Archaeologia historica dostupná online

 

Nově je v digitalizované podobě k dispozici

sborník Archaeologia historica

( čísla  1 -20   z let   1976 - 1995 )
- dostupné v systému Kramerius
 
 
 pro zájemce další informace o portálu Kramerius na adrese
 http://kramerius-info.nkp.cz/ 
 
případně stručná nápověda na stránce
  http://kramerius.mzk.cz/search/help/cs.jsp