Bibliografie a prameny k vývoji Moravy

Rediguje: doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
   

Sestavil: PhDr. Pavel Michna


Sv. 1
Vladislav Dokoupil,  Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky.
Bibliografie města Brna, sv. 1.
Vyšlo:  1974, 125 s., 32 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Archiv města Brna.

Sv. 2
Jaromír Kubíček,  Bibliografie periodik Jihomoravského kraje 1945-1965.
Vyšlo:  1975, 1 228 záznamů na 398 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 3
Jaromír Kubíček - Zdeněk Šimeček,  Brněnské noviny a časopisy. Od doby nejstarší až do roku 1975.
Bibliografie města Brna, sv. 2.
Vyšlo:  1976, 2 849 záznamů na 594 s., 54 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně  a Archiv města Brna.

Sv. 4
Jaroslav Vlach,  Ochotnické divadlo, hudba a zpěv v Žarošicích 1747-1970.
Vyšlo:  1977. 137 s., 24 obr.
Vydali:

Sv. 5
Vladislav Dokoupil,  Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800.
Bibliografie města Brna, sv. 3.
Vyšlo:  1978, 2 700 záznamů na 603 s., 32 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Archiv města Brna.

Sv. 6
František Jordán,  Bibliografie okresu Vyškov.
Vyšlo:  1980, 3 712 záznamů na 256 s., 16 s. obr.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 7
Jaromír Kubíček a kol.,  Literatura o Brně z let 1801-1979. Soupis publikací a článků.
Bibliografie města Brna, sv. 4.
Vyšlo:  1980, 9 572 záznamů na 500 s., 16 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Archiv města Brna.

Sv. 8
Jaroslav Vlach,  Bibliografie okresu Uherské Hradiště.
Vyšlo:  1982, 7 404 záznamů na 310 s., 32 s. obr.
Vydali:  Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 9
Anežka Fialová,  Bibliografie okresu Kroměříž.
Vyšlo:  1984. 8 794 záznamů na 370 s., 32 s. obr.
Vydali:  Muzeum Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 10
Jaroslav Vlach,  Bibliografie okresu Hodonín.
Vyšlo:  1985, 9 222 záznamů na 357 s., 32 s. obr.
Vydali:  Městská knihovna Hodonín, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 11
Jaromír Kubíček - Štěpán Vlašín a kolektiv,  100 let literatury v Rovnosti 1885-1985. Vyšlo:  1985, 11 331 záznamů na 387 s., obr.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 12
Jaromír Kubíček - Věra Bednářová - Hana Rabušicová,  Bibliografie okresu Třebíč.
Vyšlo:  1986, 6 917 záznamů na 333 s., 92 obr.
Vydalo:  Muzeum Vysočiny Třebíč.

Sv. 13
Jaroslav Vlach,  Bibliografie okresu Gottwaldov.
Vyšlo:  1987, 8 568 záznamů na 362 s., 98 obr.
Vydali:  Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Sv. 14
Jaromír Kubíček,  Bibliografie okresu Blansko.
Vyšlo:  1987, 8 087 záznamů na 349 s., 95 obr.
Vydali:  Městská knihovna Blansko a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 15
Jaroslav Vobr,  Bibliografie okresu Jihlava.
Vyšlo:  1988, 5 325 záznamů na 342 s., 91 obr.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 16
Jaromír Kubíček,  Bibliografie novin a časopisů na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1945.
Vyšlo:  1989, 444 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 17
Jaromír Kubíček,  Bibliografie moravské vlastivědy. Bibliografický rejstřík Vlastivěd-ného věstníku moravského 1. 1946 – 40. 1988.
Vyšlo:  1990, 3 320 záznamů na 133 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 18
Pavel Marek,  Bibliografie okresu Prostějov.
Vyšlo:  1990, 10 783 záznamů na 357 s., 99 obr.
Vydali:  Muzeum Prostějovska v Prostějově, Městská knihovna Prostějov a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 19
Jaromír Kubíček - Mirko Riedl, Bibliografie periodik Jihomoravského kraje 1966-1985. Vyšlo:  1990, 960 záznamů na 430 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 20
Emilie Dohnalová - Eva Nicolausová,  Bibliografie okresu Vsetín.
Vyšlo:  1991, 5 688 záznamů na 267 s., 57 obr.
Vydali:  Vědecká knihovna v Olomouci, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně a Muze-um regionu Valašsko ve Vsetíně.

Sv. 21 
Miloš Papírník,  Bibliografie okresu Znojmo.
Vyšlo:  1992, 6 874 záznamů na 392 s., 4 s. obr.
Vydali:  Městská knihovna Znojmo a Moravská zemské knihovna v Brně.

Sv. 22
Jaromír Kubíček - Ivan Štarha,  Bibliografie okresu Žďár nad Sázavou.
Vyšlo:  1993, 7 302 záznamů na 362 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 23
Václav Pumprla,  Bibliografie okresu Přerov.
Vyšlo:  1993, 10 345 záznamů na 487 s., 8 s. obr.
Vydali: Vědecká knihovna v Olomouci, Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komen-ského v Přerově.

Sv. 24
Jaromír Kubíček - Marie Nádvorníková,  Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska. Literatura z let 1801-1993.
Vyšlo:  1994, 8 120 záznamů na 403 s.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci.

Sv. 25
Jaromír Kubíček - Tomáš Kubíček,  Národopis na Moravě a ve Slezsku. Výběrová bibliografie.
Vyšlo:  1996, 8 666 záznamů na 411 s.
Vydal:  Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Sv. 26
Emilie Dohnalová - Eva Musilová,  Bibliografie okresu Olomouc. Ostatní města a obce olomouckého okresu. Vyšlo:  1996, 7 549 záznamů na 431 s.
Vydali:  Vědecká knihovna v Olomouci a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 27
Emilie Dohnalová - Eva Musilová,  Bibliografie okresu Olomouc. Město Olomouc.
Vyšlo:  1997, 11 504 záznamů na 442 s.
Vydala:  Vědecká knihovna v Olomouci.

Sv. 28
František Jordán,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 1. Okres Vyškov. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  1998, 104 s., 22 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 29
Jaromír Kubíček,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 2. Okres Blansko. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  1999, 102 s., 21 obr.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 30
Zdeněk Jaroš,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 3. Okres Jihlava. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  1999, 129 s., 20 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 31
Jana Petrová - Jiří Uhlíř,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 4. Okres Třebíč. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2000, 124 s., 21 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 32
Jana Indrová - Jiří Koplík,  Bibliografie okresu Opava.
Vyšlo:  1999, 9 081 záznamů na 483 s.
Vydali:  Vědecká knihovna v Olomouci a Zemský archiv v Opavě.

Sv. 33
Zdeňka Falcová - Drahoslava Stehlíková,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 5. Okres Znojmo. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2000, 189 s., 22 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 34
Květoslava Říčková,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 5. Okres Prostějov. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2000, 109 s., 19 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 35
Jitka Machová,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 7. Okres Brno-venkov. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2000, 192 s., 21 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 36
Jana Spathová,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 8. Okres Uherské Hradiště. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2006, 109 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 37
Anežka Fialová,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 9. Okres Kroměříž. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2000, 115 s., 21 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 38
Emil Kordiovský - Miloš Papírník - Ludislava Šuláková,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 10. Okres Břeclav. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2001, 166 s., 18 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně a Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově.

Sv. 39
Jaromír Kubíček,  Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918.
Vyšlo:  2001, 2 248 záznamů na 475 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 40
Stanislava Čechová,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 11. Okres Zlín. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2001, 158 s., 20 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 41
Emilie Dohnalová - Eva Musilová,  Bibliografie okresu Jeseník.
Vyšlo:  2002, 6 777 záznamů na 282 s.
Vydali:  Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

Sv. 42
Miloš Papírník - Ludislava Šuláková,  Bibliografie okresu Břeclav.
Vyšlo:  2002, 9 830 záznamů na 483 s.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově.

Sv. 43
Petra Heerenová - Petra Heerenová ml.,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 12. Město Brno. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2002, 241 s., 20 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 44
Ivan Řeholka - Květoslava Říčková - Mirko Riedl - Petr Vitula,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 13. Okres Hodonín. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2002, 110 s., 17 obr.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 45
Marie Ripperová - Marie Heerenová - Lenka Kalábová,  Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 14. Okres Žďár nad Sázavou. Soupis památek a literatury.
Vyšlo:  2003, 182 s.
Vydali:  Moravská zemská knihovna v Brně a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 46
Jaromír Kubíček - Miloš Papírník,  Osudy Němců vysídlených z České republiky po roce 1945. Bibliografie periodik a bibliografií.
Vyšlo:  2002, 82 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 47
Jitka Machová, Bibliografie okresu Brno-venkov.
Vyšlo:  2002, 6 197 záznamů na 306 s.
Vydala:  Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 48
Emilie Dohnalová - Eva Musilová, Bibliografie okresu Šumperk.
Vyšlo:  2002, 9 262 záznamů na 439 s.
Vydala:  Vědecká knihovna v Olomouci.

Sv. 49
Michaela Kubečková - Marta Ohnoutková - Monika Oravová,  Bibliografie okresu Karviná.
Vyšlo:  2003, 8 017 záznamů na 381 s.
Vydala:  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Sv. 50
Anežka Fialová,  Bibliografie okresu Kroměříž. Literatura z let 1981-2005.
Vyšlo:  2006, 7 965 záznamů na 309 s.
Vydali:  Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Moravská zemská knihovna v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Sv. 51
Vincenc Brandl,  Kniha pro každého Moravana. Doslov Jaromír Kubíček. 335 s.
Vyšlo:  Reedice díla z roku 1863 vyšla k 200. výročí vzniku Moravské zemské knihovny v Brně a 120. výročí založení Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 335 s.
Vydali:  MVS v Brně a Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 52
Jaromír Kubíček,  Bibliografie okresu Svitavy. Soupis vlastivědné literatury.
Vyšlo:  2011, 6 277 záznamů na 239 s.
Vydali:  Krajská knihovna v Pardubicích, Městská knihovna ve Svitavách, Muzejní a vlasti-vědná společnost v Brně, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Sv. 53
Blažena Przybylová,  Bibliografie okresu Ostrava-město. Část 1. Správní vývoj Ostravy.
Vyšlo:  2011, 12 750 záznamů na 439 s.
Vydala:  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Sv. 54
Jaromír Kubíček,  Bibliografie okresu Ostrava-město. Část 2. Rejstříky. Soupis novin a časopisů.
Vyšlo:  2011, 12 751 - 17843 záznamů na s. 444 - 804.
Vydala:  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.