některé jednotlivé hroby, které budeme mít při trase procházky.
Sraz v 15.30 hod. u vstupu do Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská 96 (tramvaje č. 2 a 5, zastávka „Ústřední hřbitov“).

Procházka ústředním hřbitovem – Čestné hroby města Brna, 2. část

Termín konání: 11.10.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Miroslava Menšíková

čtvrtek

 Navštívíme tzv. Čestný okruh, skupinu H5 a H5e a také další jednotlivé hroby, které budeme mít při trase procházky.
Sraz v 15.30 hod. u vstupu do Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská 96 (tramvaje č. 2 a 5, zastávka „Ústřední hřbitov“).

Ještě jednou po stopách textilního průmyslu, tentokrát ulice Václavské

Termín konání: 18.10.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

Velký komplex textilních továren vznikl na ulici Václavské, kde měli své podniky Popperové, Auspitzové, Gomperzovi i Löw-Beerové. Nejen továrny, ale také obytné budovy tvořily komplex zástavby v této části města. Majitelé továren byli vesměs židovského původu a po nástupu nacismu o majetek přišli. Po roce 1945 sloužil tento komplex Výzkumnému ústavu vlnařskému. Dnes zde najdeme řadu různých uživatelů. Komplex projdeme, bude nás zajímat i jeho okolí.
Sraz v 15.00 hod. u tramvajové zastávky č. 1 a 2 „Václavská“. 

Po hradebním okruhu od brány Měnínské k bráně Židovské

Termín konání: 25.10.2018

Přednášející / lektor: Stanislava Vrbová

čtvrtek

 I tato uspěchaná a rušná část hradebního okruhu  nabízí mnoho zajímavého – Měnínskou bránu, paláce Morava, Magnum, budovu VZP, Grand hotel a další. Protější strana ulice je zajímavá pozoruhodným starým autobusovým nádražím i komplexem vlakového nádraží s poštou – dílem architekta B. Fuchse. Židovskou bránu připomíná reliéf na nárožní budově ul. Masarykovy a linii městského opevnění ulice Bašty.
Sraz v 15.00 hod. před obchodním domem Centrum u plastiky „Žárovky“.

Za osobnostmi, které zanechaly svá díla na hrobech Ústředního hřbitova a některé z nich tam i spočívají

Termín konání: 3.11.2018

Přednášející / lektor: PhDr. Vít Pospíšil

sobota

Procházka Ústředním hřbitovem, který je galerií děl sochařů Františka Bílka, Jiřího Marka, Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Vincence Makovského a Jana Štursy, architekta Bohuslava Fuchse. Navštívíme i hroby o něž pečuje Muzejní a vlastivědná společnost Brno – hrob Josefa Dobrovského, otce moderní češtiny a hrob historika a archiváře Josefa Chytila, kde zapálíme svíčky
Sraz v 10.00 hod. u hlavní brány Ústředního hřbitova z ulice Vídeňské.